Neděle 20. června. Svátek má Květa.

Erste Group: Výsledky hospodaření za 4Q/18

28.02.2019 | 08:59 0 Komentářů

Erste Group dnes představila kompletní výsledkový report za 4Q/FY 2018, který odpovídá tomu, co banka oznámila již v rámci předběžných výsledků v lednu. Rovněž struktura provozních výnosů se solidním růstem čistého úrokového výnosu a slabší dynamikou poplatkových výnosů odpovídá víceméně naší projekci. Výhled při návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) nad 11 % odpovídá rovněž konsensuálnímu odhadu čistého zisku pro letošní rok při 1,52 mld. EUR. V tomto směru dnešní výsledky žádné pozitivní ani negativní informace nepřinesly. Domníváme se ovšem, že vzhledem k nízké valuaci akcií Erste (P/BV 0,95x) by měl být dnešní výsledkový report pro akcie podporou.

 

Čistý úrokový výnos za 4Q/18 meziročně vzrostl o 8 % na 1210 mil. EUR. V porovnání s našimi odhady jde mírně lepší výsledek. Solidní růst úrokových výnosů banky podpořil růst tržních úrokových sazeb v České republice a Rumunsku i akcelerující růst úvěrového portfolia Erste (+7 % y/y). Čistá úroková marže dosáhla ve 4Q/18 výše 2,33 % (2,41 % ve 4Q/17).

Čisté výnosy z poplatků a provizí za naší projekcí mírně zaostaly a ve 4Q/18 zaznamenaly meziroční pokles o 2,5 % na 478 mil. EUR. Meziroční nárůst výnosů banky z transakčních poplatků i poplatkových výnosů v rámci asset managementu byl ve 4Q/18 kompenzován slabším výsledkem v oblasti cenných papírů. Ostatní výnosy meziročně vzrostly o 11 % na 132 mil. EUR . Celkové provozní výnosy tak v souladu s naší projekcí zaznamenaly meziroční nárůst o 5 % na 1,82 mld. Kč.

Provozní náklady meziročně klesly o 6 % na 1079 mil. EUR zejména vlivem 18% meziročního poklesu administrativních nákladů. Poměr provozních nákladů a výnosům (cost /income ratio) však zůstává nadále vysoký při 59,3 %. Provozní zisk tak v souladu s předběžnými oznámenými výsledky z ledna dosáhl 741 mil. EUR (+26,2 % y/y).

Tvorba rezerv a opravných položek dosáhla za 4Q/18 již dříve indikovaných 43 mil. EUR. Za celý rok 2018 dosáhly rizikové náklady -14 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia.  Poměr rizikových úvěrů (NPL) se meziročně zlepšil na 3,2 % (4 % ve 4Q/17).

Čistý zisk meziročně vzrostl o výrazných 72 % na 565 mil. EUR, jak uvedla Erste Group již v lednu.  Vedle silného růstu provozního zisku přispěla k růstu čistého zisku i nízká efektivní daňová sazba. Dividenda za rok 2018 byla již dříve oznámena na úrovni 1,4 EUR na akcii.

Výhled pro letošní rok počítá s návratností vlastního kapitálu (ROTE) nad úrovní 11 %. Růst objemu čistých úvěrů by měl dosáhnout středních jednotek procent. Růst čistého úrokového výnosu by měl vedle růstu úvěrového portfolia podpořit rovněž mírně rostoucí tržní úrokové sazby.  Mírný růst poplatkových výnosů by měly v letošním roce těžit z růstu transakčních poplatků i z poplatkových výnosů z asset managementu. Provozní náklady by měly růst pomalejším tempem než provozní výnosy.  Rizikové náklady očekává vedení Erste při 10 – 20 bazických bodech průměrného úvěrového portfolia. Rumunská bankovní daň negativně ovlivní ostatní výsledek hospodaření, její dopad však zatím zůstává nejasný.

 

 

Výsledky hospodaření Erste Group (BAAERBAG) za 4Q 2018
v mil. EUR 4Q 2018 Konsensus 4Q 2018 Fio  /4Q 17 4Q 2017
Čisté úrokové výnosy 1210 n.a.  7,7 %  1 124
Čisté poplatky a provize 478 n.a.  -2,5 % 490
Ostatní výnosy 131,5 n.a.  +10,5 % 119
Provozní výnosy 1819 n.a.  5,0 % 1 732
Provozní náklady (1078,8) n.a.  -5,8 % (1 145)
Provozní zisk 740,6 n.a.  +26,2 % 587
Náklady na riziko (43) n.a.  -29,5 % (61)
Čistý zisk 565,2 n.a.  71,8 % 329

Zdroj: Fio banka, Erste Group  

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.