Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Erste Group: Výsledky hospodaření za 1Q/19

03.05.2019 | 08:59 0 Komentářů

Erste Bank dnes reportovala výsledky svého hospodaření za 1Q/17.

Čisté úrokové výnosy za 1Q/19 zaostaly za konsensem, když dosáhly 1 161 mil. EUR a meziročně vzrostly o 7,2 %. Úrokové výnosy zaznamenaly nárůst zejména v České Republice, ale také na ostatních hlavních trzích. Čisté poplatky a provize vzrostly na 488 mil. EUR a mírně tak zaostaly za očekáváním. Meziročně vzrostly o 1,9 %. Výnosy z finančních operací se ocitly ve ztrátě -77,1 mil. EUR a zaznamenaly tak silný meziroční pokles oproti minulému roku, ve kterém byly výnosy z finančních operací ve výši 30,3 mil. EUR. Provozní výnosy vzrostly na 1 772 mil. EUR a mírně tak zaostaly za očekáváním. Meziročně provozní výnosy vzrostly o 7,3 %. Provozní náklady vzrostly na 1 116 mil. EUR a meziročně vzrostly o 4,8 %. Náklady na riziko dosáhly výše 36 mil. EUR a předčily tak očekávání o 16 mil. EUR. Čistý zisk Erste Bank na úrovni akcionářů banky zaznamenal meziroční růst o 13,2 % na 377 mil. EUR i vlivem vyššího zisku připadajícího na minority (89,3 mil. EUR; +27,4 % r/r). Ukazatel Kapitálové přiměřenosti CET1 dosáhl v 1Q/19 13,2 % (12,6 % Q1/18).

Erste Bank pro letošní rok očekává růst HDP ve výši 3 % na svých hlavních trzích a růst ve výši 2 % v Rakousku, což by mělo být zapříniněno zejména silnou domácí poptávkou. Ve střední a východní eEvropě by měla být ekonomická aktivita podpořena především růstem mezd a nízkou mírou nezaměstnanosti. Banka očekává zachování fiskální disciplíny napříč všemi zeměmi střední a východní Evropy.

Výhled pro letošní rok počítá s návratností vlastního kapitálu (ROTE) na úrovních vyšších 11 %. Hlavním předpoklady pro toto očekávání představuje rychlejší růst výnosů než nákladů, rizikové náklady jsou vyšší, ale stále na historicky nejpříznivější úrovni, s daňovou sazbou nižší než 20 %. Očekává se, že novelizovaná rumunská bankovní daň bude v letošním roce mít negativní dopad na provozní výsledky banky ve výši maximálně 20 mil. EUR.

Projekce hospodaření Erste Group za 1Q 2019
v mil. EUR 1Q 2019 Konsensus 1Q 2019 1Q 18 1Q 2018
Čisté úrokové výnosy 1 161 1 175 +7,2 % 1 083
Čisté poplatky a provize 488 492 +1,9 % 479
Ostatní výnosy  123 109  +37 % 90
Provozní výnosy 1 772 1 776 +7,3 % 1 652
Provozní náklady (1 116) 1 092 +4,8 % (1 065)
Provozní zisk 656 685  +11,6% 587
Náklady na riziko 36 (20) +/- 54
Čistý zisk 377 354 +13,2 % 333

Zdroj: Erste Group

Tomáš Novák, Fio banka, a.s.

Tomáš Novák, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.