Středa 20. ledna. Svátek má Ilona.

Erste Group se prezentovala za 2Q/19 smíšenými výsledky

31.07.2019 | 08:58 0 Komentářů

Erste Group dnes reportovala výsledky svého hospodaření za 2Q/19. Přestože Erste Group reportovaným čistým ziskem ve výši 355 mil. EUR výrazně překonala náš odhad, vyznivájí výsledky z našeho pohledu smíšeně. Jádrové výnosy banky zůstaly ve 2Q/19 za naším I tržním očekáváním. Navzdory růstu tržních úrokových sazeb na některých zahraničních trzích Erste (Česká republika, Rumunsko) nezaznamenává čistá úroková marže banky oživení. Celoroční cíl pro poplatkové výnosy banky na úrovni 2 mld. EUR se ve světle pololetních čísel stává z našeho pohledu ambiciózním. Vyšší reportovaný čistý zisk vůči našemu očekávání reportovala Erste vlivem vyšších mimojádrových výnosů, příznivějších rizikových nákladů a zejména nižší zaúčtované rezervě na soudní spor v Rumunsku (151 mil. EUR) oproti dříve komunikovaným 230 mil. EUR. Celoroční cíl pro návratnost hmotného kapitálu (ROTE) na úrovni > 11 % zůstal zachován. Celkově vnímáme dnešní výsledkový report neutrálně.

Čistý úrokový výnos zaznamenal ve 2Q/19 meziroční nárůst o 3,4 % na 1 169 mil. EUR a zaostal za tržními I našimi odhady. Čistá úroková marže zaznamenala meziroční pokles na 2,18 % (2,32 % ve 2Q/18). Výnosy z poplatků a provizí rostly ve 2Q/19 meziročně o 2,4 % na 493 mil. EUR zejména vlivem transakčních poplatků a poplatkových výnosů z úvěrových produktů. Oproti konsenzuálním tržním odhadům rostly ve 2Q/19 rychleji mimojádrové výnosy (+49 % y/y na 159 mil. EUR). V rámci ostatních výnosů zaznamenaly výrazný nárůst zejména výnosy z obchodování (94 mil. EUR).

Provozní náklady vzrostly za 2Q/19 meziročně o 1,8 % na 1 030 mil. EUR zejména vlivem růstu osobních nákladů (+3,6 % y/y na 634 mil. EUR). Ostatní administrativní náklady meziročně klesly o 5,5 % na 267 mil. EUR a částečně kompenzovaly růst osobních nákladů. Poměr provozních nákladů k výnosům na úrovni 56,6 % za 2Q/19 se blíží střednědobému cíli banky při 55 %.

Náklady na riziko při záporné hodnotě 7,1 mil. EUR (čisté rozpuštění opravných položek) jsou vůči tržním odhadům na příznivějších úrovních. Poměr rizikových úvěrů (NPL) při 2,8 % na konci 2Q/18 (3,6 % ve 1Q/18) je v souladu s naznačenou trajektorií vedením banky z úvodu roku (< 3 % ve 2019).

V rámci ostatního výsledku hospodaření Erste Group zaúčtovala rezervu ve výši 151 mil. EUR na soudní spor v Rumunsku, který se týká vyplácení státních příspěvků klientům tamější stavební spořítelny, což je méně oproti dříve komunikovaným 230 mil. EUR.

Čistý zisk kombinací výše uvedených faktorů dosáhl 355 mil. EUR (-19 % y/y) a překonal tržní odhady zejména vlivem vyšších výnosů z obchodování a nižších rizikových nákladů. Kapitálový poměr TIER 1 na konci prvního pololetí činil relativně komfortních 13,6 %. Celoroční cíl hospodaření banky při návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) na úrovni > 11 % zůstal zachován.

Výsledky hospodaření Erste Group za 2Q 2019
v mil. EUR 2Q 2019 Konsensus 2Q 2019 2Q19  /2Q18 2Q 2018
Čisté úrokové výnosy 1 169  1 188   +3,4 %  1 131
Čisté poplatky a provize 492,7   495 +2,4 % 481
Ostatní výnosy 159   125 +48,6 % 107
Provozní výnosy 1821  1 808  +5,9 % 1 719
Provozní náklady 1 030,4  1 042  +1,82 % (1 012)
Provozní zisk 791   766 +11,7 % 708
Náklady na riziko 7,1   (10)   54
Čistý zisk 355  335  -19,0 % 438

Zdroj: Fio banka, Erste Group

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.