Pondělí 10. května. Svátek má Blažena.

Erste Group: Projekce výsledků za 3Q 2010

21.10.2010 | 15:50 0 Komentářů

Erste Bank oznámí své výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí tohoto roku v pátek 29. října před otevřením trhu. Očekáváme čistý zisk ve výši 256 mil. EUR, tj. o 12 % více než ve stejném období minulého roku a o 18 % více než v předchozím čtvrtletí. Za zlepšením hospodaření by měl být především pokles rizikových nákladů.
Na provozní úrovni očekáváme ve 3Q mírný pokles zisku o 1,1 % na 990 mil. EUR, což by mělo být způsobeno hlavně poklesem zisku z obchodování díky vysoké srovnávací základně (příznivé podmínky na trhu v minulém roce). Ostatní výnosové položky by měly podle naší projekce meziročně růst. Růst úrokových výnosů (odhad: +1,4 % r/r) by pak měl být kombinací mírného růstu úvěrového portfolia a objemu klientských vkladů a mírného nárůstu úrokových marží. V porovnání s prvním a druhým čtvrtletím tohoto roku pak očekáváme spíše stagnaci jak marží, tak objemů. Výnosy z poplatků a provizí by měly dosáhnout 483 mil. EUR (+13,5 % r/r), když by mělo pokračovat určité oživení, které bylo patrné již ve druhém kvartále.
Provozní náklady očekáváme na úrovni 942 mil. EUR (2,4 % r/r). Kromě mírného poklesu personálních nákladů banka zavedla řadu dalších úsporných opatření (např. v oblasti IT, právních a poradenských služeb).
Erste Bank očekává úroveň opravných položek k nespláceným úvěrům za celý rok ve výši 2 mld. EUR. Tento výhled je v souladu s naší projekcí. Ve třetím čtvrtletí by se již měla výrazněji začít projevovat stabilizace a postupné zlepšování kvality úvěrového portfolia. Náklady na nesplácené úvěry očekáváme ve 3Q na úrovni 497 mil. EUR s tím, že by v posledních 3 měsících roku měly nadále rychle klesat.
Celkově by se zisk před zdaněním měl zvýšit o téměř 35 % na 421 mil. Kč. K obratu v porovnání s vývojem provozního zisku (-1,1 % r/r) pomůže kromě rizikových nákladů také zlepšení kategorie ostatní výnosy a náklady, kde byl v minulém roce poměrně výrazný negativní efekt přecenění některých investic. Růst čistého zisku pak očekáváme o 12,3 % na 256 mil. Kč. Nižší tempo růstu oproti zisku před zdaněním je dáno vyššími menšinovými podíly díky lepšímu výsledku segmentu spořitelen v Rakousku (ztráta v 3Q 2009), kde minoritní podíly tvoří přes 90 % zisku po zdanění.
Vzhledem k tomu, že 4. října pořádala banka Den kapitálových trhů, kde poměrně podrobně prezentovala současnou situaci, očekávaný vývoj na jednotlivých trzích i případné dopady regulace Basel III na kapitál, tak se domníváme, že kromě samotných čísel nezazní v rámci prezentace výsledků žádná informace, která by nebyla trhu již známa. Hlavním faktorem pro další vývoj akcií tak bude spíše celkový sentiment na trhu.
EB_e3Q2010_CZ

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.