Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Erste Group: Projekce hospodaření za Q3/2020

30.10.2020 | 13:30 0 Komentářů

Erste Group představí výsledky svého hospodaření za uplynulé čtvrtletí v pondělí 2.11.2020 před otevřením trhu.

  • Čistý úrokový výnos dosáhl za Q3/2020 dle naší projekce výše 1,17 mld. EUR, což by představovalo jeho meziroční pokles o 1,5 %. Meziroční nárůst objemu úročených aktiv bude částečně kompenzovat negativní efekt klesající čisté úrokové marže mj. v návaznosti na pokles tržních úrokových sazeb na zahraničních trzích Erste (Česká republika, Rumunsko, Maďarsko).
  • Výnos z poplatků a provizí zaznamená dle naší prognózy za třetí čtvrtletí meziroční pokles o 5 % na 476 mil. EUR. Meziročně slabší poplatkové výnosy očekáváme zejména vlivem nižších transakčních poplatků v návaznosti na nižší ekonomickou aktivitu v důsledku šíření pandemie koronaviru i vlivem regulace poplatků za přeshraniční platby v euru v zemích EU.
  • Provozní náklady by měly dle našeho odhadu dosáhnout za Q3/2020 meziročně stabilních hodnot při 1 025 mil. EUR. Očekáváme, že tlak na ziskovost banky ze strany nižších výnosů a zejména rostoucích nákladů na riziko povede k realizaci úsporných opatření a udržení nákladové disciplíny, kterou naznačily již reportované výsledky za H1/2020. Provozní zisk za Q3/20 by měl na základě výše uvedených předpokladů dosáhnout 746 mil. EUR, což by představovalo jeho meziroční pokles o 5 %.
  • Zhoršení makroekonomického výhledu v návaznosti na opatření okolo covid-19 bylo reflektováno významnou tvorbou opravných položek a rezerv zejména v rámci Q2/2020. Na základě celoroční prognózy Erste pro náklady na riziko při 65-80bps úvěrové expozice lze nicméně předpokládat vyšší tvorbu opravných položek i ve druhé polovině roku. Za uplynulé čtvrtletí dosáhla tvorba rezerv a opravných položek dle našeho odhadu 255 mil. EUR.
  • Čistý zisk Erste Group za Q3/2020 by kombinací výše uvedených předpokladů měl dle naší projekce dosáhnout výše 294 mil. EUR (-40 % y/y). Po nedávném představeném návrhu Erste pro výplatu podmínečné dividendy ve výši 0,75 eur na akcii ze zisku roku 2019 s datem potenciální výplaty 15.2.2021 (podléhá schválení valnou hromadou 8.11.2020 a za podmínky získání souhlasu regulátora) budou v centru pozornosti investorů zejména případné komentáře managementu Erste k výhledu hospodaření pro příští rok.
Projekce hospodaření Erste Group za 3Q/2020
v mil. EUR Fio projekce Konsensus 3Q 2020 Fio  /3Q 19 3Q 2019
Čisté úrokové výnosy  1 170 1 179 -1,5 % 

1 188

Čisté poplatky a provize   476  480 -5,5 %  504
Ostatní výnosy 125 118 14,7 %  109
Provozní výnosy 1 771 1 777 -1,7 %  1 801
Provozní náklady (1 025) (1 015) 1,0 %  (1 015)
Provozní zisk 746 760 -5,1 %  786
Náklady na riziko (255)  (233)  
Čistý zisk 294 316 -40 %  491

Zdroj: Fio banka, Erste Group

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.