Úterý 27. října. Svátek mají Šarlota a Zoe.

Erste Group: Projekce hospodaření za 4Q/2017

27.02.2018 | 13:19 0 Komentářů

Erste Group zveřejní výsledky svého hospodaření za 4Q 2017 ve středu 28. 2. 2018 před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky a investory proběhne se začátkem obchodování na BCPP od 9:00 hod.

  • Celkové provozní výnosy Erste Group za 4Q/17 odhadujeme meziročně slabší o 1,7 % na úrovni 1 702 mil. EUR. K meziroční stabilizaci čistého úrokového výnosu rakouské banky ve výši 1 115 mil. EUR by měla přispět zejména akcelerující úvěrová aktivita. Pozitivní vliv na úrokový výnos ve 4Q/17 měl i růst úrokových sazeb v České republice.
  • Čisté výnosy z poplatků a provizí dosáhly za 4Q/17 dle naší projekce úrovně 472 mil. EUR, což by znamenalo jejich 2% meziroční nárůst. Trend z posledních čtvrtletí, kdy rostoucí poplatkové výnosy ze správy aktiv kompenzovaly pokles servisních poplatků z úvěrů, by měl zůstat zachován i v závěru roku.  
  • Provozní náklady za uplynulé čtvrtletí zaznamenaly dle naší prognózy meziroční nárůst o 1,4 % na 1 080 mil. EUR zejména vlivem pokračujících investic v oblasti IT a růstu osobních nákladů. Provozní zisk by na základě výše uvedených předpokladů měl dosáhnout 622 mil. EUR (-6,6 % r/r).
  • Rostoucí fázi hospodářského cyklu ve středoevropských ekonomikách by měly nadále odrážet nízké rizikové náklady. Náklady na riziko za 4Q/17 odhadujeme ve výši 75 mil. EUR (-43 % r/r). V relativním vyjádření by tak náklady na riziko za rok 2017 měly setrvat pod původním výhledem managementu Erste při 30 b.b. průměrného úvěrového portfolia.
  • Čistý zisk rakouské banky by měl dle naší projekce dosáhnout úrovně 314 mil. EUR (+267 % r/r). Erste by tak za rok 2017 měla s rezervou splnit celoroční výhled pro návratnost vlastního kapitálu banky očištěného o nehmotný majetek (RoTE) při hodnotách > 10 %. Očekávaný výrazný meziroční nárůst čistého zisku souvisí se zaúčtováním jednorázových nákladů ve 4Q/16 v rámci ostatního výsledku hospodaření (odvod rakouské vládě 201 mil. EUR v rámci dohody o snížení bankovních daní, odpis goodwillu na Slovensku 61,3 mil. EUR a tvorba rezerv v Rumunsku 62,3 mil. EUR).
  • V rámci zítřejších reportovaných výsledků představí vedení banky velmi pravděpodobně návrh na výplatu dividendy za rok 2017. Erste Group by měla dle našeho odhadu vyplatit za rok 2017 při cca 40% výplatním poměru dividendu 1,2 EUR na akcii, což ve vztahu k aktuálnímu tržnímu kurzu akcií Erste odpovídá dividendovému výnosu 3,1 %.
Projekce hospodaření Erste Group (BAAERBAG) za 4Q 2017
v mil. EUR Fio 4Q 2017 Konsensus 4Q 2017 Fio  /4Q 16 (%) 4Q 2016
Čisté úrokové výnosy  1 115  1 100,5 +0,7 %  1 107
Čisté poplatky a provize 472   477 +1,9 %  463
Ostatní výnosy 115   126 -28,6 %  161,5
Čisté provozní výnosy 1 702   1 701 -1,7 %  1 731,5
Provozní náklady (1 080)   (1 089) +1,4 %  (1 065)
Provozní zisk 622   603 -6,6 %  666
Náklady na riziko  (75)  (82) -43,4 %  (133)
Čistý zisk 314   306 >100 %  85,6

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.