Pondělí 14. června. Svátek má Roland.

Erste Group: Projekce hospodaření za 4Q/18

27.02.2019 | 13:46 0 Komentářů

Erste Group představí výsledky svého hospodaření za 4Q/2018 ve čtvrtek 28. 2. 2019 před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky a investory se uskuteční se začátkem obchodování na BCPP od 9:00 hod. Předběžnými zveřejněnými výsledky za rok 2018 (čistý zisk 1,8 mld. EUR, provozní zisk 2,73 mld. EUR, rozpuštění opravných položek ve výši 59 mil. EUR, návrh dividendy 1,4 EUR/akcii) Erste Group již do značné míry odhalila podobu zítřejších výsledků, v centru pozornosti investorů tak bude zejména výhled hospodaření rakouské bankovní skupiny pro letošní rok.

Čistý úrokový výnos zaznamenal za 4Q/18 dle naší projekce 7% meziroční nárůst na 1 198 mil. EUR zejména vlivem akcelerujícího růstu úvěrového portfolia banky a růstu tržních úrokových sazeb v České republice a Rumunsku. Výnosy z poplatků a provizí za 4Q/18 odhadujeme meziročně vyšší o 4 % na úrovni 510 mil. EUR. Růst poplatkových výnosů banky by měly táhnout především poplatky z prodeje pojistných a investičních produktů. Celkové provozní výnosy projektujeme za 4Q/18 meziročně vyšší o cca 5 % ve výši 1 813 mil. EUR. Provozní náklady očekáváme za 4Q/18 meziročně nižší o 6 % ve výši 1,07 mld. EUR, když růst osobních nákladů by měl být kompenzován poklesem všeobecných provozních nákladů. Provozní zisk Erste Group by dle předběžných zveřejněných výsledků měl za celý rok 2018 dosáhnout 2,73 mld. EUR. Ve čtvrtém kvartále by tak Erste měla vykázat provozní zisk ve výši cca 740 mil. EUR (+26 % y/y). Za celý rok 2018 Erste dle předběžných reportovaných výsledků rozpustila opravné položky ve výši 56 mil. EUR, na 4Q/18 tak připadá čistá tvorba opravných položek a rezerv ve výši 43 mil. EUR. Celoroční čistý zisk Erste dosáhl dle lednového reportu úrovně 1,8 mld. EUR. Čistý zisk rakouské banky za 4Q/18 by tak měl dosáhnout cca 573 mil. EUR, což by představovalo jeho meziroční nárůst o 74 %. Návrh dividendy za rok 2018 ve výši 1,4 EUR / akcii byl již rovněž v rámci lednového reportu představen.

Vzhledem ke skutečnosti, že Erste Group již podobu zítřejších výsledků do značné míry odtajnila v rámci předběžného výsledkového reportu v lednu, v centru pozornosti investorů bude zejména výhled hospodaření pro letošní rok. V posledních dvou letech volil management Erste v úvodu roku spíše konzervativní přístup k vlastnímu výhledu hospodaření při návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) na úrovni >10 %, který pak v obou letech Erste se značnou rezervou překonala. Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně finální podoby bankovní daně v Rumunsku by pro nás nebylo překvapením, pokud stejně konzervativně bude přistupovat vedení Erste k výhledu hospodaření i pro letošní rok. Aktuální konsensuální odhad čistého zisku Erste pro rok 2019 přitom počítá s úrovní 1,52 mld. EUR, což dle našich propočtů předpokládané průměrné výše vlastního kapitálu banky očištěného o nehmotná aktiva (TBV) za rok 2019 představuje vyšší návratnost vlastního kapitálu (ROTE) na úrovni cca 11,9 %.

Projekce hospodaření Erste Group (BAAERBAG) za 4Q 2018
v mil. EUR Fio 4Q 2018 Konsensus 4Q 2018 Fio  /4Q 17 4Q 2017
Čisté úrokové výnosy 1 198 n.a.  +6,6 %  1 124
Čisté poplatky a provize 510 n.a.  +4,1 % 490
Ostatní výnosy 105 n.a.  -11,8 % 119
Provozní výnosy 1813 n.a.  +4,7 % 1 732
Provozní náklady (1073) n.a.  -6,3 % (1 145)
Provozní zisk 740 n.a.  +26,0 % 587
Náklady na riziko (43) n.a.  -29,5 % (61)
Čistý zisk 573 n.a.  +74,2 % 329

Zdroj: Fio banka, Erste Group  

Michal Křikava,  analytik, Fio banka, a.s

 

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.