Pátek 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Erste Group: Projekce hospodaření za 1Q/2018

03.05.2018 | 12:00 0 Komentářů

Erste Group představí výsledky svého hospodaření za 1Q/2018 v pátek 4.5.2018 před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky a investory se uskuteční se začátkem obchodování na BCPP od 9:00 hod.

  • Celkové provozní výnosy Erste dosáhly za 1Q/18 dle naší projekce úrovně 1,69 mld. EUR, což by představovalo jejich meziroční nárůst o 4 %. K odhadovanému meziročnímu růstu čistého úrokového výnosu o 4,7 % na 1,1 mil. EUR by měl přispět růst úrokových sazeb v České republice a od 1Q/18 také v Rumunsku.
  • Podobnou růstovou dynamiku očekáváme rovněž u neúrokových výnosů, které by měly těžit zejména ze sílící poptávky klientů po investičních produktech. Poplatkové výnosy Erste za 1Q/18 odhadujeme meziročně silnější o 4 % ve výši 477 mil. EUR.
  • Provozní náklady rakouské banky by měly zaznamenat mírný meziroční nárůst o cca 1 % na 1 028 mil. EUR zejména vlivem rostoucích osobních nákladů na zahraničních cílových trzích Erste Group. Provozní zisk za 1Q/18 by tak na základě výše uvedených předpokladů měl dosáhnout 659 mil. EUR, což by znamenalo jeho meziroční nárůst o 10 %.
  • Náklady na riziko v relativním vyjádření by vůči celoročnímu výhledu vedení banky při 20 b.b. průměrného úvěrového portfolia měly dosáhnout nižších hodnot. Tvorbu opravných položek a rezerv za 1Q/2018 odhadujeme ve výši 60 mil. EUR.
  • Kombinací výše uvedených faktorů by měl čistý zisk Erste za 1Q/18 dosáhnout úrovně 320 mil. EUR. V meziročním srovnání by to znamenalo jeho nárůst o 22 %.

 

Projekce hospodaření Erste Group (BAAERBAG) za 1Q 2018
v mil. EUR Fio 1Q 2018 Konsensus 1Q 2018 Fio  /1Q 17 1Q 2017
Čisté úrokové výnosy 1 100  1 105 +4,7 % 1 051,3
Čisté poplatky a provize 477 473 +4,2 %  457,7
Ostatní výnosy 110  108  +1,3 %  108,6
Čisté provozní výnosy 1 687 1 681  +4,3 %  1 618
Provozní náklady (1 028)  1 039  +1,0 %  (1 018)
Provozní zisk 659 648,8 +10 %  599
Náklady na riziko (60)  (45)  -9 %  (66)
Čistý zisk 320  316  +22 %  262

Zdroj: Fio banka, Erste Group

Michal Křikava, analytik

Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.