Neděle 20. června. Svátek má Květa.

Erste Bank: Výsledky hospodaření za 2Q/17

04.08.2017 | 08:53 0 Komentářů

Erste Bank dnes představila výsledky svého hospodaření za 2Q/17. Reportovaným čistým ziskem ve výši 362,5 mil. EUR překonala rakouská banka naše i tržní odhady o cca 8 % zejména vlivem vyšších čistých úrokových výnosů a nižších rizikových nákladů. Ostatní položky na provozní úrovni se vyvíjely v souladu s našimi odhady. Na dnešním výsledkovém reportu pozitivně vnímáme vedle nízkých rizikových nákladů i mezikvartální nárůst čisté úrokové marže. Navzdory slušným číslům za první pololetí však management banky pouze potvrdil výhled hospodaření pro letošní rok. Celkově vyznívají dnešní výsledky z našeho pohledu mírně pozitivně. Vzhledem k silnému růstu akcií Erste Bank v posledních týdnech ovšem nepředpokládáme výraznější reakci kurzu akcií na dnešní výsledkový report.

Čisté úrokové výnosy za 2Q/17 vykázala Erste Bank meziročně nižší o 0,9 % ve výši 1 092 mil. EUR, přičemž naše i tržní odhady počítaly s mírně nižšími hodnotami (1 070 mil. EUR). Na mírném meziročním poklesu čistého úrokového výnosu banky se nepříznivě promítly nižší reinvestiční výnosy z depozit.

Výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly v uplynulém čtvrtletí meziroční nárůst o 2,6 % na 453,2 mil. EUR. Zatímco poplatkové výnosy banky z úvěrových obchodů meziročně klesly, významný nárůst poplatkových výnosů dosáhla Erste Bank v oblasti obchodů s cennými papíry a správy klientských aktiv. Pozitivně vnímáme mezikvártální růst čisté úrokové marže z 2,33 % (1Q/17) na 2,44 %. Ostatní výnosy dosáhly ve 2Q/17 131 mil. EUR (-8 % r/r). V rámci ostatních výnosů dosáhla zisk z finančních operací 54,3 mil. EUR (-21 % r/r). Celkové výnosy Erste Bank tak za uplynulé čtvrtletí dosáhly výše 1 675,2 mil. EUR (-0,7 % r/r) a zejména vlivem vyššího čistého úrokové výnosu mírně překonaly tržní odhady.

V porovnání s naším i tržním očekáváním vykázala Erste Bank i nepatrně nižší provozní náklady ve výši 985 mil. EUR (+1,4 %).  Provozní zisk ve výši 690 mil. EUR (-3,6 % r/r) tak předčil tržní projekci o 3,6 %. Poměr provozních nákladů vůči výnosům za 1H/17 dosahuje slabší úrovně 58,8 %.

Příznivé makroekonomické podmínky středoevropských ekonomik odráží velmi nízké náklady na riziko ve výši 38,6 mil. EUR. V relativním vyjádření dosáhly rizikové náklady banky za 1H/17 15 b.b. průměrného klientského portfolia. Zlepšující se kvalitu úvěrového portfolia Erste Bank dokumentuje i pokles podílu rizikových úvěrů (NPL) na celkovém úvěrovém portfoliu banky na 4,7 %.

Čistý zisk ve výši 362,5 mil. EUR (-36,1 % r/r) překonal tržní odhady (335 mil. EUR) zejména vlivem vyššího čistého úrokového výnosu a nižších rizikových nákladů. Kapitálová přiměřenost banky (CET1)   dosahuje ke konci 1H/17 úrovně 13,2 %. Návratnost vlastního kapitálu očištěného o nehmotný majetek činí za první pololetí 11,1 %.

Navzdory slušným reportovaným výsledků management banky pouze potvrdil výhled hospodaření pro letošní rok, jenž počítá s návratností vlastního kapitálu (ROTE) na úrovni +10 %, který je založen na předpokladech meziročně stabilních výnosů (v nejlepším možném případě) a růstu provozních nákladů o 1 – 2 %.

Výsledky Erste bank (BAAERBAG) za 2Q 2017
v mil. EUR 2Q 2017 Konsensus 2Q 2017 2Q 17 /2Q 16 (%) 2Q 2016
Čisté úrokové výnosy 1 091,7 1 069 -0,9 %  1 102
Čisté poplatky a provize 453,2 452,5 +2,6 %  442
Ostatní výnosy 130,3 135   143
Čisté provozní výnosy 1 675,2 1 661 -0,7 %  1 687
Provozní náklady (985,2) (991) +1,4 %  (972)
Provozní zisk 690,0 669 -3,6 %  716
Náklady na riziko (38,6) (74) +/-  31
Čistý zisk 362,5 335 -36,1 %  567

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.