Úterý 28. září. Svátek má Václav.

Erste Bank: Projekce výsledků za 2009

25.02.2010 | 10:02 0 Komentářů

Erste Bank zítra před otevřením trhu oznámí výsledky hospodaření za celý rok 2009. Očekáváme čistý zisk ve výši 922 mil. EUR, o 7,3 % výše než v roce 2008. Meziroční srovnání je však zkresleno mimořádným výnosem z prodeje pojišťovacích aktivit (640 mil. EUR) a odpisy goodwillu (570 mil. EUR) v roce 2008. Očekáváme, že celkové výnosy vzrostou o 8,1 % r/r na 7 564 mil. EUR zásluhou růstu úrokových výnosů (+6,0 %) a vyššího zisku z obchodování. Provozní náklady by podle naší projekce měly dosáhnout 3 845 mil. EUR, což je o 3,9 % níže než v předešlém roce. Opravné položky k rizikovým úvěrům očekáváme na úrovní 1 999 mil. EUR, o 86,6 % více než za stejné období minulého roku. Nicméně v mezikvartálním srovnání by již mohlo dojít k určité stabilizaci (-1,3 % q/q). 
Provozní úroveň by se měla ve 4Q vyvíjet v podobném trendu jako v prvních 9 měsících roku a neměla by přinést výraznější překvapení. Investoři se tak zaměří především na vývoj nesplácených úvěrů, kapitalizaci banky a případné komentáře ohledně dopadu plánovaných změn v regulaci bank na kapitálové ukazatele Erste. S tím souvisí také oznámení o výši navrhované dividendy. Očekáváme dividendu ve výši 0,45 EUR na akcii (0,65 v minulém roce). Je však možné, že vzhledem k relativně nízké kapitalizaci v porovnání s konkurencí a tlaku na další navyšování kapitálu v souvislosti s připravovanou regulací, bude oznámený návrh dividendy nižší. 

kons., IFRS (mil. EUR)
e 2009
2008
r/r
e 4Q 2009
4Q 2008
r/r
eTrh

Celkové provozní výnosy
7 564
6 999
8,1%
1 907
1 752
8,9%
1 867

Celkové provozní náklady
-3 845
-4 002
-3,9%
-965
-948
1,8%
-955

Provozní zisk
3 719
2 997
24,1%
942
804
17,2%
915

Opravné položky
-1 999
-1 071
86,6%
-550
-469
17,2%
579

Zisk před zdaněním
1 393
576
141,7%
315
-746
-142,2%
272

Čistý zisk*)
922
860
7,3%
202
-603

182

Zdroj: Erste, Atlantik FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.