Čtvrtek 04. března. Svátek má Stela.

Erste Bank – Projekce hospodaření 3Q 2014

29.10.2014 | 13:45 0 Komentářů

Erste Group Bank zveřejní své hospodářské výsledky za 3Q 2014 ve čtvrtek 30. října před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky proběhne se začátkem obchodování na BCPP od 9:00 hod.

Zítřejší reportované kvartální výsledky budou stále do značné míry ovlivněny červencovým „profit warningem“, když předpokládáme, že Erste ve 3Q zaúčtuje zbývající (majoritní) část dodatečných rezerv a opravných položek týkajících se maďarské legislativy (230 mil. EUR) a redukce úvěrového portfolia v Rumunsku (320 mil. EUR). To dle naší projekce vyústí v reportovanou ztrátu za 3Q ve výši cca 560 mil. EUR.  V tomto světle budou mít dle našeho názoru vyšší kurzotvornou sílu, než samotný údaj o reportované ztrátě, výsledky společnosti na provozní úrovni.

Na úrovni čistých úrokových výnosů očekáváme jejich 4% meziroční propad k úrovni 1 125 mil. EUR. Negativní dopad na čisté úrokové výnosy banky budou mít ve 3Q vedle nepříznivých tržních podmínek při nízkých úrokových sazbách a utlumené poptávce po úvěrech rovněž maďarská legislativa týkající se refundace naúčtovaných poplatků a úroků z poskytnutých úvěrů a částečně také redukce úvěrového portfolia v Rumunsku (významnější dopad očekáváme ve 4Q). Úrokové výnosy na úrovni mateřské společnosti budou ve 3Q rovněž na meziroční bázi negativně ovlivněny nižšími výnosy z reinvestic přebytečné likvidity v České republice a listopadové depreciace české koruny.

Meziročně horší úrokové výnosy budou dle naší projekce částečně kompenzovány mírným meziročním přírůstkem čistých výnosů z poplatků a provizí o cca 1 %. Čisté provozní výnosy dosáhnou zejména v důsledku nižších úrokových výnosů i nižších výnosů z obchodování (-24%) dle našeho odhadu meziročního poklesu o 4,5 %.

Pozitivní dopad na provozní výsledek hospodaření Erste Bank budou mít dle naší projekce o cca 3,5 % meziročně nižší provozní náklady zejména z titulu nižších osobních nákladů a administrativních nákladů. Provozní zisk Erste Group tak dosáhne dle naší projekce za 3Q úrovně 779 mil. EUR, což představuje meziroční propad o 4,5%.  

Očekávaný výrazný nárůst nákladů rizik k úrovni 853 mil. EUR (y/y +95%) je dán zejména výše zmiňovaným zaúčtováním jednorázových opravných položek v souvislosti s redukcí nebonitních úvěrů v Rumunsku. Zbývající část dodatečných rezerv (230 mil. EUR) na pokrytí ztrát v souvislosti se schválenou  maďarskou legislativou bude pravděpodobně zaúčtována v rámci ostatních provozních nákladů.

 

Michal Křikava, Fio banka, a.s.

http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/154345_Erste_odhad_hospodareni_pro_3Q_2014x.pdf

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.