Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

ECM: výsledky za rok 2007 v souladu s očekáváním

26.03.2008 | 20:03 0 Komentářů

Shrnutí
 
Dnes po závěru trhu zveřejnila společnost ECM své auditované výsledky za rok 2007. Již dříve společnost zveřejnila objem čistých tržeb (50 mil. EUR) a provozní zisk (30 mil. EUR). Růst hodnoty celkového NAV naplnil minimální cíl oznámený při IPO (+25% r/r), což znamená NAV na akcii ve výši 57,4 EUR (+10% r/r z 52,3 EUR v r. 2006 a -1% vůči 57,7 EUR z 1H07). Naše očekávání činilo 58,4 EUR na akcii. Růst celkového NAV byl z části rozředěn zvýšením počtu akcií v průběhu roku 2007 (+14% r/r). Čistý zisk (bez minorit) dosáhl v r. 2007 hodnoty 25,8 mil. EUR (+38% r/r) a mírně tak převýšil náš odhad 23,9 mil. EUR. Jelikož výsledky za rok 2007 dopadly víceméně v souladu s naším očekáváním, tak výsledky vnímáme neutrálně, a proto při zítřejším obchodování nečekáme výraznější reakci. Akcie ECM se nyní obchodují se 45% diskontem vůči hodnotě dnes zveřejněného NAV na akcii (57,4 EUR), což je o něco více než průměr obdobných společností v regionu (40%).
 
ECM při konferenčním hovoru pro analytiky uvedla, že do budoucna by měla své portfolio více diverzifikovat, jak z hlediska jednotlivých segmentů (kanceláře, retail atp.), tak z hlediska geografického. Toto lze hodnotit jako rozumný krok zejména v souvislosti, že ve střední Evropě je potenciál realitního trhu relativně vyčerpán a větší příležitosti se nyní jeví ve východní Evropě, Rusku, příp. i Číně. Dále společnost uvedla, že v roce 2008 neplánuje žádnou transakci, která by způsobila rozředění stávajících akcionářů. V otázce ohledně případného zpětného odkupu akcií tuto možnost společnost nevyloučila. Co se týče ocenění portfolia nemovitostí, tak aktuální hodnota celého portfolia činí 490 mil. EUR (dokončené i rozestavěné budovy). Kdyby celé portfolio bylo dokončeno, tak by jeho hodnota byla 1 341 mil. EUR.
 
Rozbor
 
V roce 2007 společnost zaznamenala 15,0 mil. EUR (+139% r/r z 6,3 mil. EUR v 2006) v rámci čistých příjmů z pronájmu. Náš odhad byl 12,5 mil. EUR, když důvodem tohoto rozdílu byly nižší než očekávané náklady na provoz budov (4,7 mil. EUR vs. oček. 7,5 mil. EUR). Důvodem růstu příjmů z pronájmu byla zejména akvizice budov City Empiria a City Point, akvizice ECM Facility a příjem z dokončeného projektu Europort. Zisk z přecenění majetku představoval 64,1 mil. EUR (692% r/r) a překročil tak naše očekávání (54,7 mil. EUR). Růst zisku z přecenění majetku byl tažen dokončením projektu City Tower (37 mil. EUR vs. oček. 35 mil. EUR) nebo také přeceněním u projektu v Ryazani (12 mil. EUR).
 
Jak už bylo patrné z předběžných výsledků, tak administrativní náklady se meziročně zvýšily o 152% na 20,4 mil. EUR, když příčinou byla expanze aktivit společnosti (vyšší náklady na personál, právní a poradenské služby, marketing) a akvizice ECM Facility (kompenzováno příjmem ze servisních poplatků). Provozní zisk byl již rovněž znám a činil 29,5 mil. EUR (+215% r/r z 9,4 mil. EUR za 2006). Růst provozního zisku byl tažen vyššími příjmy z pronájmu, vyššími zisky z přecenění. Na druhou stranu byl tento růst částečně kompenzován vyššími administrativními náklady a očekávaným jednorázovým poplatkem za zrušení prodeje budov City Tower (27,5 mil. EUR) a CCS Headquarters (1,9 mil. EUR). Naše projekce počítala s poplatkem 26,5 mil. EUR u budovy City Tower.
 
Čisté finanční náklady dosáhly výše 3,7 mil. EUR (eAFT: 3,9 mil. EUR), když náklady spojené s dluhem byl částečně kompenzovány kurzovými zisky. Vzhledem k roku 2006 (finanční zisk 15,1 mil. EUR) sice došlo k výraznému zhoršení, ale to je dáno absencí jednorázové položky z důvodu restrukturalizace dluhu (zisk 14,3 mil. ERU v 2006). Zisk před zdaněním za rok 2007 činil 25,9 mil. EUR (+4% r/r) a byl tak v souladu s naší projekcí 26,1 mil. EUR.
 
Daňové výdaje tvořily pouhých 0,3 mil. EUR (my jsme čekali 2,2 mil. EUR), přičemž u této položky se příznivě projevilo snížení daně z příjmu právnických osob v ČR, které se promítlo v rozpuštění odložené daně (pozitivně již ovlivnilo výsledky za 9M07). Čistý zisk bez minoritních podílů dosáhl výše 25,8 mil. EUR (+38% r/r) a byl tak o něco vyšší naše očekávání (23,9 mil. EUR). Úroveň čistého zisku byla v roce 2007 pozitivně ovlivněna výrazným zlepšením na provozní úrovni, což bylo na druhou stranu z velké části kompenzováno horší finanční úrovní (absence jednorázového zisku z titulu restrukturalizace dluhu).

IFRS, kons. (tis. EUR)
2007
r/r
2006
eAFT

Výnosy z pronáj. a ost. výnosy
15 030
139%
6 282
12 497

Zisk z přecenění majetku
64 089
692%
8 093
54 650

EBIT
29 544
215%
9 374
30 000**

   EBIT marže
37,3%
-27,9 p.p.
65,2%
44,7%

Zisk před zdaněním
25 877
4%
24 840
26 113

Čistý zisk bez minorit
25 833
38%
18 755
23 946

EPS (EUR)*
6,1
21%
5,0
5,6

NAV na akcii (EUR)*
57,4
10%
52,3
58,4

Zdroj: ECM, ATLANTIK FT; * na základě různého počtu akcií,** oznámeno ECM

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.