Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

ECM: Projekce výsledků za 2009

28.04.2010 | 10:48 0 Komentářů

Dnes (v 16:00 hod.) společnost ECM zveřejní hospodářské výsledky za rok 2009, který by stále měly být nepříznivě ovlivněny přeceněním realitního portfolia. Čisté výnosy z pronájmu a ostatní výnosy by se měly zvýšit na 16,4 mil. EUR (-24 % r/r) díky vyšším výnosům z pronájmu u City Tower a vyšším servisním poplatkům. U přecenění nemovitostního portfolia očekáváme ztrátu 20,8 mil. EUR (-44,7 mil. EUR v r. 2008), která se týká zejména druhé poloviny roku (-19,1 mil. EUR). Naše očekávání vychází z nedávné zprávy představenstva, podle které se zadluženost společnosti (poměr dluh/aktiva) zvýšila na 80 % (cca 60 % v r. 2008). Na provozní úrovni odhadujeme ztrátu 25,2 mil. EUR, která plyne především z přecenění portfolia. Čisté finanční náklady projektujeme ve výši 20,6 mil. EUR a jsou dány hlavně růstem úrokových nákladů na 27,3 mil. EUR (8 % r/r). Celkově předpokládáme, že čistá ztráta dosáhne 38,5 mil. EUR (-5,6 EUR/akcie), přičemž je ovlivněna ztrátou na provozní úrovni a finančních nákladů. Ve 4Q09 by čistá ztráta měla činit 9,4 mil. EUR. Odhadujeme, že NAV na akcii pokleslo na 13,5 EUR (-34% r/r) vlivem ztráty v hospodaření.
Společnost nedávno uvedla, že z důvodu vysoké zadluženosti porušuje smluvní podmínky u EUR dluhopisů, a proto bude chtít jednat s věřiteli, aby nedošlo k předčasnému splacení. Kvůli snaze snížit zadluženosti chce společnost pokračovat v prodeji některých aktiv.
 

IFRS, kons. (tis. EUR)
2009e
r/r
2008

Čisté výnosy z pronájmu aj.
16 368
24%
13 179

Přecenění inv. majetku
-20 763
-54%
-44 674

Provozní výsledek
-25 179
-66%
-74 237

Finanční náklady
-20 610
-14%
-23 965

Ztráta před zdaněním
-46 644
-52%
-98 148

Čistá ztráta
-38 515
-62%
-102 489

Ztráta na akcii (EUR)
-5,6
-62%
-14,9

NAV na akcii (EUR)
13,5
-33%
20,3

Zdroj: ECM, ATLANTIK FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.