Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

ECM: Prohloubení čisté ztráty v r. 2010

14.04.2011 | 10:44 0 Komentářů

Společnost ECM REI včera po konci obchodování zveřejnila hospodářské výsledky za r. 2010. Výsledky potvrdily zhoršení oproti r. 2009 téměř ve všech segmentech. Čisté výnosy z pronájmu poklesly meziročně o 71 % na 4 mil. EUR, přičemž příčinou byl rychlý odprodej aktiv během roku (z největších City Empiria v Praze a Metropolis Tower v Číně). Prodej aktiv vynucený situací společnosti se odrazil i ve ztrátě z prodeje investičního majetku ve výši 6 mil. EUR. Společnost i nadále zaznamenala ztrátu z přecenění investic (-33 mil. EUR), což bylo mírně méně než v r. 2009 (-40 mil. EUR). Tento vývoj se celkově odrazil v čisté provozní ztrátě ve výši 68 mil. EUR. Vzhledem k redukci dluhu meziročně poklesla finanční ztráta na 17 mil. EUR, nicméně hluboká provozní ztráta přispěla k celkovému prohloubení čisté ztráty na 95 mil. EUR (62 mil. EUR v r. 2009).

I v závěru r. 2010 společnosti nadále klesala rychleji hodnota aktiv než hodnota dluhu a rok zakončila se zápornou hodnotou vlastního kapitálu ve výši -73 mil. EUR (na konci 3Q 2010 -46 mil. EUR). Společnost uvedla, že momentálně analyzuje jak scénář mimosoudní restrukturalizace, tak scénář insolvence se soudem řízenou reorganizací. Výsledky hodnotíme negativně.

 

IFRS, mil. EUR

2010

r/r

2009

Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy

4,0

-71%

13,8

Zisk z prodeje investičního majetku

-6,1

-0,5

Čisté zisky z přecenění investic do nemovitostí

-32,7

-39,8

Čistý provozní výsledek

-68,4

-47,2

Čistý finanční výsledek

-16,8

-26,2

Čistý zisk

-94,5

-62,3

Zdroj: ECM REI

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.