Středa 12. května. Svátek má Pankrác.

Deficit rozpočtu se v září prohloubil na 21 mld. Kč

Schodek rozpočtu zaznamenal nejvyšší zářijovou hodnotu od roku 2014, když dosáhl 21 mld. Kč. Aktuální výsledky potvrzují trend pozorovaný v předchozích měsících, a totiž že příjmy se nedaří plnit podle původního plánu. Zatímco v případě daně z příjmu právnických osob se oproti předchozím měsícům výběr zlepšil, ostatní daně znatelně zaostávají, když se např. na dani z příjmu fyzických osob po uplynutí tří čtvrtin rozpočtového období vybralo jen necelých 72 %. Ještě výraznější je manko u DPH, kde se nevybralo ani 70 % plánovaných příjmů. Naproti tomu výdaje státu plánovaného tempa dosahují, hlavně ty neinvestiční. U kapitálových výdajů pak evidujeme výdaje pod plánem, jak je u českého rozpočtu obvyklé.

Zdá se být čím dál zřetelnější, že státní rozpočet v letošním roce počítal s výrazně vyšší ekonomickou aktivitou, než jaké je dosahováno. Téměř všechny příjmy, které se od ní přímo odvíjejí, dosahují výsledků pod očekáváními. Vzhledem k tomu, že z letošního roku již uplynuly tři čtvrtiny, mělo by na daních již úměrně být vybráno o více než 25 mld. Kč více, než reálně bylo. Výrazně nejvyšší měrou se na tomto manku podílí výběr DPH, kde schází necelých 16 mld. Kč. Situace je ovšem obdobná v téměř všech dalších daňových příjmech, jako je daň z příjmu FO (5,4 mld. Kč pod plánem), spotřební daň (3,1 mld. Kč) i v pojistném na sociální zabezpečení (7,3 mld. Kč). Ve srovnání s předchozími lety je tak současný výběr již zřetelně vychýlený směrem dolů. Stav na příjmové straně opticky zachraňuje jednorázové využití prostředků z privatizačního fondu, kterým si stát vypomohl o zhruba 18 mld. Kč, bez kterých by deficit byl znatelně horší.Na straně výdajů se realita původnímu plánu blíží podstatně lépe. Alikvotně bylo dosud vydáno o něco méně na platy státních zaměstnanců, nicméně toto je běžný jev pozorovaný periodicky každý rok, který v nejbližších měsících vymizí. Rozpočet má naopak již „předplaceno“ přibližně 13 mld. Kč územní celkům či například 4,4 mld. Kč z plateb do EU. Tradičně zaostávají investiční výdaje, kde bylo v plánu utratit o 14,2 mld. Kč více, ovšem i zde očekáváme dohánění manka v závěru roku.

S ohledem na trvající zaostávání reálného výběru za původním plánem se kloníme k názoru, že konečný deficit rozpočtu bude nakonec vyšší, než vládou ohlášených 40 mld. Kč. Česká ekonomika evidentně nestačí tempu, které rozpočet předpokládal a v nadcházejících měsících bude pravděpodobně dále zpomalovat. I bez naplnění vnějších rizik, jako je brexit bez dohody či eskalace obchodních válek, tak čekáme konečný deficit spíše poblíž 45 mld. Kč.

Autor: Vít Hradil, analytik

Zdroj:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.