Pátek 06. srpna. Svátek má Oldřiška.

Deficit hospodaření státu se propadl na 38,6 mld. Kč

Listopadové plnění státní kasy nedopadlo právě příznivě, když skončilo minusem na úrovni 38,6 mld. Kč. Jedná se o nejhorší výsledek od roku 2014 a poměrně dramatické meziměsíční zvýšení schodku o plných 19 mld. Kč. V návaznosti na předchozí trend za plánovanými příjmy významně zaostává výběr daní. Konkrétně zde proporčně k 11 měsícům roku schází více než 36 mld. Kč, přičemž největší výpadek nastal u daní z příjmů právnických osob, kde chybí zhruba 15 mld. Kč. Plnit se ovšem nedaří ani daň z příjmu fyzických osob, DPH, či pojistné na sociální zabezpečení. Aktuální míra (ne)plnění plánovaných příjmů prakticky nemá v posledních letech českého hospodaření obdoby. K posunu oproti předchozím měsícům došlo alespoň ve výběru spotřební daně, kde se podařilo předchozí výpadky dohnat. Naproti tomu výdaje státu se přibližně drží nastavené trajektorie, s výjimkou výdajů investičních, které za plánem zaostávají.
Že se ekonomická realita v tomto roce konzistentně odlišuje od plánu vlády, bylo zřejmé již po několik posledních měsíců. S blížícím se závěrem roku ovšem tyto diskrepance nabývají varovných rozměrů. Na DPH by koncem listopadu mělo být vybráno o přibližně 7 mld. Kč více, na dani z příjmu fyzických osob pak zhruba o 6 mld., a na odvodech na sociální zabezpečení o více než 9 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že tyto příjmy obvykle nepodléhají výrazným náhodným či kalendářním výkyvům se zdá být jasné, že se plánovaný výběr do konce roku naplnit jednoduše nepodaří. Z historického srovnání také vyplývá, že podobně výrazné odchylky od plánovaného výběru nejsou zdaleka běžné. To je pozoruhodné hlavně vzhledem k tomu, že česká ekonomika, od jejíž kondice se výběr daní primárně odvíjí, si zatím vede poměrně dobře, a dosud se jí příliš nedotklo ochlazení pozorované v zahraničí.
Na výdajové straně se tolik překvapení neodehrává, když z významnějších položek zatím má vláda „předplaceno“ například na transferech územním celkům, ovšem před sebou má tradiční nárůst výdajů na platy státních zaměstnanců na konci roku. Pokud bude vláda chtít naplnit i plánovaný objem investičních plateb, pak i zde může v prosinci počítat s nárůstem výdajů.
Celkový schodek hospodaření, plánovaný pro letošní rok na úrovni 40 mld. Kč, se pomalu ale jistě zdá být spíše ambiciózní. Na příjmové straně lze těžko očekávat razantní jednorázový přísun prostředků, jelikož většina významnějších položek se zde vyvíjí v průběhu roku stabilně. Pokud by tak mělo být dosaženo vytyčeného deficitu, bude to zřejmě vyžadovat přesuny výdajů v oblastech, kde nejsou zákonem fixovány. S ohledem na dosavadní vývoj bude i velice zajímavé sledovat vývoj rozpočtu v roce příštím, kdy česká ekonomika podle našeho odhadu dále zpomalí.

Autor: Vít Hradil, analytik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.