Sobota 05. prosince. Svátek má Jitka.

CPI: Výrazný růst tržeb i zisku a pokles relativního zadlužení v r. 2017

02.05.2018 | 09:00 0 Komentářů

Společnost CPI, a.s. zveřejnila konsolidované hosp. výsledky za r. 2017. Hrubé výnosy z pronájmu vzrostly o 17 % r/r na 5,39 mld. Kč, kde hlavní roli hrála akvizice 11 obchodních center od CBRE na jaře 2017, akvizice obchodního centra Královo Pole v létě a celkový růst obsazenosti ploch. Celkové výnosy vzrostly ještě rychleji, a to o 27 % na 8,41 mld. Kč. Zde je důvodem zdvojnásobení výnosů z hotelové činnosti, což odráží skutečnost, že tyto aktivity byly do hospodaření CPI zařazeny až v průběhu roku 2016. Provozní zisk se téměř ztrojnásobil na 12,57 mld. Kč. Kromě růstu výnosů zde bylo hlavním faktorem významné kladné přecenění nemovitostí, které dosáhlo za celý rok cca 9,3 mld. Kč. To bylo jen částečně tlumeno vyššími odpisy a snížením hodnot (-1,3 mld.). Ztráta na finanční úrovni se meziročně zvětšila, což bylo dáno hlavně nehotovostní kurzovou ztrátou danou ukončením kurzového závazku ČNB, kdy se nemovitosti oceňované v eurech přehodnotily na nižší korunovou hodnotu. I navzdory tomu však prudké zvýšení provozního zisku vedlo k rekordnímu čistému zisku 8,03 mld. Kč, který se téměř ztrojnásobil z úrovně 3,04 mld. v r. 2016. CPI rovněž vykázala významné snížení relativního zadlužení. Ukazatel loan-to-value (LTV), tj. poměr mezi čistým dluhem a hodnotou nemovitostí, se snížil z 62,5 % v r. 2016 na 49,1 % na konci loňského roku. To bylo umožněno jednak růstem hodnoty nemovitostí, ale i zvýšením podílu vlastního financování, kdy vlastník CPI Property Group navýšil v české CPI, a.s. kapitál cca o 6 mld. Kč.   

Přestože byl rekordní provozní a čistý zisk podpořen významnou nehotovostní položkou (přeceněním nemovitostí), hodnotíme výsledky pozitivně, jelikož hospodaření na provozní úrovni rostlo i po odečtení tohoto faktoru. Rovněž relativní zadlužení kleslo i za přispění navýšení vlastních zdrojů společnosti.

 

Mld. CZK, IFRS

2017

r/r

2016

Hrubé výnosy z pronájmu

5,39

17%

4,63

Celkové výnosy

8,41

27%

6,61

Provozní výsledek

12,57

179%

4,50

Finanční výsledek

-3,36

n.m.

-1,60

Čistý zisk

8,03

165%

3,04

Zdroj: CPI

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.