Středa 03. března. Svátek má Kamil.

CME: výsledky za 4Q08 zaostaly za očekáváním

25.02.2009 | 12:35 0 Komentářů

Shrnutí
 
Dnes před otevřením pražské burzy oznámila CME výsledky za 4Q08, které zaostaly za očekáváním trhu zejména na úrovni Seg. EBITDA, což bylo dáno hlavně vyššími provozními náklady na Ukrajině. Z důvodu slabších výsledků nebyl splněn výhled společnosti z října minulého roku. Celoroční tržby vzrostly o 22% r/r na 1 019,9 mil. USD vs. odhad CME 1 039 mil. USD (eAFT: 1 038,7 mil. USD) a Seg. EBITDA se zvýšila o 7% r/r na 345,7 mil. USD vs. odhad CME 370 mil. USD (eAFT: 371,5 mil. USD).
 
Ve 4Q08 poklesly tržby meziročně o 3% na 291,5 mil. USD (301,0 mil. USD za 4Q07) a byly tak nižší než náš (308,8 mil. USD) i tržní odhad (294,6 mil. USD). Hlavním důvodem rozdílu jsou zejména nižší než očekávané tržby v Rumunsku a na Ukrajině. Seg. EBITDA poklesla o 27% r/r na 93,6 mil. USD (128,6 mil. USD za 4Q07) a byla také nižší než náš (121,3 mil. USD) i tržní odhad (103,3 mil. USD). Důvodem jsou zejména o 17 mil. USD nižší než očekávané tržby a o 12 mil. USD vyšší než očekávané provozní náklady na Ukrajině. Na provozní úrovni CME zaúčtovala opravnou položku (nepeněžní charakter) ve výši 336,8 mil. USD (vs oček. 100 mil. USD), která se vztahuje k Ukrajině a Bulharsku. Díky opravné položce CME dosáhla provozní ztrátu 279,2 mil. USD (vs zisk 97,8 mil. USD za 4Q08). Po očištění o opravnou položku by provozní zisk činil 57,6 mil. USD (oček. AFT: 79,7 mil. USD; rozdíl plyne z nižších tržeb a vyšších provozních nákladů).
 
Celkově CME realizovala čistou ztrátu 323,3 mil. USD či 7,6 USD na akcii (vs zisk 72,9 mil. USD za 4Q07). Důvodem ztráty je zaúčtování opravné položky ve výši 336,8 mil. USD, která se vztahuje k Ukrajině a Bulharsku a týká se zejména snížení hodnoty goodwillu.
 
Domníváme se, že výsledky budou patrně přijaty nepříznivě (zejména horší hospodaření na Ukrajině), jelikož nebyl splněn výhled za rok 2008, což už ale bylo částečně očekáváno trhem. K opravné položce by trh nemusel tolik přihlížet, jelikož se jedná o nepeněžní položku. Pravděpodobně důležitější než výsledky bude komentář společnosti na konferenčním hovoru (16:00 hod.), který patrně nepřinese moc optimistických zpráv ohledně očekávaného vývoje v letošním roce, kdy kromě makroekonomického vývoje bude pro hospodaření CME nepříznivé také očekávané posilování USD. V komentáři k výsledků CME naznačila, že rok 2009 bude výzvou kvůli nepříznivému makroekonomickému prostředí. CME chce tomuto čelit opatřeními na snížení provozních nákladů a kapitálových výdajů a snahou maximalizovat tržby a likviditu.
 
Akcie CME na pražské burze posilují o 6,7% d/d na 155 Kč (11:30 CET) v reakci na včerejší zavírací cenu v USA (155 Kč). Pražská burza posiluje o 3,2% d/d díky včerejšímu růstu na amerických burzách, kdy šéf Fedu (Bernanke) vyvrátil spekulace ohledně znárodnění velkých bank vládou USA. Nelze vyloučit, že po otevření amerických trhů (15:30 hod.) by akcie CME mohly klesnout z důvodu horších než očekávaných výsledků. Důležitý pro vývoj ceny akcie může být také konferenční hovor (od 16:00 hod.).
 
 
Analýza
 
Ve 4Q08 poklesly tržby meziročně o 3% na 291,5 mil. USD (301,0 mil. USD za 4Q07) a byly tak nižší než náš (308,8 mil. USD) i tržní odhad (294,6 mil. USD). Tržby byly přinejmenším lehce nižší ve všech zemích. Hlavním důvodem rozdílu oproti našemu odhadu (rozdíl 17,3 mil. USD) jsou zejména nižší než očekávané tržby v Rumunsku a na Ukrajině (tyto země způsobily rozdíl 14,7 mil. USD). Na Ukrajině se CME stále potýká s výrazným poklesem sledovanosti a nyní také se silným zhoršením makroekonomického prostředí, což bude mít i dopad na trh reklamy.
 
Seg. EBITDA poklesla o 27% r/r na 93,6 mil. USD (128,6 mil. USD za 4Q07) a byla také nižší než náš (121,3 mil. USD) i tržní odhad (103,3 mil. USD). Důvodem jsou zejména o 17 mil. USD nižší než očekávané tržby a o 12 mil. USD vyšší než očekávané provozní náklady na Ukrajině (45,9 mil. USD vs. oček. 33,8 mil. USD). Seg. EBITDA marže činila 32,1% (-10,6 p.b. r/r). Pokles marže byl hlavně způsoben první konsolidací bulharské akvizice (tržby 0,8 mil. USD, kdežto provozní náklady 7,9 mil. USD) a vyššími provozními náklady na Ukrajině. Celkové provozní náklady vzrostly o 16% r/r na 197,9 mil. USD (vs oček. 187,5 mil. USD).
 
Odpisy a amortizace se zvýšily o 23% r/r na 22,0 a byly tak nižší než naše očekávání 25,0 mil. USD. Korporátní provozní náklady se zvýšily o 10% r/r na 14,1 mil. USD a byly rovněž nižší než náš odhad 16,6 mil. USD. Na provozní úrovni CME zaúčtovala opravnou položku (impairment) ve výši 336,8 mil. USD, která se vztahuje k Ukrajině a Bulharsku a týká se zejména snížení hodnoty goodwillu. My jsme impairment nezahrnuli do našich projekcí, ale separátně jsme jej očekávali ve výši 100 mil. USD. Díky opravné položce CME dosáhla provozní ztrátu 279,2 mil. USD (vs zisk 97,8 mil. USD za 4Q08). Po očištění o opravnou položku by provozní zisk činil 57,6 mil. USD (oček. AFT: 79,7 mil. USD; rozdíl plyne z nižších tržeb a vyšších provozních nákladů). Chceme zdůraznit, že opravná položka má nepeněžní charakter, a proto by k ní trh nemusel tolik přihlížet.
 
Na finanční úrovni nedošlo k výraznému překvapení. Čisté úrokové náklady o 50% r/r na 16,3 mil. USD (10,9 mil. USD za 4Q07) a byly v souladu s naší projekcí 16,2 mil. USD. Změna z přecenění derivátů (nepeněžní položka) představovala zisk 20,0 mil. USD (vs. oček. 19,1 mil. USD; ztráta 7,2 mil. USD za 4Q07). Dále byla zaznamenána kurzová (nepeněžní) ztráta 32,3 mil. USD (-5,9 mil. USD za 4Q07), která zahrnuje přecenění dluhu, přecenění peněžních aktiv a závazků a přecenění vnitropodnikových půjček. My jsme čekali kurzovou ztrátu ve výši 25,1 mil. USD. Ztráta před zdaněním činila 306,7 mil. USD (vs zisk 83,9 mil. USD za 4Q07). Po očištění o opravnou položku by to byl zisk 30,1 mil. USD. Rezerva na daň z přijmu představovala 15,0 mil. USD (oček. 21,6 mil. USD). Podíl minoritám byl -0,3 mil. USD (oček. +0,2 mil. USD). Ztráta z nepokračujících operací dosáhla 1,3 mil. USD.
 
Celkově CME realizovala čistou ztrátu 323,3 mil. USD či 7,6 USD na akcii (vs zisk 72,9 mil. USD za 4Q07). Důvodem ztráty je zaúčtování opravné položky ve výši 336,8 mil. USD, která se vztahuje k Ukrajině a Bulharsku a týká se zejména snížení hodnoty goodwillu.
 
Domníváme se, že výsledky budou patrně přijaty nepříznivě (zejména horší hospodaření na Ukrajině), jelikož nebyl splněn výhled za rok 2008, což už ale bylo částečně očekáváno trhem. K opravné položce by trh nemusel tolik přihlížet, jelikož se jedná o nepeněžní položku. Pravděpodobně důležitější než výsledky bude komentář společnosti na konferenčním hovoru (16:00 hod.), který patrně nepřinese moc optimistických zpráv ohledně očekávaného vývoje v letošním roce, kdy kromě makroekonomického vývoje bude pro hospodaření CME nepříznivé také očekávané posilování USD. V komentáři k výsledků CME naznačila, že rok 2009 bude výzvou kvůli nepříznivému makroekonomickému prostředí. CME chce tomuto čelit opatřeními na snížení provozních nákladů a kapitálových výdajů a snahou maximalizovat tržby a likviditu.
 
Akcie CME na pražské burze posilují o 6,7% d/d na 155 Kč (11:30 CET) v reakci na včerejší zavírací cenu v USA (155 Kč). Pražská burza posiluje o 3,2% d/d díky včerejšímu růstu na amerických burzách, kdy šéf Fedu (Bernanke) vyvrátil spekulace ohledně znárodnění velkých bank vládou USA. Nelze vyloučit, že po otevření amerických trhů (15:30 hod.) by akcie CME mohly klesnout z důvodu horších než očekávaných výsledků. Důležitý pro vývoj ceny akcie může být také konferenční hovor (od 16:00 hod.).
 

kons. US GAAP (mil. USD)
4Q08
r/r
4Q07
eAFT*
eTrh

Tržby
291,5
-3%
301,0
308,8
294,6

Seg. EBITDA
93,6
-27%
128,6
121,3
103,3

     Seg. EBITDA marže
32,1%
-10,6 p.b.
42,7%
39,3%

EBIT
-279,2
n.a.
97,8
79,7

     EBIT marže
-95,8%
n.a.
32,5%
25,8%

Čistý zisk/ztráta
-323,3
n.a.
73,0
35,7

Zdroj: CME, ATLANTIK FT, Bloomberg; *bez zahrnutí opravné položky (oček. 100 mil. USD)

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.