Středa 30. září. Svátek má Jeroným.

CME: výsledky za 1Q08 překonaly očekávání na všech úrovních

30.04.2008 | 12:44 0 Komentářů

Shrnutí
 
Již ráno evropského času zveřejnila CME své výsledky za 1Q08, které na všech úrovních překonaly naše i tržní očekávání. Důvodem lepších než očekávaných výsledků jsou zejména vyšší tržby, nižší kurzové ztráty a také pozitivní vliv u položky korporátní daň. CME rovněž zveřejnila svůj výhled na rok 2008 (tržby a EBITDA), který je mírně lepší než naše projekce. Celkově dnes očekáváme pozitivní reakci trhu na uveřejněné výsledky a výhled na rok 2008.
 
 
Rozbor
 
Celkové tržby CME vzrostly v 1Q08 na 223,5 mil. USD (+51% r/r z 147,9 mil. USD v 1Q07) a překonaly tak naše (201,7 mil. USD) i tržní očekávání (202,5 mil. USD). Příčinou rozdílu jsou zejména vyšší než očekávané tržby z ČR (85,6 mil. USD vs. oček. 68,5 mil. USD; růst o silných 66% r/r). Mírně lepší byly také tržby v Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku, naopak na Slovensku a Ukrajině tržby byly nižší než náš odhad. V letošním roce bude klíčový vývoj na Ukrajině, kde CME hodlá silně investovat, aby zabránila poklesu sledovanosti a zároveň se stala nejsilnější hráčem na trhu (v horizontu tří let).
 
EBITDA dosáhla hodnoty 74,7 mil. USD (+86% r/r) a byla rovněž vyšší než naše (61,1 mil. USD) a tržní (66,1 mil. USD) očekávání. Důvodem byly vyšší než očekávané tržby, které byly částečně kompenzovány vyššími než očekávanými provozními náklady (148,8 mil USD vs. oček. 140,6 mil. USD; vyšší tržby generují vyšší náklady). EBITDA marže dosáhla 33,4% (+6,3 p.b. r/r vs. oček. 30,3%). Podnikové provozní náklady (vč. odměn za akciové opce) byly o něco nižší než naše projekce (10,0 mil. USD vs. oček. 12,8 mil. USD). Provozní zisk (EBIT) činil 44,7 mil. USD (+236% r/r) a byl tak vyšší než naše (30,3 mil. USD) i tržní (33,0 mil. USD) očekávání. Důvodem jsou opět vyšší než očekávané tržby. Vysoký růst EBIT je částečně zkreslen absencí jednorázové položky v 1Q07 (6 mil. USD; vyrovnání soudního sporu v Chorvatsku). Při eliminaci této položky by meziroční růst EBIT byl 132%.
 
Finanční úroveň přinesla z našeho pohledu výrazné překvapení, pokud jde o kurzové ztráty (nepeněžní položka), které představovaly jen 17,4 mil. USD oproti našemu odhadu 42,9 mil. USD. Kurzové ztráty plynou především z přecenění dluhu denominovaného v EUR (CME reportuje v USD, který oslabil vůči EUR o 8% v 1Q08). CME dále realizovalo nižší než očekávané ztráty z přecenění derivátů (10,3 mil. USD vs. oček. 14,3 mil. USD). Čisté úrokové náklady (12,1 mil. USD) byly v souladu s naší projekcí (12,6 mil. USD). Zisk před zdaněním činil 5,6 mil. USD (4,4 mil. USD v 1Q07). Pozitivní překvapení přinesla i položka korporátní daně, kde jsme čekali daňový náklad 4,5 mil. USD, ale společnost naopak oznámila daňový benefit 10,3 mil. USD (patrně rozpuštění odložené daně; nutno brát jako jednorázovou položku). Příděl minoritám snížil zisk o 1,0 mil. USD (my jsme čekali, že zisk bude zvýšen o 1,5 mil. USD z důvodu ztráty u ukrajinské dceřiné společnosti).
 
Výše oznámeného čistého zisku v 1Q08 činila 14,9 mil. USD (ztráta 0,3 mil. USD v 1Q07). Čistý zisk tak překonal naše (ztráta 41,8 mil. USD) i tržní (ztráta 3,0 mil. USD) očekávání. Důvodem lepšího výsledku oproti našemu očekávání je pozitivní rozdíl u provozního zisku (rozdíl 15 mil. USD; zejména díky vyšším tržbám), výrazně nižší kurzové ztráty (o 26 mil. USD) a také pozitivní vliv na úrovni daně (rozdíl 15 mil. USD). Jelikož vykázané výsledky překonaly naše i tržní očekávání (a to na všech úrovních), hodnotíme proto výsledky za 1Q08 pozitivně a očekáváme, že by se to mělo pozitivně zobrazit na dnešním obchodování s akciemi CME.

kons. US GAAP (mil. USD)
1Q08
r/r
1Q07
eAFT
eTrh

Tržby
223,5
51%
147,9
201,7
202,5

Segm. EBITDA
74,7
86%
40,1
61,1
66,1

       Seg. EBITDA marže
33,4%
+6,3 p.b.
27,1%
30,3%

EBIT
44,7
236%
13,3
30,0
33,0

       EBIT marže
20,0%
+11,0 p.b.
9,0%
14,9%

Čistý zisk bez minorit
14,9
n.a.
-0,3
-41,8
-3,0

Zdroj: CME, Reuters, ATLANTIK FT
 
Výhled na rok 2008
 
Spolu s výsledky za 1Q08 byl také zveřejněn i výhled společnosti na letošní rok. CME očekává, že celkové tržby dosáhnou 1,1 mld. USD (+31% r/r), což je o něco více, než činí náš odhad 1,04 mld. USD. Výhled EBITDA činí 425 mil. USD (+33% r/r) a je také lehce vyšší než naše projekce (416 mil. USD). EBITDA marže by měla dosáhnout 39% vs. oček. 40%. Vzhledem k naším odhadům považujeme publikovaný výhled za mírně pozitivní zprávu.

Výhled CME (mil. USD)
2008
2007
r/r
eAFT
eTrh

Tržby
1100
840
31%
1040
1014

Seg. EBITDA
425
320
33%
416
372

   EBITDA marže
39%
38%
+1 p.b.
40%

Zdroj: CME, Bloomberg, ATLANTIK FT
 
Akcie CME na pražské burze v reakci na zveřejněné výsledky posilují o 3,3% d/d na 1,591 Kč (10:30 SEČ).

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.