Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

CME: postřehy z konferenčního hovoru; možný pokles reklamního trhu v 1. pololetí roku

24.02.2010 | 18:22 0 Komentářů

Na dnešním konferenčním hovoru CME sdělila, že zotavení reklamního trhu čeká ve 2. pololetí roku 2010. V 1. pololetí by reklamní trh měl stagnovat, ale na některých trzích by mohlo dojít k poklesu, protože inzerenti zůstávají stále opatrní. Růst reklamního trhu za celý rok 2010 by se měl pohybovat v nízkých jednociferných číslech. Tento komentář je v souladu s předchozím prohlášeními společnosti. Pouze vyjádření ohledně možného poklesu v 1. čtvrtletí či 1. pololetí by mohlo pro některé investory znamenat určité překvapení. Celkově lze říci, že reklamní trh by se měl již stabilizovat a postupně se vracet k růstu s ohledem na postupné ekonomické zotavení. Nelze však opomíjet riziko opětovného ekonomického poklesu.
 
CME dále řekla, že další informace k bulharské akvizici přinese až po uzavření transakce (při výsledcích za 1Q 2010). V případě prodeje ukrajinských aktiv již byl udělen souhlas antimonopolního úřadu, který by měl patřit mezi nejdůležitější náležitosti. Dokončení transakce se stále očekává ve 2. polovině dubna. Dokončení obou transakcí umožní společnost dosáhnout cíle kladné EBITDA v roce 2010, jelikož bulharské operace nyní generují ztrátu.
 
Případné odkoupení části svého dluhu na trhu by CME zvažovala až poté, co budou dokončeny transakce na Ukrajině a v Bulharsku.
 
Mezi hlavní cíle pro rok 2010 patří:

Posílit vedoucí pozici na trhu z hlediska tržního podílu i podílu na sledovanosti – v roce 2009 již došlo k posílení tržní pozice
Fungovat s nižšími náklady než v roce 2009 a zvýšit ziskovost hospodaření – v hlavních zemích (mimo Ukrajiny a Bulharska) náklady v roce 2009 stagnovaly i přes dřívější prohlášení o snižování nákladů (jako důvod vidíme snahu o zvýšení tržního podílu), a proto si myslíme, že snížení nákladů je reálné a rozumné
Přizpůsobit nabídku produktů měnícím se podmínkám na trhu
Diverzifikovat tržby směrem výrobě televizní tvorby, internetu a manažerských služeb
Rozšířit distribuci produktů MediaPro (výroba TV a filmové tvorby) mimo trhy CME
Zaměřit se na organický růst
Zabývat se pouze akvizičními příležitostmi, které by přinesly přidanou hodnotu
Snížit relativní zadluženost (dluh/EBITDA; prostřednictvím růstu EBITDA)

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.