Středa 03. března. Svátek má Kamil.

CME: informace z konferenčního hovoru

25.02.2009 | 20:22 0 Komentářů

Na konferenčním hovoru CME řekla, že příští dva roky (2009 a 2010) budou výrazně odlišné od let předchozích, kdy CME zaznamenala velmi dynamický růst v hospodaření společnosti. Nejbližší období je naplněno velikou mírou nejistoty, která stěžuje jakékoli odhady. CME pocítila dopad globální finanční krize již na konci roku 2008 a v příštích dvou letech očekává období krize v regionu, kde působí. Zatímco v předchozích letech se společnost zaměřovala na růst EBITDA, tak nyní bude primárním cílem zachování likvidity.
 
V roce 2009 se CME bude snažit udržet současnou sledovanost svých TV stanic při současných úsporách v nákladech. Zopakovala, že provozní náklady by mohly být sníženy až o 20% r/r, aniž by utrpěla sledovanost. Snižování nákladů se bude týkat všech položek (lidské zdroje, režijní náklady, marketing, výroba pořadů, náklady na programovou nabídku). Snížení nákladů pomůže i fakt, že 70% nákladů je denominováno v lokálních měnách, které v poslední době výrazně oslabují vůči USD (to má na druhou stranu nepříznivý vliv na tržby). Kapitálové výdaje by neměly překročit 60 mil. USD.
 
Pokud jde o vývoj celého reklamního trhu (vč. TV), tak CME čeká meziročně jednociferný pokles na všech trzích kromě Ukrajiny, kde by to mělo být výrazně více (pokles přes 50%). Společnost nyní díky vysoké míře nejistoty nedokáže odhadnout vývoj svých tržeb, ale je pravděpodobné, že CME na všech či jen některých trzích vykáže pokles tržeb (zejména na Ukrajině). Vzhledem k tomu, že reklamní inzerenti jsou nyní opatrnější se svými rozpočty, jelikož je velká nejistota o budoucím vývoji. CME se je proto snaží motivovat určitými stimulačními balíčky (slevy). To bude znamenat, že CME v konečném důsledku nebude moci počítat s dvouciferným růstem ceny reklamy.
 
V roce 2009 CME očekává pokles EBITDA v lokální měně na některých či všech trzích, což je změna oproti předchozímu očekávání, že EBITDA neměla poklesnout.
 
Potenciální porušení smluvních podmínek u korporátního dluhu (max. 4,5 násobku poměru hrubý dluh / kons. EBITDA) by neznamenalo neschopnost CME splácet dluh a nemělo by to CME způsobit žádné vážné problémy. CME bude mít dokonce nadále možnost čerpat další úvěry na lokální úrovni (v jednotlivých zemích). Připomínáme, že splatnost dluhu je v letech 2012-14.
 
Pokud by se nadále zhoršovalo ekonomické prostředí, pak by CME byla nucena zvažovat všechny možnosti pro zachování dostatečné likvidity, např. čerpání lokálního dluhu či dokonce vydání nových akcií. CME ale uvedla, že nyní neplánuje vydávat akcie a v budoucnu bude zvažovat všechny možnosti nejenom vydání akcií. Ke konci roku 2008 představovala likviditní pozice CME 414 mil. USD, z čehož 107 mil. USD byla hotovost a zbylých 307 mil. USD tvořily nečerpané úvěrové linky.
 
Souhlasíme se CME, že příští dva roky budou pro společnost nepříznivé z důvodu prohlubující se celosvětové recese, což bude mít zprostředkovaně vliv i na reklamní výdaje, které jsou zdrojem tržeb společnosti. Úspora nákladů je logickým krokem při očekávaném poklesu tržeb, aby byla zachována ziskovost společnosti. Domníváme se, že snižovat náklady budou i konkurenti, což by v konečném důsledku nemělo mít výrazný vliv na tržní podíly jednotlivých hráčů. Předpokládáme, že zejména komentář ohledně poklesu tržeb a EBITDA v lokální měně bude vnímán investory nepříznivě.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.