Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

CME: Adriana Sarbu nahrad? spole?n? Maniusch a Del Nin

16.09.2013 | 08:36 0 Komentářů

CME v?era ozn?mila, ?e s platnost? ode dne?ka budou funkci ?editele firmy spole?n? vykon?vat Christoph Maniusch a Michael Del Nin, kte?? tak nahrad? A. Sarbu. Maniusch by se m?l zam??it na provozn? ??zen? spole?nosti, zat?mco Del Nin na firemn? finance. Del Nin p?sobil v p?edstavenstvu CME od r. 2009 a sou?asn? zast?val funkci viceprezidenta Time Warneru pro mezin?rodn? strategii. Maniusch d??ve p?sobil jako ?editel n?kolika medi?ln?ch spole?nost? a pot? jako konzultant pro Turner Broadcasting (sou??st Time Warner). Neo?ek?v?me v?razn? zm?ny ve sm??ov?n? firmy, ale trh by mohl pozitivn? p?ijmout fakt, ?e oba nastupuj?c? ?editel? jsou spojeni s prac? pro hlavn?ho akcion??e firmy Time Warner. Na druhou stranu m?rn? nep??zniv? hodnot?me pon?kud nestandardn? strukturu dvou ??f? firmy. Celkov? zpr?vu hodnot?me jako m?rn? pozitivn

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.