Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

ČEZ: shrnutí konferenčního hovoru s managementem společnosti

09.08.2016 | 20:32 0 Komentářů

Od 16h se konal konferenční hovor mezi analytiky a managementem společnosti ČEZ k výsledkům hospodaření za 2Q 2016.

Probírala se např. problematika výhledu hospodaření na letošní rok. Management přistoupil, jak již bylo řečeno ráno, ke snížení výhledu EBITDA z 60 mld. Kč na 58 mld. Kč, nicméně výhled očištěného čistého zisku byl ponechán na úrovni 18 mld. Kč. Neměnný výhled očištěného čistého zisku byl managementem vysvětlen tím, že ve druhém letošním pololetí nelze očekávat takový nárůst odpisů (ve 2H 2016 by dle finančního ředitele Martina Nováka měl nárůst odpisů činit 1,4 mld. Kč; což je podle našeho názoru o 1 – 2 mld. Kč méně, než se původně předpokládalo) a úrokových nákladů (pro 2H 2016 ČEZ očekává nárůst o 0,8 mld. Kč), jaký byl predikován na počátku roku letošního. Což souvisí s tím, že ve 2H 2016 budou do majetku zařazeny pouze tři nové komplexně zrekonstruované uhelné bloky Prunéřova, zatímco zahájení komerčního provozu Ledvic pravděpodobně ČEZ již letos nestihne. Nárůst odpisů, pokles kapitalizovaných úroků a s tím související nárůst nákladových úroků tak bude letos pravděpodobně spojen pouze s Prunéřovem.

Problémy s komerčním spuštěním nové uhelné elektrárny v Ledvicích (660 MW) tak stále přetrvávají. Elektrárna sice vyrábí v rámci zkušebního provozu, nicméně zkušební provoz má minimální pozitivní dopady do EBITDA zisku. V současnosti se stále řeší s dodavateli technické problémy a management v tuto chvíli nebyl schopen sdělit konkrétnější datum zahájení komerčního provozu. Nekonkrétní odhady managementu hovoří spíše o počátku roku 2017. Management v souvislosti s opakujícími se problémy s uvedením nových Ledvic do komerčního provozu nevylučuje, že bude žádat dodavatele o kompenzaci škod.

Řešila se otázka další možné 1 mld. Kč vyplývající z dalšího sporu se SŽDC, jenž se týká neodebrané elektřiny za rok 2011 (1,1 mld. Kč získaných v loňském roce se týkalo sporu se SŽDC o neodebranou elektřinu za rok 2010). Tento potenciální další mimořádný příjem není nic nového, o něm se již vědělo v roce 2015. Podle původních předpokladů managementu měl soud rozhodnout o této další 1 mld. Kč již v letošním roce. Nicméně došlo k posunu rozhodnutí soudu a ČEZ nyní spíše očekává kladný verdikt soudu až v roce 2017. Jak dnes management oznámil, tento mimořádný příjem měl ČEZ zakomponovaný v letošním výhledu, odsunutí rozhodnutí soudu tak byl, vedle prodloužených odstávek na jaderných elektrárnách, jedním z hlavních důvodů snížení letošního výhledu EBITDA. Tyto dva spory se SŽDC jsou prakticky totožné. Kladné rozhodnutí soudu z loňského roku lze tak považovat za precedens, proto management ČEZu je velmi optimistický ohledně rozhodnutí o další cca 1 mld. Kč.

Analytici se tradičně dotazovali i na věci týkající se dividendové politiky a management jako tradičně v tomto období sdělil, že na jakékoliv úvahy ohledně možné změny dividendového schématu (politiky) je příliš brzy, že touto otázkou se bude zabývat v jarních měsících roku 2017. Jinými slovy, management dnes potvrdil dividendový výplatní poměr v rozmezí 60 – 80 % očištěného čistého zisku. Za předpokladu, že ČEZ letos naplní svůj výhled a dosáhne očištěného čistého zisku ve výši 18 mld. Kč, pak to při uvažovaném 80% výplatním poměru indikuje dividendu vyplacenou v roce 2017 ve výši cca 27 Kč na akcii. To by byl pokles ve srovnání s letošní dividendou, která činila 40 Kč na akcii. Tento potenciální pokles dividendy však není pro trhy překvapením, je trhu všeobecně znám. Je otázkou, jak se nakonec k dividendě v příštím roce postaví samotný management. Pokud bude chtít zmírnit trhem očekávaný meziroční pokles dividendy, bude muset přistoupit např. k navýšení dividendového výplatného poměru či zvážit jiné alternativy jako např. zda nevyužít část nerozdělených zisků minulých let.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.