Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

ČEZ: ohlédnutí za výsledky za 2Q 2019, konferenční hovor, cílová cena, investiční potenciál

14.08.2019 | 19:39 0 Komentářů

ČEZ včera svými čísly za 2Q 2019 naplnil naše předpoklady o poměrně silném kvartálu s výraznějšími meziročními růsty. Vykázaná EBITDA ve výši 12,8 mld. Kč byla jen mírně nad naší predikcí 12,2 mld. Kč. Tržní odhady byly posazené lehce níže s mediánem 11,8 mld. Kč a průměrem 12,1 mld. Kč (dle průzkumu ČEZu), trh tak obecně přijal včerejší výsledky příznivě.

Detailnější pohled do struktury čísel napovídá, že lehce lepší výsledek, než jsme čekali, byl způsoben zejména slušnou výkonností tuzemské distribuce, která nakonec za 2Q 2019 vykázala meziroční růst provozní ziskovosti o 0,4 mld. Kč na 4,3 mld. Kč, zatímco my jsme předpokládali maximálně stagnaci. ČEZ však dokázal meziročně navýšit objem distribuované elektřiny o slušných 3,5 % na 12,2 TWh s pozitivním dopadem do hrubé marže. Mírně lepší ziskovost než jsme očekávali pak vykázaly ještě aktivity v energetických službách (ESCO). Konkrétně v Německu ČEZ zaznamenal meziroční růst provozní ziskovosti z ESCO služeb o 0,2 mld. Kč a v tuzemsku pak tyto služby kompenzovaly negativní tlaky na marže plynoucí zejména z růstu velkoobchodních cen elektřiny a díky tomu tak český segment prodeje mohl za druhý letošní kvartál vykázat meziročně stabilní ziskovost, zatímco my jsme počítali s lehkým poklesem.

ESCO služby, to je segment, na který ČEZ již nějaký čas upírá svoji pozornost a do budoucna má za cíl ho i nadále rozvíjet. ČEZ výrazně posílil v tomto odvětví akvizicí německé firmy Elevion z poloviny roku 2017. Tržby z těchto energetických služeb za loňský rok činily 15,9 mld. Kč (z 54 % byly tvořeny Elevionem, tedy Německem, ČR a Slovensko se podílelo 35 %, zbytek pak tvoří aktivity z Polska či Rumunska) a letos ČEZ plánuje jejich navýšení o 36 % na 21,6 mld. Kč. Růst v tomto segmentu je dán jednak pokračující akviziční aktivitou, ale rovněž organickým růstem. Z pohledu profitability je to spíše nízkomaržový byznys s EBITDA marží kolem 6 %, nicméně rostoucí aktivita v této oblasti indikuje, že ČEZ mohl z ESCO služeb za loňský rok realizovat EBITDA poblíž 1 mld. Kč a za letošní rok by se pak provozní ziskovost měla dle našich odhadů posunout k hladině 1,2 – 1,3 mld. Kč. ESCO služby byly tématem i ve včerejším konferenčním hovoru, ČEZ cíluje i v dalších letech dvojciferný růst ESCO tržeb s EBITDA marží 6 – 7 %. Příspěvek do celkového hospodaření společnosti by se tak v budoucnu měl i nadále zvyšovat a dostat se do rozmezí 1,5 – 2 mld. Kč.

Podle předpokladů nejrobustnější příspěvek do EBITDA zisku za 2Q 2019 přicházel ze strany téměř 20% meziročního růstu prodejních cen silové elektřiny (z čehož těžila výhradně tuzemská klasická výroba – tzn. hlavně jaderné a uhelné elektrárny). ČEZ z tohoto titulu ve 2Q 2019 zaúčtoval včetně faktoru absence loňských mimořádných negativních přeceňovacích efektů meziroční příspěvek 2,5 mld. Kč. To bylo o něco méně než náš odhad posazený poblíž 3 mld. Kč, když ČEZ nakonec vykázal negativní dopad z produkce elektřiny ve výši 0,1 mld. Kč, zatímco my jsme očekávali mírně pozitivní vliv. Meziročně nižší výroba z jádra byla očekávaná, nicméně 3% pokles produkce z českých uhelných elektráren jsme nepředpokládali. Výrazně vyšší výroba z paroplynu Počerady to pak již nedokázala vykompenzovat a výsledkem byl výše zmíněný mírný negativní vliv výroby do EBITDA. Na druhou stranu se lépe než jsme prognózovali vyvíjela rumunská distribuce, jenž ve 2Q 2019 vykázala stabilní hospodaření s EBITDA ve výši 0,5 mld. Kč, naproti tomu my jsme čekali lehký pokles k 0,3 mld. Kč z důvodu loňského pozitivního dopadu plynoucího z rozpouštění rezerv do výnosů.

Vždy důležitou informací výsledkového dne je zveřejnění průběžně zajištěných cen a objemů předprodané elektřiny na příští roky. Ke konci letošního června měl ČEZ na rok 2020 prodáno celkem 73 % elektřiny za průměrnou cenu 42,3 EUR/MWh, na rok 2021 cca 42 % elektřiny za cenu 43,6 EUR a na rok 2022 pak 16 % objemu za 44,8 EUR. Vzhledem k tomu, že se tržní ceny silové elektřiny po celý letošní 2Q držely v blízkosti 50 EUR/MWh, tak ČEZ mezikvartálně navýšil své zajištěné ceny, když ke konci letošního března na výše zmíněné roky činily 41,2 EUR, 42,1 EUR a 42,7 EUR. Očekáváme, že trend postupného navyšování průměrných zajištěných cen silové elektřiny bude pokračovat a že finální realizační cena na příští rok se bude přibližovat hranici 44 EUR/MWh (baseload), včetně peakloadu by se pak mohla pohybovat blízko 45 EUR.

Je patrné, že se tak naplňují naše predikce z naší loňské analýzy na společnost ČEZ, kde jsme prognózovali průměrnou realizační cenu na rok 2020 ve výši 43 EUR (baseload). Náš loňský odhad EBITDA zisku na rok 2020 ve výši 66 mld. Kč se tak stále jeví jako reálný. Byl by to tak další výrazný posun v ziskovosti ČEZu, když letos management společnosti očekává navýšení EBITDA na 57 – 59 mld. Kč (my zatím držíme odhad 58,1 mld. Kč) z loňských 49,5 mld. Kč. Odhad v blízkosti 66 mld. Kč je včetně Bulharska. Pokud se prodej bulharských aktiv skutečně podaří dotáhnout do konce (transakci ještě musí schválit bulharské úřady – finanční ředitel Martin Novák na včerejším konferenčním hovoru sdělil, že ke schválení by mohlo dojít ke konci letošního roku, případně začátkem toho příštího), pak to posouvá očekávanou EBITDu 2020 lehce pod hranici 65 mld. Kč, když roční příspěvek bulharských aktiv do provozní ziskovosti se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 mld. Kč.

V rámci nové strategie postupně se stahovat ze zahraničí se po Bulharsku jeví v reálnějších obrysech i odchod z Rumunska. Na konferenčním hovoru management ČEZu potvrdil plán exitovat z této země (dnes se v médiích objevila zpráva o případném zájemci, informovali jsme zde), je otevřený nabídkám. Na druhou stranu Novák včera naznačil, že ČEZ není pod tlakem, nemusí prodávat za každou cenu a bude čekat na výhodnou nabídku. Rumunská aktiva ČEZu jsou větší než bulharská, ČEZ generuje z Rumunska roční EBITDA zisk kolem 3 mld. Kč, letos očekáváme provozní výsledek cca 3,3 mld. Kč díky zlepšující se situaci v rumunské výrobě, když ČEZ by měl profitovat z vyšší produkce, vyšších cen elektřiny a rovněž z vyššího přídělu zelených certifikátů. Domníváme se, že rumunská aktiva budou pro případné investory zajímavějším artiklem, než ta bulharská. Byť i v Rumunsku si ČEZ prošel různými problémy související s regulatorním prostředím, tak situace nikdy nebývala tak vyhrocená jako v Bulharsku. Podle našeho názoru by tak ČEZ měl prodávat rumunská aktiva za vyšší násobky EBITDA než tomu bylo v případě Bulharska (cca 8,6 mld. Kč, tedy cca 7x loňské EBITDA). Domníváme se, že dosažení 8 – 9x násobku je reálné, což by indikovalo prodejní cenu v rozmezí 25 – 30 mld. Kč. Odhadovat kdy, či vůbec zda dojde k divestici rumunských aktiv, příliš nelze, může to být klidně dlouhodobější proces s tím, že i v příštím roce ještě bude Rumunsko přispívat do hospodaření ČEZu.

Shrneme-li, výsledky za 2Q 2019 potvrdily, že ČEZ se nachází na růstové trajektorii co se týče ziskovosti a tento trend se přelije i do příštího roku (a dle našich odhadů i po roce 2020). Teze z naší loňské analýzy se v podstatě naplňují, s předpokládaným rostoucím hospodařením by se dividenda v příštím roce měla navrátit přes hranici 30 Kč na akcii (dle našeho názoru není nereálných ani 35 Kč), aktuální dění ohledně jaderného projektu by podle našeho názoru nemělo být fundamentální hrozbou. Nadále tak vnímáme akcie ČEZu na současných úrovních jako výrazně podhodnocené, vůči naší cílové ceně 696 Kč tento titul aktuálně skýtá cca 30% růstový potenciál.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.