Pátek 06. srpna. Svátek má Oldřiška.

ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2019

05.11.2019 | 09:30 0 Komentářů

ČEZ v úterý 12. listopadu před otevřením trhu zveřejní výsledky hospodaření za 3Q 2019, resp. 9M 2019. Od 16h bude následovat konferenční hovor s managementem společnosti.

Odhady hospodaření za 3Q 2019
 mld. Kč 3Q 2019 Konsensus trhu* 3Q 2018

y/y

Výnosy  46,0 49,6 43,0 7,0%
EBITDA  10,4 11,5 11,8 -11,9%
EBIT  3,3 4,4 4,0 -17,5%
Čistý zisk
 0,9 2,2 3,5 -74,3%
Zisk na akcii (Kč)
 1,8 6,6 -72,7%

*průměr podle průzkumu společnosti ČEZ

Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii jsou očištěné o mimořádné nehotovostní vlivy

 

Oproti předchozím letošním kvartálům tentokrát očekáváme ve 3Q 2019 meziroční výkyv ziskovosti směrem dolů. Sešlo se totiž několik okolností, jenž budou v meziročním srovnání tlumit hospodaření. Jednak loňské třetí čtvrtletí bylo vylepšeno kompenzací negativních účetních vlivů z 2Q 2018 v podobě přecenění zajišťovacích obchodů souvisejících s výrobou elektřiny a nákupem emisních povolenek v objemu až 1,6 mld. Kč. Tento faktor se ve 3Q 2019 opakovat nebude. Dále je potřeba počítat s tím, že ČEZ koncem září vrátil SŽDC částku 1,3 mld. Kč, což je důsledek zatím prohraného soudního sporu s tímto správcem železniční dopravní cesty a negativně to ovlivní EBITDA, resp. čistý zisk ve 3Q 2019.

Pozitivní efekt meziročně vyšších prodejních cen silové elektřiny (nárůst v základním zatížení z cca 31,5 EUR na 37,5 EUR/MWh) v námi odhadovaném objemu 2 mld. Kč výše uvedené nepříznivé vlivy nevynahradí. Kompenzace do provozního hospodaření podle našeho názoru nepřijde ani ze samotné výroby. Ta bude negativně ovlivněna neplánovaným výpadkem produkce na druhém dukovanském bloku, jenž nevyráběl téměř celý třetí kvartál. Předpokládáme tak, že výroba z jádra ve 3Q 2019 vykáže zhruba 6,5% meziroční pokles na 6,4 TWh. Celkově sice očekáváme, že objem produkce by mohl dosáhnout mírného 1,5% růstu na 15,1 TWh, když předpokládáme po nevýrazném prvním pololetí vyšší výrobu z tuzemských uhelných elektráren a rovněž nárůst produkce z paroplynové elektrárny Počerady, nicméně kontribuci do EBITDA neočekáváme výraznou, a to na úrovni 0,1 – 0,2 mld. Kč.

Segment tuzemské distribuce dle našich odhadů zřejmě nevykáže výraznější meziroční změnu s provozním ziskem poblíž 4 mld. Kč. Co se týče menších segmentů, tak mírný impuls by mohl přijít ze strany rumunských větrných parků, kde kombinace námi očekávaného meziročního růstu výroby o cca 20 GWh k hladině 200 GWh a vyššího přídělu certifikátů může znamenat příspěvek do EBITDA 0,1 – 0,2 mld. Kč. Z růstu objemu produkce mohou profitovat rovněž německé větrné parky s námi očekávaným impulsem do celkové EBITDA ve výši cca 0,1 mld. Kč. Jedná se však o marginální dopady do celkové provozní úrovně hospodaření (včetně bulharské a rumunské distribuce, kde také neočekáváme významné meziroční pohyby), které nezmění náš celkový pohled.

Za 3Q 2019 tedy prognózujeme pokles EBITDA zisku o 11,9 % y/y na 10,4 mld. Kč. S meziročním snížením počítáme i na úrovni čisté ziskovosti. Ta bude navíc negativně ovlivněna absencí loňského mimořádného příjmu ve výši 0,7 mld. Kč, který ČEZ obdržel od státu jako úrok z prodlení v souvislosti s dřívějšími spory ohledně darovací daně z emisních povolenek. Loňská srovnávací základna je tedy poměrně vysoká a očištěný čistý zisk tak podle našich odhadů meziročně klesne z 3,5 mld. Kč na cca 0,9 mld. Kč. Podle našeho názoru by však ve 3Q mělo jít jen o ojedinělý výkyv ziskovosti směrem dolů, ve 4Q 2019 by hospodaření mělo opět najet na růstovou trajektorii, jako tomu bylo v prvních dvou letošních kvartálech.

Pro srovnání, naše predikce EBITDA, resp. očištěného čistého zisku se nachází pod odhady trhu posazenými v průměru na hladinu 11,5 mld. Kč, resp. 2,2 mld. Kč. Oproti tržnímu konsensu máme tedy více konzervativní náhled na letošní třetí kvartál.

Blíží se konec roku, a tak sledovaným tématem bude výhled ziskovosti na rok 2019 a jeho případné zpřesnění. Po celý letošní rok management ČEZu zatím držel prognózu EBITDA, resp. očištěného čistého zisku v rozmezí 57 – 59 mld. Kč, resp. 17 – 19 mld. Kč (pro srovnání, v roce 2018 ČEZ vykázal 49,5 mld. Kč, resp. 13,1 mld. Kč). V průběhu třetího čtvrtletí se naplnilo jedno z rizik predikce v podobě soudního sporu se SŽDC a tedy výše zmíněné vrácení částky 1,3 mld. Kč do rukou SŽDC. Když k tomu připočteme především slabší než původně očekávanou výrobu z jaderných elektráren, ale rovněž i tuzemských uhelných elektráren, pak se domníváme, že management může upřesnit výhled na spodní hranu stanoveného rozpětí. My aktuálně očekáváme letošní EBITDu, resp. očištěný čistý zisk na hladině 56,8 mld. Kč, resp. 17,1 mld. Kč, což znamená korekci předchozího odhadu z 58,1 mld. Kč, resp. 18,1 mld. Kč.

S koncem roku se bude více krystalizovat realizační cena elektřiny na příští rok. ČEZ měl k polovině letošního roku předprodáno 73 % elektřiny za 42,3 EUR/MWh (baseload). Vzhledem k vývoji tržních cen elektřiny na energetických burzách v průběhu 3Q by ČEZ měl oznámit další pozitivní posun v ceně. Náš odhad finální realizační ceny na rok 2020 se pohybuje na úrovni 44,3 EUR (baseload), což by znamenalo 18% meziroční růst a stěžejní podpůrný faktor pro ziskovost v příštím roce.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.