Čtvrtek 24. června. Svátek má Jan.

ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2020

07.05.2020 | 09:38 0 Komentářů

ČEZ v úterý 12. května před otevřením trhu oznámí výsledky hospodaření za 1Q 2020. Od 16h bude následovat konferenční hovor s managementem společnosti.

 

Odhady hospodaření za 1Q 2020
 mld. Kč 1Q 2020 Konsensus trhu* 1Q 2019

y/y

Výnosy  57,0 57,0 51,8  10,0 %
EBITDA  22,2 21,7 21,3   4,2 %
EBIT  14,8 14,4   11,8**  25,4 %
Čistý zisk
 10,3 10,5 10,4  -1,0 %
Zisk na akcii (Kč)
 19,2  – 19,5  -1,5 %

*průměr podle průzkumu společnosti ČEZ

Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii jsou očištěné o mimořádné nehotovostní vlivy. **Očekáváme, že ČEZ po oznámení výsledků za 1Q 2020 zpětně upraví na cca 13,8 mld. Kč.

 

Předpokládáme, že ČEZ měl poměrně vydařený vstup do letošního roku a že představí slušná čísla za první kvartál. I přes silnou loňskou srovnávací základnu, kdy 1Q19 byl navíc zpětně výrazně vylepšen změnami v metodice účtování komoditních derivátů v objemu 2 mld. Kč, predikujeme meziroční růsty na provozní úrovni hospodaření. Celkově tak v 1Q 2020 odhadujeme 10% růst výnosů na 57 mld. Kč a 4,2% zvýšení EBITDA na 22,2 mld. Kč.

ČEZ bude letos, počínaje 1Q 2020, profitovat z dalšího meziročního růstu prodejních cen silové elektřiny. Po loňském cca 15% navýšení realizační ceny přichází další zhruba 18% nárůst, když ČEZ by měl mít většinu své letošní produkce prodánu za ceny pohybující se kolem 45 EUR/MWh. Naproti tomu ČEZ letos čelí skokovému nárůstu nákladů na emisní povolenky. Poté, co loni platil dle našich odhadů téměř 8 EUR/tCO2, tak pro letošní rok odhadujeme průměrnou pořizovací cenu povolenky v blízkosti 16 EUR. Navíc objem povolenek získávaných zdarma je v letošním roce již naprosto marginální, takže celoroční náklady na emisní povolenky mohou podle našich odhadů zaznamenat oproti roku 2019 nárůst až o cca 6 mld. Kč. Díky příznivému výrobnímu mixu, kdy ČEZ více než 50 % elektřiny vyrábí bezemisně, však efekt vyšších cen elektřiny převáží, což by podle našich odhadů mělo v 1Q 2020 přinést do EBITDA kolem 1,5 mld. Kč.

Tento hlavní pozitivní vliv bude zřejmě tlumen meziročně slabší výrobou. V 1Q 2020 očekáváme její celkový pokles o 3,3 % y/y na 16,7 TWh. Příčinou by měla být zejména nižší produkce z jádra. Z již zveřejněných údajů vyplývá, že objem výroby z jaderných elektráren v letošním prvním čtvrtletí činil cca 7,2 TWh, což znamená téměř 6% y/y pokles. To je primárně způsobeno odlišným harmonogramem plánovaných odstávek, když do 1Q 2020 spadalo více odstávek dukovanské elektrárny, než tomu bylo loni (předpokládáme cca 18% meziroční pokles dukovanské produkce na 3 TWh). Očekávaný cca 7,6% nárůst výroby z Temelína na 4,2 TWh to nevykompenzuje. Meziročně nižší výroba z jádra by podle našich odhadů měla způsobit pokles EBITDA o 0,3 – 0,4 mld. Kč. Vedle toho management společnosti pro letošek konzervativně neočekává tak výrazný profit z obchodování s komoditami jako tomu bylo loni, kdy ČEZ vykázal zisk z tradingu ve výši téměř 5 mld. Kč. Pokud by se letos výsledek z obchodování navrátil k běžnější úrovni poblíž 3 mld. Kč, pak to může v 1Q 2020 vytvářet negativní vliv do EBITDA kolem 0,5 mld. Kč. Z výše uvedeného je tedy patrné, že největší meziroční pohyby bude vykazovat, jako obvykle, segment výroba – tradiční energetika.

U dalších segmentů nečekáme výraznější změny. Tradičně stabilně by se měl vyvíjet druhý největší segment, tedy tuzemská distribuce s námi odhadovanou provozní ziskovostí kolem 4,7 – 4,8 mld. Kč. Hrubé marže z tuzemského prodeje by již v 1Q 2020 neměly být pod takovým tlakem jako loni, kdy negativně působily vyšší nákupní ceny elektřiny. ČEZ jednak postupně přistupoval ke zvyšování cen pro konečné spotřebitele a jednak velkoobchodní ceny v průběhu posledních 12ti měsíců korigovaly. Tuzemský prodej by navíc mohl být mírně podpořen rozvíjejícími se ESCO aktivitami, a tak celkově bychom odhadovali mírný růst jeho EBITDA zisku o 0,1 mld. Kč k hladině 0,8 mld. Kč.

Německá ekonomika nebyla v 1Q 2020 ještě naplno zasažena koronavirovou krizí, a tak tamní sektor energetických služeb (ESCO) by mohl těžit z akvizičního i organického růstu, což by indikovalo jeho mírný meziroční příspěvek do celkové EBITDA ve výši 0,1 mld. Kč. Stabilní vývoj očekáváme v bulharském distribučním a prodejním segmentu. Mírně lepší provozní výsledky by mohl ČEZ zaznamenat v Rumunsku (+0,2 mld. Kč y/y), a to jak ve svých větrných elektrárnách díky vyšší výrobě a vyšším cenám elektřiny, tak v tamní distribuci, když loňský 1Q byl zatížen vyššími náklady na krytí ztrát v síti.

Meziročně mírně vyšší odpisy, předpokládaný lehký nárůst úrokových nákladů z důvodu vyššího hrubého dluhu (ČEZ na konci roku 2019 emitoval dluhopisy v objemu 750 mil. EUR, jimiž by měl být refinancován starý dluh; proces refinancování nicméně proběhne až v průběhu roku), výše zmíněná silná srovnávací základna na provozní úrovni hospodaření projevující se i do loňské čisté ziskovosti, to vše podle našeho názoru způsobí, že očištěný čistý zisk za 1Q 2020 dosáhne obdobné úrovně jako loni, konkrétně predikujeme 10,3 mld. Kč.

Domníváme se, že v polovině března stanovený letošní výhled EBITDA, resp. očištěného čistého zisku v rozmezí 63 – 65 mld. Kč, resp. 21 – 23 mld. Kč nebude managementem měněn, resp. nelze vyloučit s ohledem na aktuální situaci upřesnění na spodní hranu. ČEZ jakožto energetická firma, jež je součástí základní infrastruktury státu, by měla být současnou koronavirovou krizí zasažena daleko méně než firmy z jiných sektorů. Výroba, resp. objemy distribuované či prodané elektřiny mohou být letos pod vlivem nižší poptávky po elektřině pod určitým tlakem, nicméně zásadním stabilizačním prvkem do letošního vývoje hospodaření ČEZu je zahedgovaná cena silové elektřiny v blízkosti úrovně 45 EUR/MWh. Ziskovost společnosti není zdaleka tak citlivá na výkyvy v objemech výroby či distribuce jako na změny cen elektřiny. Výše zmíněná zajištěná realizační cena elektřiny poskytuje ČEZu i ve zhoršujícím se ekonomickém prostředí poměrně slušné vyhlídky k tomu, aby letos bylo dosaženo rostoucí ziskovosti. Ostatně ČEZ jako jedna z mála firem z pražské burzy letos vyplatí dividendu, a to velmi solidní ve výši 34 Kč na akcii (7,3% dividendový výnos), což samo o sobě indikuje, že i v obtížném letošním roce se ČEZ bude nacházet v dobré kondici.

 

 

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.