Sobota 16. října. Svátek má Havel.

ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2019

13.05.2019 | 10:28 0 Komentářů

ČEZ zítra před otevřením trhu oznámí výsledky hospodaření za 1Q 2019. Od 16h pak bude následovat konferenční hovor s managementem společnosti.

Odhady hospodaření za 1Q 2019
 mld. Kč 1Q 2019 Konsensus trhu* 1Q 2018

y/y

Výnosy  53,0 53,1 45,4 16,7%
EBITDA  19,2 19,5 17,5 9,7%
EBIT  12,2 12,4 10,4  17,3%
Čistý zisk
 8,3 8,5 7,3  13,7%
Zisk na akcii (Kč)
 15,6 13,6  14,7%

*průměr podle průzkumu společnosti ČEZ

Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii jsou očištěné o mimořádné nehotovostní vlivy

 

ČEZ podle našich odhadů v úvodu letošního roku vykáže rostoucí hospodaření. Stěžejním podpůrným faktorem, jenž se potáhne napříč všemi letošními kvartály, budou výrazně vyšší prodejní (realizační) ceny silové elektřiny. Zatímco v loňském roce ČEZ prodával elektřinu ze svých zdrojů v průměru za 31,5 EUR/MWh, tak pro rok 2019 si zajistil průměrnou realizační cenu v blízkosti 39 EUR. Tento 24% meziroční nárůst byl měl znamenat suverénně nejvýznamnější impuls do výsledků za 1Q 2019 s námi odhadovaným příspěvkem do EBITDA v rozmezí 2 – 2,5 mld. Kč.

Příznivý dopad (byť ne tak výrazný jako v případě cen elektřiny) očekáváme rovněž ze strany produkce elektřiny. Zejména výroba z jádra bude podle našeho názoru tahounem. Jednak časový harmonogram plánovaných odstávek hrál mírně ve prospěch letošního prvního kvartálu a jednak celkově výroba probíhala plynule bez technických potíží (např. Temelín vykázal druhou nejvyšší lednovou výrobu v historii). Celkově by produkce z jaderných elektráren měla v 1Q 2019 podle průběžně zveřejňovaných čísel zaznamenat téměř 7% meziroční růst na cca 7,6 TWh. Určitý impuls bychom očekávali rovněž ze strany tuzemských uhelných elektráren. Je otázkou, do jaké míry se ČEZu bude dařit naplňovat letošní cíl v podobě 11% nárůstu objemu elektřiny z českého uhlí, když se předpokládá zejména vyšší výroba z páteřních zdrojů jako jsou Prunéřov a Ledvice. Loňský objem produkce z tuzemského uhlí byl podprůměrný. Z pohledu nízké srovnávací základny bychom tedy předpokládali určitý růst, nicméně pro 1Q 2019 zůstáváme konzervativní s předpokladem mírného 3% zvýšení na cca 7 TWh. Celkově očekáváme, že produkce elektřiny vykáže 3,6% meziroční růst na 16,8 TWh s pozitivním dopadem do EBITDA zisku kolem 0,4 mld. Kč.

Na druhou stranu i v letošním roce bude pokračovat tlak na rostoucí náklady z emisních povolenek, a to jak z titulu nižšího objemu povolenek přidělovaných zdarma, tak z titulu rostoucích cen. Příznivý produktový mix v podobě vysokého podílu výroby z bezemisního jádra a systém zajišťování, v jehož rámci si ČEZ společně s předprodeji elektřiny postupně dopředu kupuje i povolenky, však tlaky na růst nákladů výrazněji tlumí, a proto negativní dopad z emisních povolenek do provozní ziskovosti odhadujeme v prvním letošním kvartále pouze kolem 0,5 mld. Kč. To by mělo být pohodlně vykompenzováno výše zmíněným nárůstem cen elektřiny a produkce.

Segment výroba – tradiční energetika tak zřejmě bude dle výše uvedeného hlavním hybatelem meziroční změny EBITDA zisku. Další segmenty pravděpodobně promluví do meziročního vývoje daleko méně, když např. distribuce je ze své podstaty stabilním byznysem bez výraznějších výkyvů. U tuzemské distribuce v 1Q 2019 uvažujeme maximálně drobný meziroční výkyv směrem dolů v rozmezí 0,1 – 0,2 mld. Kč kvůli možným tlakům na růst mezd, vyšším nákladům na opravy či technickým vlivům v podobě narovnání nevyfakturované elektřiny. Tuzemský prodej zase může být pod tlakem klesajících marží vlivem zvyšujících se nákupních cen elektřiny s námi předpokládaným negativním dopadem do EBITDA 0,2 – 0,3 mld. Kč. Naopak mírný impuls do výsledků může vzejít z výroby z obnovitelných zdrojů, konkrétně rumunské větrné parky dle našeho názoru mohou profitovat z vyšších cen elektřiny a vyšší výroby, což by dle našich odhadů mohlo vyústit v meziroční růst provozní ziskovosti o 0,1 mld. Kč na 0,6 mld. Kč. U německých větrných farem, ale např. i německých ESCO služeb žádný meziroční impuls neočekáváme.

Celkově tak v 1Q 2019 odhadujeme 9,7% y/y růst EBITDA zisku na hladinu 19,2 mld. Kč. Ve finanční části výsledovky nepředpokládáme žádný výraznější meziroční výkyv a tak očekávaný pozitivní vývoj hospodaření na provozní úrovni hospodaření by se měl v plné míře projevit i do čisté ziskovosti, kde očekáváme posun z loňských 7,3 mld. Kč na 8,3 mld. Kč.

Nedomníváme se, že management ČEZu bude hned po prvním kvartále nějak měnit letošní výhled hospodaření, jenž byl letos v březnu na úrovni EBITDA, resp. očištěného čistého zisku posazen do intervalu 57 – 59 mld. Kč, resp. 17 – 19 mld. Kč (pro srovnání, za rok 2018 ČEZ vykázal 49,5 mld. Kč, resp. 13,1 mld. Kč).

Sledovaným tématem úterních výsledků bude beze sporu i případné zveřejnění návrhu letošní dividendy. ČEZ prozatím s oznámením dividendy otálí, když loni byla zveřejněna v dubnu a předloni dokonce v březnu. Náš odhad letošní dividendy neměníme a očekáváme ji meziročně stabilní ve výši 33 Kč na akcii (či velmi blízko této úrovni). Tržní odhady, dle konsensů sestavených agenturami Reuters a Bloomberg, jsou o něco méně optimistické pohybující se v rozmezí 26 – 28 Kč.

Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.