Pondělí 21. září. Svátek má Matouš.

Avast (Koupit, 12m cíl = 342 GBp) – Avast opět potěšil silným růstem a poklesem zadlužení

Výsledky: Jak jsme již avizovali v rámci odhadů výsledků, společnost Avast nebude za první a třetí čtvrtletí roku poskytovat detailní přehled hospodaření. K dispozici je pouze velmi zkrácená verze hospodářských výsledků bez detailnějšího vysvětlení hybných faktorů. Naše odhady za první čtvrtletí tohoto roku byly spíše opatrnější. Díky tomu také na všech sledovaných položkách došlo k jejich překonání. Upravené tržby meziročně vzrostly o 6,1 % na 211,8 mil. USD. Ziskovost měřená pomocí upravené EBITDA narostla o 5,4 % na 117,5 mil. USD. Upravená EBITDA marže za první tři měsíce činí 55,5 %.

Doplňující informace: (1) Avast v březnu dobrovolně splatil část dluhu ve výši 200 mil. USD z peněžních prostředků na svých účtech. Díky tomu došlo k poklesu ukazatele zadluženosti (tj. čistý dluh / cash EBITDA) z 2,4násobku na konci roku 2018 na 2,3násobek. (2) Kvůli implementaci IFRS 16, která sjednocuje účetnictví pro finanční a operativní leasingy (dříve v podrozvaze, nově stejně jako finanční leasing je součástí rozvahy), došlo k jednorázovému navýšení dluhu Avastu o 69,6 mil. USD. Bez tohoto efektu by se ukazatel zadluženosti snížil až na 2,2násobek.

Dopad na předpovědi, cílovou cenu akcie a doporučení: Společnosti Avast se podařilo v prvním čtvrtletí dosáhnout velmi solidních výsledků. Díky tomu management věří, že se v oblasti upravených tržeb podaří za celý rok naplnit očekávaný růst ve vyšších jednotkách procent a relativně konstantní úrovně EBITDA marže (bez vlivu IFRS 16). Vzhledem k tomu, že zveřejněné údaje korespondují s našimi očekáváními, ponecháváme cílovou cenu a doporučení Koupit v platnosti.

Očekávané události: Společnost zveřejní své hospodářské výsledky za první polovinu letošního roku ve středu 14. srpna. Navržená dividenda ve výši 8,6 centů neboli přibližně 6,6 pencí musí být nejprve schválena na valné hromadě konané 23. května s očekávanou výplatou v červnu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.