Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Akciové zprávy 28/03: Orco, PMČR, Erste, ECM, změna zákona

28.03.2008 | 10:31 0 Komentářů

PX 1541 (+2,0 % d/d); objem 2283 mil. Kč (140 mil. USD).
Orco: Negativní zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)
Orco včera v podvečer zveřejnilo výsledky za rok 2007. Původně oznámené tržby byly překvapivě revidovány směrem nahoru (z 275,2 mil. EUR na 299,2 mil. EUR). Dle našeho očekávání byl také revidován nahoru i původní odhad NAV na akcii (z 104 EUR na 106,3 EUR, 7% r/r, vs. oček. 108 EUR). Čistý zisk bez minorit (87,5 mil. EUR) skončil pod naším (106,5 mil. EUR) i tržním (115,7 mil. EUR) odhadem, čímž nepřekročil hranici 100 mil. EUR, jak Orco předpovídalo v lednu tohoto roku. Orco rovněž oznámilo, že na valné hromadě navrhne dividendu ve výši 1,4 EUR na akcii (vs. oček. 1,1 EUR), což znamená 40% r/r nárůst. Navržená dividenda nyní představuje dividendový výnos 2,3%.
Podle očekávání Orco také zveřejnilo druhé NAV na akcii, které by mělo odrážet ocenění celého portfolia. První NAV totiž zahrnuje tržní cenu akcií dceřiných společností Orco Germany a Suncani Hvar a ne hodnotu jejich nemovitostí. Druhé NAV činilo 91,7 EUR na akcii ke konci r. 2007 a vzrostlo tak o 18% r/r vůči 77,9 EUR na akcii v r. 2006. Toto NAV by dle slov Orco mělo reprezentovat realistický přístup (tedy hodnotu celého portfolia). Vzhledem k tomu, že investoři patrně obrátí svou pozornost ke druhému NAV, které je nižší než první NAV, tak se domníváme se, že tento fakt mohou zítra přijmout nepříznivě, což by mohlo spolu s nižším než očekávaným čistým ziskem vést k určitému tlaku na cenu akcie. Vliv vyšší než očekávané dividendy by měl být jen nepatrný. Výsledky celkově hodnotíme spíše negativně.
Vzhledem k včerejší zavírací ceně se akcie Orco nyní obchodují s 44% diskontem vůči prvnímu NAV (106 EUR na akcii) a s 36% diskontem vůči druhému NAV (91,7 EUR na akcii). Průměrný diskont u srovnatelných společností v evropském regionu je nyní 39%. Obě hodnoty NAV na akcii se tedy pohybují okolo průměru sektoru.

Kons. IFRS, mil. EUR
2007
r/r
2006
odhad AFT
odhad trhu

Tržby
299,2
73%
172,9

Přecenění aktiv
147,4
1%
145,9
156,3

EBIT
177,1
32%
134,2
171,6
183,9

    EBIT marže
39,7%
-2,5 p.b.
42,1%
39,8%

Čistý zisk
87,5
-10%
96,7
106,5
115,7

NAV na akcii (EUR)* 1)
106,0
7%
99,4

NAV na akcii (EUR)* 2)
91,7
18%
77,9

Dividenda na akcii (EUR)
1,4
40%
1,0
1,1

Zdroj: Orco, Bloomberg, ATLANTIK FT; *na základě různého počtu akcií
1) dosavadní metodika
2) nová metodika
PMČR: Pozitivní zpráva (Analytik: Milan Vaníček)
Philip Morris ČR v dnešní pozvánce na řádnou valnou hromadu zveřejnil nekonsolidovaný čistý zisk za rok 2007, který dosáhl 2,42 mld. Kč (+47,1 % r/r), a předčil tak očekávání (AFT 1,8 mld. Kč i trhu 1,7 mld. Kč.). Další údaje z výsledovky zveřejněny nebyly, a proto nelze přesně odhadnout příčinu silnějšího výsledku. Očekáváme, že za meziročním růstem zisku stojí dobře zvládnuté předzásobení před zvýšením daně v březnu 2007 a rovněž částečně předzásobení před koncem roku, které reagovalo na zvýšení spotřební daně od 1. ledna 2008. Pozitivním atributem je rovněž skutečnost, že česká koruna posílila oproti dolaru meziročně o 13,3%, což snižuje náklady na surový tabák, který se nakupuje v USD.
Pokud bychom počítali se 100% výplatním poměrem, což je u PMČR historická zkušenost, čistý zisk by reprezentoval hrubou dividendu 883 Kč na akcii (výrazně výše než očekávání 613 Kč/akcii). To by představovalo hrubý dividendový výnos 13,6 % (podle včerejší zavírací ceny 6 475 Kč). Výše dividendy bude schválena na řádné valné hromadě, 28. dubna. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21. duben. Pokud předpokládáme standardní vypořádání T+3, pak bude 16. duben posledním dnem, kdy se budou akcie PMČR obchodovat s právem na účast na valné hromadě a dle návrhu rovněž posledním dnem s nárokem na dividendu (rovněž v souladu s minulostí). Na žádost představenstva bude mezi 22. až 28. dubnem obchodování s akciemi pozastaveno.
Vzhledem k tomu, že nekonsolidovaný čistý zisk silně předčil projekce (o 44%) a díky solidnímu očekávanému hrubému dividendovému výnosu (13,6%) očekáváme dnešní pozitivní tržní reakci, která ovšem bude zmírněna současným tržním sentimentem a rovněž očekávaným zhoršeným výhledem na rok 2008, kde podle tisku společnost má nepříznivou situaci v souvislosti s předzásobením (změna daně od 1. ledna 2008 a PMČR má údajně nižší předzásobení než konkurence). Díky absenci podrobných finančních čísel ponecháváme naše dlouhodobé doporučení na úrovni držet, přičemž náš model je aktuálně v revizi.

mil. Kč, IFRS
2007
r/r
odhad AFT
odhad trhu

NI (nekons.)
2 242
47,1%
1 752
1 680

Dividenda (Kč/akcii)
883
47,1%
638
613

 
Erste: Pozitivní zpráva (Analytik: Milan Lávička)
Erste Bank uzavřela dohodu s pojišťovnou Vienna Insurance Group (VIG) o prodeji svých pojišťovacích společností za 1,445 mld. EUR (4,5 EUR na akcii Erste). Čistý zisk z pojišťovacích operací v roce 2007 dosáhl 35 mil. EUR. Součástí transakce je také dohoda o spolupráci při vzájemném prodeji produktů, uzavřená na 15 let. Erste tím získá přístup ke zhruba 10 mil. klientů VIG.  Očekávaný jednorázový dopad na čistý zisk Erste za rok 2008 dosáhne přibližně 1,0 mld. EUR (3,2 EUR/akcii Erste). Tím se čistý zisk banky téměř zdvojnásobí, protože v roce 2007 společnost vykázala konsolidovaný čistý zisk 1,175 mld. EUR. Erste dále očekává pozitivní dopad na čistý zisk z dohody o vzájemném prodeji produktů ve výši zhruba 600 mil. EUR (1,9 EUR/akcii Erste) v roce 2008.
Transakci vnímáme pozitivně, protože Erste posílí svou kapitálovou strukturu a získá přístup ke klientům VIG.
ECM: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)
Dle agentury Reuters včera ECM uvedlo, že možná o několik měsíců (cca o jedno čtvrtletí) odloží nové akvizice kvůli nepříznivé situaci na úvěrovém trhu. Zároveň bylo ale sděleno, že společnost má zajištěno financování na již započaté projekty. V případě nutnosti může firma zvážit prodej části současného investičního portfolia, aby si zajistila lepší likviditu. Celkově zprávu vnímáme spíše neutrálně, jelikož ECM podle svých slov má zajištěno financování stávajících projektů. Případné odložení budoucích projektů by sice způsobilo zpomalení expanze společnosti, ale nemělo by to ovlivnit současnou hodnotu společnosti.
Změna zákona
Senát minulý týden schválil zákon, podle kterého většinoví vlastníci společností nebudou muset učinit nabídku odkupu menšinových vlastníků, pokud podíl většinových vlastníků překročí hranice 67 % a 75 %. Tato povinnost bude u hranic 30 % a 90 %. Zákon ještě musí podepsat prezident, to se ale očekává. Zákon má nabýt účinnosti 1. dubna.
Podle našeho názoru by tato změna mohla pomoci většinovým vlastníkům Unipetrolu, ČEZu, Telefóniky O2 CR a Komerční banky zvýšit své podíly, navíc s použitím peněz dceřiných firem. Pokud dojde k odkupům, nebudou mateřské firmy muset použít své prostředky.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.