Neděle 20. června. Svátek má Květa.

Akcie VÍTKOVICE, A.S. budou s účinností k 20. 1. 2020 vyloučeny z obchodování na RM-SYSTÉMU

16.01.2020 | 10:43 0 Komentářů

S účinností ode dne 20.1. 2020 bude ukončeno obchodování s akciemi VÍTKOVICE, A.S., ISIN: CZ0005098558 na mnohostranném obchodním systému provozovaném společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. („RM-SYSTÉM“), a to z důvodu změny stanov emitenta VÍTKOVICE, a.s. spočívající v přeměně zaknihovaných akcií na majitele na akcie listinné na jméno (viz níže).

Změna podoby a formy akcií

Dne 23. 12. 2019 byl ve sbírce listin Obchodního rejstříku zveřejněn zápis z jednání valné hromady ze dne 19. 12. 2019, na které valná hromada přijala rozhodnutí o schválení projektu fúze; (konkrétně byl schválen projekt fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., jako zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE a.s., jako nástupnické společnosti, ze dne 18. 11. 2019), na základě kterého dochází též ke změně stanov společnosti VÍTKOVICE a.s. spočívající v přeměně zaknihovaných akcií na majitele na akcie listinné na jméno.

Vlastníkům zaknihovaných akcií VÍTKOVICE, A.S., které byly přeměněny na listinné akcie, vzniká dnem zrušení evidence zaknihovaných akcií v CDCP právo na odevzdání nových listinných akcií VÍTKOVICE, A.S. emitentem. Nové listinné akcie VÍTKOVICE, A.S. budou vydány nejdříve ke dni zrušení evidence. Pravidla postupu pro výměnu akcií jsou blíže uvedeny ve schváleném projektu fúze.

Vyloučení emise akcií z RM-SYSTÉMu

Výše zmíněná přeměna zaknihovaných akcií na majitele na akcie listinné na jméno znamená, že akcie VÍTKOVICE, A.S. ke dni zrušení evidence nebudou splňovat podmínky pro přijetí k obchodování na mnohostranném obchodním systému RM-SYSTÉMU. S účinností od pondělí 20. 1. 2020 proto dojde k vyloučení emise akcií VÍTKOVICE, A.S. z obchodování. Posledním obchodním dnem bude pátek 17. 1. 2020. Informace najdete též na internetových stránkách RM-SYSTÉMU.

 

František Mašek, Fio banka, a.s.

František Mašek, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.