Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Akcie VÍTKOVICE a.s. budou s účinností k 20.1 2020 vyloučeny z obchodování na MOS na RM-SYSTÉMu

16.01.2020 | 10:43 0 Komentářů

Akcie VÍTKOVICE a.s. budou s účinností k 20.1 2020 vyloučeny z obchodování na na MOS RM-SYSTÉMu, a to z titulu změny stanov spočívající v přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné na jméno v návaznoti na schválení projektu fúze (viz níže).

Změna podoby a formy akcií

Společnost VÍTKOVICE a.s. zveřejnila 23.12.2019 ve sbírce listin Obchodního rejstříku rozhodnutí valné hromady ze dne 19.12.2019 o schválení projektu fúze (konkrétně se jedná o sloučení obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., jako zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE a.s., jako nástupnické společnosti), na základě kterého dochází též ke změně stanov spočívající v přeměně zaknihovaných akcií VÍTKOVICE a.s. (jakožto nástupnické společnosti) na akcie listinné na jméno. V této souvislosti CDCP zruší evidenci zaknihovaných akcií VÍTKOVICE a.s. Na základě „Informace o zápisech změn do evidence investičních nástrojů vedených CDCP“ lze předpokládat ke zrušení evidence zaknihovaných akcií dojde ke dni 20.1.2020.

Vlastníkům zaknihovaných akcií VÍTKOVICE a.s., které byly přeměněny na listinné akcie, vzniká dnem zrušení evidence zaknihovaných akcií VÍTKOVICE a.s. právo na odevzdání nových listinných akcií. Nové (listinné) akcie VÍTKOVICE a.s. budou vydány nejdříve ke dni zrušení evidence.1)

Vyloučení emisí akcií z RM-SYSTÉMu

Výše zmíněná informace tudíž znamená, že akcie VÍTKOVICE a.s. pozbývají prvek veřejné (volné) obchodovatelnosti a nebudou splňovat podmínky pro přijetí k obchodování na mnohostranném obchodním systému (MOS). S účinností od pondělí 20. 1. 2020 tak RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů musí vyloučit emisi akcií VÍTKOVICE a.s. z obchodování na MOS. Poslední obchodní den tak nastane zítra, tj. v pátek 17.1.2020.

—————————————————————————————————

Podrobnosti k přeměně CP jsou upraveny v § 536 a násl. občanského zákoníku: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p536

František Mašek, Fio banka, a.s.

František Mašek, Fio banka, a.s.

Zdroj: Fio banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.