Úterý 19. ledna. Svátek má Doubravka.

AAA Auto: výsledky za rok 2009 překonaly očekávání

31.03.2010 | 14:08 0 Komentářů

Shrnutí
 
AAA Auto dnes před otevřením trhu zveřejnilo předběžné výsledky hospodaření za rok 2009, které překonaly než naše očekávání. Auditované výsledky budou publikovány 29. dubna. Tržby poklesly o 44% r/r na 165,1 mil. EUR a byly v souladu s naším očekáváním 165,0 mil. EUR. Nižší tržby plynou z menšího počtu prodaných vozů (-39% r/r vs. oček. -39% r/r; vliv ekonomického prostředí a uzavření některých poboček). Hrubý zisk klesl na 38,2 mil. EUR (-44% r/r) a byl mírně nižší než naše očekávání 39,0 mil. EUR. Marže hrubého zisku dosáhla 23,1% (-0,1 p.b. r/r; oček. 23,6%).
 
Celkové provozní náklady se díky programu úsporných opatření a uzavření poboček snížily o 51% r/r na 31,9 mil. EUR a byly nižší než naše očekávání 34,2 mil. EUR. EBIT dosáhl 5,1 mil. EUR (0,4 mil. EUR v r. 2008) a překonal naše očekávání 3,2 mil. EUR zejména vlivem nižších provozních nákladů.
 
Čistý zisk u pokračujících operací dosáhl 2,7 mil. EUR (-2,2 mil. EUR v r. 2008; 0,5 mil. EUR ve 4Q09) a byl vyšší než naše očekávání (1,2 mil. EUR) díky nižším než očekávaným provozním a finančním nákladům. Ztráta z nepokračujících operací dosáhla 1,5 mil. EUR (oček. -1,0 mil. EUR; -30,2 mil. EUR v r. 2008). Celkově byl vykázán čistý zisk 1,2 mil. EUR (oček. 0,2 mil. EUR; -32,4 mil. EUR), čímž společnost splnila cíl celoročního zisku.
 
Společnosti se v roce 2009 podařilo stabilizovat hospodaření a úspěšně realizovat úsporná opatření, která umožnila návrat do zisku. Přestože se v ekonomice objevují náznaky zlepšení, tak pokračující slabost spotřebitelské poptávky by měla být nadále limitujícím faktorem hospodaření společnosti. V roce 2010 chce společnost prodat stejný či lehce nižší počet vozů a plánuje otevřít 1 až 3 nové pobočky.
 
Akcie AAA Auto na pražské burze posilují o 4,2% d/d na 14,7 Kč (12:00 hod.).
 
Analýza
 
V roce 2009 tržby poklesly o 44% r/r na 165,1 mil. EUR a byly v souladu s naším očekáváním 165,0 mil. EUR. Nižší tržby plynou z menšího počtu prodaných vozů (-39% r/r vs. oček. -39% r/r; vliv ekonomického prostředí a uzavření některých poboček). Počet poboček klesl na 25 ke konci roku 2009 (35 poboček v r. 2008). Průměrná cena za auto klesla o 26% r/r na 3911 EUR. Tržby z prodaných vozů se snížily na 142,8 mil. EUR (-42% r/r; 87% celkových tržeb), tržby z finančních služeb na 18,9 mil. EUR (-42% r/r; 11% celkových tržeb) a ostatní tržby na 3,4 mil. EUR (-76% r/r).
 
Hrubý zisk klesl na 38,2 mil. EUR (-44% r/r) a byl mírně nižší než naše očekávání 39,0 mil. EUR. Marže hrubého zisku dosáhla 23,1% (-0,1 p.b. r/r; oček. 23,6%). Marže u aut vzrostla na 11,9% (+2,4 p.b. r/r; oček. 12,2%) s tím, jak se společnost snažila zachovat absolutní marži (při poklesu ceny za auto), což vedlo k růstu relativní marže.
 
Celkové provozní náklady se díky programu úsporných opatření a uzavření poboček snížily o 51% r/r na 31,9 mil. EUR a byly nižší než naše očekávání 34,2 mil. EUR. Personální náklady poklesly o 51% r/r na 14,2 mil. EUR (oček. 15,2 mil. EUR). Počet zaměstnanců poklesl o 24% na 1099 z předchozích 1440. Marketingové náklady klesly na 4,1 mil. EUR (-43% r/r; oček. 3,5 mil. EUR) a ostatních provozní náklady na 13,6 mil. EUR (-53% r/r; oček. 15,3 mil. EUR).
 
EBITDA skončila v zisku 7,1 mil. EUR (oček. 5,6 mil. EUR; 3,6 mil. EUR v r. 2008). Odpisy se snížily o 37% r/r na 2,0 mil. EUR (oček. 2,4 mil. EUR; nižší počet poboček). EBIT dosáhl 5,1 mil. EUR (0,4 mil. EUR v r. 2008) a překonal naše očekávání 3,2 mil. EUR zejména vlivem nižších provozních nákladů.
 
Finanční náklady činily 0,8 mil. EUR (oček. 1,5 mil. EUR). Úrokové náklady byly 1,3 mil. EUR (nižší objem dluhu; oček. 1,5 mil. EUR), ostatní finanční výnosy dosáhly 0,5 mil. EUR (oček. 0,2 mil. EUR).
 
Čistý zisk u pokračujících operací dosáhl 2,7 mil. EUR (-2,2 mil. EUR v r. 2008; 0,5 mil. EUR ve 4Q09) a byl vyšší než naše očekávání (1,2 mil. EUR) díky nižším než očekávaným provozním a finančním nákladům. Ztráta z nepokračujících operací dosáhla 1,5 mil. EUR (oček. -1,0 mil. EUR; -30,2 mil. EUR v r. 2008). Celkově byl vykázán čistý zisk 1,2 mil. EUR (oček. 0,2 mil. EUR; -32,4 mil. EUR), čímž společnost splnila cíl celoročního zisku.
 
Společnosti se v roce 2009 podařilo stabilizovat hospodaření a úspěšně realizovat úsporná opatření, která umožnila návrat do zisku. Přestože se v ekonomice objevují náznaky zlepšení, tak pokračující slabost spotřebitelské poptávky by měla být nadále limitujícím faktorem hospodaření společnosti. V roce 2010 chce společnost prodat stejný či lehce nižší počet vozů a plánuje otevřít 1 až 3 nové pobočky.
 

IFRS, kons. (mil. EUR)
2009
r/r
2008
eAFT

Tržby
165,1
-44%
293,9
165,0

Hrubý zisk
38,2
-44%
68,4
39,0

   Hrubý zisk marže
23,1%
-0,1 p.b.
23,3%
23,6%

EBITDA
7,1
98%
3,6
5,6

   EBITDA marže
4,3%
3,1 p.b.
1,2%
3,4%

EBIT
5,1
1120%
0,4
3,2

Finanční výsledek
-0,8
-58%
-1,9
-1,5

Čistý zisk (pokr. operace)
2,7
n.a.
-2,2
1,2

Nepokračující operace
-1,5
-95%
-30,2
-1,0

Čistý zisk bez minorit
1,2
n.a.
-32,4
0,2

Zdroj: AAA Auto, ATLANTIK FT

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.