Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

AAA Auto možná opustí trh ojetých aut v Polsku a Rumunsku

17.06.2008 | 20:03 0 Komentářů

Člen představenstva AAA Auto, Kamil Ziegler, poskytl rozhovor časopisu Czech Business Weekly, ve kterém řekl, že AAA Auto může zanechat prodeje ojetých vozidel na trzích v Polsku a Rumunsku. Komentoval rovněž otázky týkající se hospodaření společnosti a vyšetřování společnosti ze strany pražské burzy.
 
V současné době společnost posuzuje, zda pokračovat v podnikání na trzích v Polsku a Rumunsku. Polsko je totiž problematický trh charakteristický početnými individuálními dovozy ojetých aut ze zahraniční (přes 1 mil. aut ročně), přičemž tyto dovozy nejsou nijak výrazně regulovány. Dalším problémem u Polska jsou právní omezení u poskytování finančních služeb a rostoucí náklady na lidské zdroje. Rozhodnutí ohledně Polska má padnout do konce tohoto měsíce. Rumunsko, jako další problémový trh, nabízí na rozdíl od Polska větší potenciál, jelikož dovozy aut jsou vzhledem ke jeho poloze relativně menší a konkurence není tak intenzívní. Z důvodu nákladové efektivity se bude zvažovat, zda otevřít v Rumunsku nové pobočky (ale pouze baby bazary) nebo zda opustit tento trh, jelikož nyní je tam společnost ztrátová. Rozhodnutí týkající se Rumunska by mělo nastat před podzimem letošním roku.
Pozn: Baby bazary jsou více flexibilní a nákladově úspornější než klasické bazary. AAA Auto nedávno také oznámila, že pokud budou otevírány nové pobočky, tak by to měly být právě baby bazary (zvažuje se otevření pěti baby bazarů v ČR a tří na Slovensku).
 
Pan Ziegler dále potvrdil, že pražská burza od února prováděla vyšetřování ohledně událostí kolem IPO (AAA Auto tehdy očekávalo zisk 8 mil. EUR za rok 2007, ale byla dosažena ztráta 4,8 mil. EUR) a závěrem bylo, že management společnost tehdy nemohl vědět či nemohl předvídat nečekanou ztrátu za rok 2007. Pan Ziegler dále připustil, že komunikace v období po IPO nebyla plně vyvážená a společnost se chce v této oblasti do budoucna zlepšit. Proto také byl při nedávných výsledcích za 1Q08 poskytnut pouze výhled EBITDA (čeká se pozitivní EBITDA) a nikoli výhled čistého zisku. Jelikož nyní jsou zaváděna restrukturalizační opatření na zlepšení ziskovosti, tak společnost nechce poskytovat žádný závazek, kdy společnost bude opět zisku, dokud tomu tak nebude.
 
Dále bylo sděleno, že společnost prodala v dubnu 6 300 aut a v květnu (jeden z nejsilnějších měsíců) méně než 6 000 aut. Důvodem slabších prodejů jsou podle Zieglera vysoké ceny ropy, inflace a nejistá ekonomická situace, která tlumí potenciální poptávku ze strany zákazníků. AAA Auto nyní neplánuje akvizici žádného ze svých konkurentů, aby zvýšila svůj tržní podíl. Jak už je známo, tak na konci letošního roku by se ve výsledcích měl pozitivně projevit efekt prodeje nepotřebných nemovitostí, které netvoří jádrový business společnosti. Pan Ziegler ještě dodal, že letos by společnost chtěla udržet hrubou marži zhruba na úrovni marže z 1Q08 (17,4%).
 
Případné zanechání aktivit na trzích v Polsku a Rumunsku považujeme za rozumný krok, pokud společnost nebude na těchto trzích zisková. Na druhou stranu je otázkou, zda nebylo vhodné provést důkladnější analýzu ziskovosti před vstupem na tyto trhy, aby nemusely být vykázány utopené náklady, které se s neúspěšnou investicí logicky pojí. S tím, jak společnost nyní implementuje úsporná opatření, která mají zlepšit ziskovost, tak lze čekat i postupné zlepšení hospodaření společnosti. Domníváme se, že návrat k ziskovosti nebude okamžitý, ale bude spíše otázkou několika čtvrtletí.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.