Pondělí 26. července. Svátek má Anna.

Trendové čáry – nástroj pro znázornění trendu trhu

Trendové čáry jsou již dávno známým prvkem. Teorie tohoto silného technického prvku vychází ze skutečnosti, že trhy mají tendenci stále směřovat určitým směrem. Za tyto směry považujeme býčí (rostoucí), medvědí (klesající) trh nebo trh jdoucí do strany. Jak trendové čáry správně používat?

Konstrukce a znázornění trendových čar v grafu je velice jednoduchá. Základní pravidlo pro znázorňování trendových čar nám říká, že chceme-li na grafu zjistit, zda se jedná o býčí trend, tak se snažíme propojovat tzv. low na jednotlivých úsečkách. Pro znázornění medvědí trendu je anologie opačná, propojujeme tzv. high na jednotlivých úsečkách.

Trendové čáry se vyznačují i svojí důležitostí, kterou určujeme podle zvoleného časového rámce. V praxi to znamená, že graf s měsíčním časovým rámcem má větší vypovídající hodnotu než denní graf, kde je trendová čára znázorněna.

Dalším významem trendové čáry je její sklon a délka. Čím více je trendová čára strmější, tím více ukazuje převládající obchodní síly, které jsou buď býčí nebo medvědí. Délka trendové čáry ukazuje její platnost. Čím delší čára je, tím více ukazuje převahu nad druhou stranou trhu.

Cena grafu versus trendová linie ukazuje na akceleraci či deceleraci trhu. Čím více se cena v definovaném trendu odkloňuje od linie trendu, tím více označujeme trh za akcelerační nebo naopak.

Obrázek 1: Býčí trendové čáry

Na obrázku denního grafu vidíme rostoucí trend Crude oil Brent od 3. 4. do 9. 7. 2008.

Obrázek 2: Medvědí trendové čáry

Na obrázku vidíme klesající trend Crude oil Brent od 30. 8. do 2. 12. 2005.

Tímto jsme si ukázali, jakým způsobem v grafu určit linii trendu pomocí trendových čar. Znázornění trendových čar v obou grafech považujeme za platné, protože došlo alespoň 3x k dotyku nebo přiblížení ceny k linii trendu, které byly rozpoznány dle pravidel Dow teorie.

Využití trendových čar je pomocí tzv. proražení linie a nastolení opačného trendu. Nyní si ukážeme, jak podle teorie vstupovat do obchodu. Již na samotných obrázcích je tento vstup patrný. Pokud máme identifikovaný směr trhu s trendovou linií, tak vstup do obchodu se realizuje po prolomení této linie směrem opačným.

Obrázek 3: Vstup do Long pozice po proražení

Jedná se o vstup na hodinovém grafu EUR/USD.Obrázek 4:
Vstup do short pozice po proražení

Jedná se o vstup na hodinovém grafu akcie Citigroup.

Smyslem tohoto článku je ukázat doplňkovou věc obchodní výzbroje tradera. Důležité je, abychom byli schopni poznat, že se v trhu něco děje, a reagovat na to příslušnými nákupy. Vyhledávání a správné kreslení trendových linií vyžaduje určitý cvik a obchodnické oko. Je zapotřebí mít vybraný trh tzv. nakoukaný nebo načtený.

Autor je analytikem společnosti X-Trade Brokers.

Využíváte trendové čáry při obhcodování?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.