CZK/€ 24.580 -0,33%

CZK/$ 24.025 -0,84%

CZK/£ 29.165 -0,39%

CZK/CHF 25.145 -0,43%

Text: Petr Zámečník

09. 08. 2010

39 komentářů

Savo Mardešić a Jiří Slaboch: Žádný klient od nás ještě neodešel

 


 

Společnost Broker Trade je poměrně malým investičním zprostředkovatelem. Čím konkrétně se zabýváte?

Savo Mardešić: Jsme investiční zprostředkovatel s vázanými zástupci. Získáváme klienty pro BH Securities, který je naším obchodníkem s cennými papíry. Pro naše klienty sledujeme trh, zprostředkováváme jim informace z trhu, aby se klient mohl rozhodnout, jak zadá pokyn.

Jiří Slaboch: Věnujeme se pouze akciím, protože jsme názoru, že i v rámci akciového trhu se člověk má celý život co učit, tak je zbytečné se tříštit třeba do komodit nebo do FOREXu. Zároveň, pokud si to klient výslovně nepřeje, nedoporučujeme nakupovat na margin, protože tím se významně zvyšuje riziko. A právě komodity a FOREX jsou pouze s využitím páky.

V čem spočívá vaše přidaná hodnota – nikoli pro BH Securities, kterým získáváte klienty, ale pro klienta?

Savo Mardešić: Je to kombinace několika faktorů. Chceme udržet poplatek za obchod co nejníže, aby ale zároveň generoval určitý zisk. U nižšího poplatku máte na výběr větší paletu titulů. Tzv. "break", tedy růst, který musí akcie udělat, aby se zaplatil nákupní poplatek, prodejní poplatek a pak začal klient vydělávat, je u nižšího poplatku níže a nabízí se tak více akcií. Pokud jde trh proti vám a máte nastavené stop-loss pokyny, ztráta se díky nižšímu poplatku tolik neprohlubuje.

Jiří Slaboch: Další důvod, proč jsme pro klienty zajímaví, je, že vázaní zástupci jsou u nás placeni pevným procentem z poplatků, které není závislé na objemu poplatků. Krom toho má vázaný zástupce pohyblivou složku závislou na vývoji klientského portfolia, kdy jeho provize může být až o 22 % vyšší, nebo naopak až o 22 % nižší, když se portfolia jeho klientů vyvíjejí špatně.

REKLAMA

Vaši vázaní zástupci jsou tedy motivováni dávat klientům co nejlepší rady, a pokud klient vydělává, vydělají si i oni víc.

Jiří Slaboch: Bavíme se o rozdílu 40 %, a to už je motivace, na základě niž si zástupci dávají velký pozor a snaží se.

Savo Mardešić: Samozřejmě nám fungují i vnitropodnikové systémy, kde sledujeme, jaké obchody klienti dělají, aby nedocházelo k tomu, že by vázaný zástupce radil obchody pro obchody.

"Obchody pro obchody" je jedno z největších nebezpečí, které se u vázaných zástupců, respektive investičních zprostředkovatelů vašeho charakteru může vyskytnout. Klientské účty se pak mohou přelévat z majetku klienta do majetku společnosti a vázaných zástupců. Jak tomu bráníte?

Savo Mardešić: Zaprvé to máme chráněné tím, že procento provizí z poplatků je pevné a není závislé na objemu dosažených poplatků. Kdyby došlo k rychlým obrátkám pozic, tak proti kvalitnímu nárůstu portfolia díky bonusu při růstu portfolia na tom budou vázaní zástupci ve finále hůř, nebo přinejlepším stejně.

Krom toho, pokud na nějaký obchod, který nemá hlavu ani patu a je nesmyslný, natrefíme, tak vázaným zástupcům není proplacený.

Jiří Slaboch: Náš obchodník navíc sleduje nás. Jsme pod kontrolou obchodníka, který má softwarové vybavení na hlídání nestandardních obchodů. A kdyby k takovým došlo, obchodník by nás přinejmenším upozornil. Nebo by s námi rozvázal smlouvu, protože BH Securities jsou na to hodně alergičtí. V tom si s nimi rozumíme, a to byl jeden z důvodů, proč jsme si je vybrali.

S kolika vázanými zástupci aktivně spolupracujete?

Savo Mardešić: V současnosti máme 12 vázaných zástupců.

Kolik obsluhujete klientů?

Savo Mardešić: To bych raději nezmiňoval.

REKLAMA

Vaši vázaní zástupci jsou hodnoceni do značné míry podle vývoje portfolií svých klientů. Jak se vyvíjejí portfolia vašich klientů?

Jiří Slaboch: Musím říci, že jsme s tím docela spokojení. Samozřejmě nemůžeme říci, že všechna portfolia jsou zisková. Pravděpodobně ani neexistuje investiční zprostředkovatel nebo obchodník, který to může říci, vzhledem k tomu, jak se vyvíjely trhy. Průměrně ale zisková jsou.

Co považujete v této branži za nejtěžší?

Savo Mardešić: Najít schopného a kvalitního člověka. Je to problém.

Vázaný zástupce může být člověk s jakýmkoli vzděláním vyšším než základním. Jak se projevuje dosažené vzdělání na kvalitě práce vázaného zástupce? Má formální vzdělání velký vliv?

Savo Mardešić: To nejde paušalizovat, spíš je to o člověku. To, jestli někdo má nebo nemá vysokou školu, vůbec s tímto oborem nemá co dělat. Toto je velmi úzce zaměřený obor, kde se i s vysokou školou musíte dovzdělávat – a ne málo. Sám mám Vysokou školu ekonomickou, a co se týče burzy, tak tam byl jen takový nástin.

Jiří Slaboch: Máme jednoho člověka, který má tento obor hodně rád a teď se připravuje, že si chce do měsíce udělat nejvyšší zkoušku – investičního makléře na správu portfolií. To my sice neděláme, ale chce ji mít. Pravidelně pořádá neformální školení pro ostatní lidi a prohlubuje jejich znalosti.

Jakým způsobem sháníte klienty?

Savo Mardešić: Jsme docela pyšní na to, že už po dvou a půl letech se nám začalo stávat, že se ozve někdo sám, že jeho známý je s pokojený a jestli může přijít na schůzku.

Jak je to v tomto oboru běžné, práce s databázemi, internetem a telefonický kontakt. S MiFIDem přišlo pravidlo, že musí být všechno nahrávané, a nahrávací systémy jsou hodně drahé. My jsme menší investiční zprostředkovatel, nejsme úplně malí, ale pro malé zprostředkovatele musí být cena za nahrávací systémy téměř likvidační.

Regulace poměrně zpřísňuje. Jak vnímáte dohled ze strany České národní banky?

Jiří Slaboch: My si na ně zatím stěžovat nemůžeme. Zatím jsme s nimi žádný problém neměli. Pravidelně, tak jednou za dva až tři měsíce, když se nám nezdá nějaký právní předpis nebo náš právní zástupce na něj nemá jednoznačný náhled, s ČNB konzultujeme.

Savo Mardešić: Zpřísňování je rozhodně na místě. Nemůže to dělat každý. Spousta lidí by v tom viděla jenom, že si vydělá peníze. Musí se v prvé řadě hledět na klienta.

REKLAMA

V tomto oboru působí i firmy, které na klienta nehledí. Jak je vnímáte?

Savo Mardešić: Jako v každém oboru jsou firmy, které to dělají slušně, a jsou firmy, které to nedělají slušně. Je to na klientovi, který chce investovat – měl by si projít několik firem a porovnat si je. Rozhodnutí je na něm.

Rozhodně se nechci pouštět do pomlouvání konkurence. Každý by si měl udělat obrázek sám.

Když vaši zástupci hovoří s klientem, co je tím hlavním argumentem, proč by měl investovat přes vás a ne třeba přímo přes BH Securities?

Savo Mardešić: Proč přes nás a ne přes BH Securities je jednoduché. BH Securities neposkytuje službu, že někdo klientovi zprostředkuje informace o tom, co se děje na trhu, zprávy, které vyšly k určitému titulu, jak se vyvíjejí makrodata… Dělají buď klasický asset management, kde klient investuje peníze a nějaký makléř se mu o ně stará.

Většinu klientů to baví, na burze si hrají. Pouze nemají čas to sledovat, nemají placené různé informační servery, informace získávají zpožděné. Proto využívají tuto službu, kdy někdo informace vyhledává za ně a předává jim je.

Jiří Slaboch: Pokud je člověk vůbec ochoten investovat na kapitálových trzích, tak s vázaným zástupcem komunikuje často několik měsíců i rok, než se rozhodne investovat. Jméno firmy, poplatková politika a pověst dělají hodně, ale nejvíc dělá vztah mezi vázaným zástupcem a klientem. To hraje velkou roli.

Kdo jsou vašimi klienty?

Jiří Slaboch: Máme i právnické osoby, ale nejčastěji jsou to fyzické osoby. Nejčastěji lidé, kteří už mají fungující firmy a volné prostředky – volné ve smyslu, že se rozhodují, kam je investovat. Bývají to lidé, kteří již mají zainvestováno např. v nemovitostech, drahých kovech či investičních diamantech, a do akcií, jakožto rizikovějších nástrojů, investují menší část prostředků.

Vaši klienti jsou tedy spíš aktivní investoři?

Savo Mardešić: Prakticky všichni. Klient, který není aktivní investor a řekne: "Tady máte peníze a jednou za rok mi řekněte, jak to vypadá.", tak to není klient pro investičního zprostředkovatele, to je klient pro obchodníka, který nabízí asset management.

Klient, který nakoupí a drží, také asi není vaším cílovým klientem.

Jiří Slaboch: Klientům říkáme na rovinu, že pokud chce koupit a držet, tak má lepší si akcie nakoupit přes banku, protože banky mají většinou významně lepší poplatky. Pokud chce koupit a držet, na to nepotřebuje žádné informace z trhu. Koupí si Telefónicu a bude ji držet pět let a každý rok vybere dividendu… k tomu nás nepotřebuje.

Máte vyšší poplatek než banky nebo internetoví brokeři. Jak je vysoký?

Savo Mardešić: Celkový poplatek je 0,95 % z objemu obchodu, minimálně 30 $, na amerických trzích. Není žádný poplatek za vedení účtu ani za pokyn. V Česku máme 0,30 % z objemu.

Jak přistupujete k investičním doporučením?

Jiří Slaboch: Doporučení nevytváříme. Pokud třeba klient slyšel, že Citibank je na dobré ceně a zeptá se nás, co tomu říkáme, náš vázaný zástupce se podívá na Bloomberk, Reuters, jaké jsou k tomu komentáře, jaké mají hospodářské výsledky, jaké jsou výhledy, jak vypadá technická analýza, to klientovi shrne a klient pak řekne, zda si nakoupí.

Přesto motiv k pokynu klienta často vychází od vázaného zástupce, který kontaktuje klienta s informací typu "teď se děje něco na trhu". A tam pravděpodobně musí přednést, co si o tom myslí.

Savo Mardešić: Stane se, samozřejmě, že se klient zeptá vázaného zástupce, co si o tom myslí, a on mu potom pochopitelně odpoví. Ale rozhodnutí je vždy na klientovi. Musí být. Jsou to jeho peníze.

Když něco vypadá zajímavě, tak to konzultujeme s analytickým oddělením BH Securities. Případně když vydávají oni nějaká doporučení, tak je klientům předáváme jako doporučení obchodníka.

Jak dlouho u vás klienti jsou?

Jiří Slaboch: To nevím, zatím fungujeme 2,5 roku a ještě od nás žádný neodešel. Stalo se nám, že si klient vybral peníze, když je potřeboval, a za několik měsíců je zas dal zpátky. Ale že by klient řekl, že s námi končí, to se nám ještě nestalo.

Děkuji za rozhovor.

Vstoupit do diskuze 39 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář: Jiří Slaboch Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Gekko

  10 srpna, 2010

  Pánové pánové. Podívejte se na film Boiler Room alias Riziko a bude vám hned jasné o co jde. Všem IZ jde jen o to vytočit co nejvíce poplatků, vždyť se podívejte na to co se nabalilo kolem Capital Partnersu a jak tragické důsledky to má – obec na Moravě přišla o miliony korun, tragédie fyzických osob, které podlehli telefonickému nátlaku atd. atd. Kde je ČNB??? Vždyť jen v tomhle rozhovoru jsem našel tři porušení zákona o podnikání na KT ke kterým se v podstatě pan majitel přiznává!!! Vemte si příklad z Maďarska, tam je rovnou zavřeli. P.S. nechápu proč chodit ke kovaříčkovi (IZ), když můžu bez problémů ke kováři (OCP, banka).

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 srpna, 2010

  tak at se kazdy rozhodne sam. jsou to svobodni lide, dostatek informaci, pokud nekdo chce platit prehnane poplatky tak at plati.

  Odpovědět

 • Radek

  10 srpna, 2010

  Přesně. Pokud někomu vyhovuje, že za něj vybírá obchody někdo jiný, a on za ně jen nese veškerou zodpovědnost a platí vysoké poplatky, jeho volba. Může se mu i vyplatit – a může to pro někoho být dobrou volbou.
  Nemyslím si, že by všichni IZ pracojící pro obchodníka museli nutně jít jen po objemu obchodů v krátkém horizontu bez snahy, aby vydělali i jejich klienti. Ale možná jsem naivní ;-).

  Odpovědět

 • Gekko

  10 srpna, 2010

  Vtip je právě v tom, že oni mu nesmějí „vybírat obchody“ ani doporučovat jednotlivé tituly, pokud nemají A – povolení k poskytování asset managementu (vyhrazeno pro OCP a banky) a nebo B – povolení k poskytování investičního poradenství od ČNB (ne to přikryté živnostenským listem). Toto se však v praxi neděje a telefonisté IZ volají všem potencionálním klientům přímo s nabídkou ke koupi akcií nebo rovnou IPO apod. P.S. vsaďte se o cokoliv, že společnost BrokerTrade nemá zaplacen ani jeden terminál zmíněný v rozhovoru (Reuters nebo Bloomberg stojí okolo 1.000 EUR měsíčně) – jenom prostě papouškují rozumy promleté internetovými servery stále dokola…

  Odpovědět

 • obchodnik

  10 srpna, 2010

  rtrs te vyjde nekde kolem 500€ mesicne v zakladu, full verze 1500 a bbg je tusim 2800. a hlavne to nepotrenbuji. tim se jich nezastavam, clanek jsem necetl 🙂

  Odpovědět

 • petr

  10 srpna, 2010

  nepotřebuješ? tak proč to vůbec provozujou?

  Odpovědět

 • obchodnik

  11 srpna, 2010

  na to abys investoval/obchodoval fakt tyhle platformy nepotrebujes. obejdes se i bez nich. jen to hezky zni, mam v kanclu bloma. so what?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  11 srpna, 2010

  Jde spíš o to,že to šetří čas strávený googlováním.

  Odpovědět

 • traderka

  13 srpna, 2010

  Taky to nepouzivam, protoze jsou to manipulovane informace,kterými se ridi ovce. Ja traduju uz nekolik let, zisky mam slusny, nic jineho delat nemusim a neumim. Ze to neni realní? Rekl kdo? Ukaz mi svoje zisky za poslední 2 roky a pak ti treba svoje penize sverim. Ukazana plati,ne?

  Odpovědět

 • Miro

  13 srpna, 2010

  a čím se tedy řídíš? Ovulačním cyklem :-)))

 • traderka

  13 srpna, 2010

  😀 proč bych ti to mela řikat,hmm? ja nepisu knizky, ani moudre clanky, je to moje a jenom moje schopnost…ty snad víš,jak se dela Kofola, nebo Coca Cola? Zkus jim napsat, možna budeš prvi, komu to reknou 😀

 • Gekko

  14 srpna, 2010

  Slovo reální neexistuje. Buď piš reálné a nebo po „pražsku“ reálný s tvrdým ý…

 • traderka

  21 září, 2010

  nejsem češka 🙂

 • Václav

  10 srpna, 2010

  On by nikdo v Čechách nemel kupovat akcie jinak nez pres Brokerjet a 3 burzy : Praha + Xetra + Frankfurt. Akcie USA na Xetra a burze Frankurt kupovat. Zádné jiné brokery, zádnou burzu New York. Divim se, ze se v Čechách uziví takových brokeru : Atlantik, Pacifik, Karibik a jiný drek, kdyz je v Čechách zájem o akcie tak malý. Brokerjet by vsechny ty nákupy akcií vyrídil a vsichni ostatní brokeri se mohou zavrít. Nejprve zavríti Fio, Patria a Atlantik, ti delají neplechu uz moc dlouho.

  Odpovědět

 • Radek

  10 srpna, 2010

  ? dělají neplechu? To jako, že konkurují brokerjetu a tlačí jeho ceny dolů? 😉

  Odpovědět

 • traderka

  13 srpna, 2010

  Brokerjet je v podstate bezkonkurencni, platformou i poplatkama, ty asi nedelas realni obchody,ze?

  Odpovědět

 • Radek

  15 srpna, 2010

  Dělám, ale přes jiného brokera, který mým požadavkům vyhovuje líp.

  Odpovědět

 • Slaboch

  15 srpna, 2010

  Ano Slaboch v minulosti pracoval pro Brokerjet ČS, a ti se ho rychle zbavili, když zjistili, že kšeftuje s osobními údaji jejich klientů.

  Odpovědět

 • souhlas

  13 srpna, 2010

  Ano, bud pres brokerjet, nebo radsi se na to vy…a dementi co delají pro výše uvedené „experty“ bych poslal do afrických dolů

  Odpovědět

 • Stenly

  11 srpna, 2010

  Podal jsem na Jiřího Slabocha, bývalého číšníka nižší cenové skupiny restaurací trestní oznámení pro trestné činy podvodů, zneužívání informací v obchodním styku, nekalé soutěže a neoprávněného nakládání s osobními údaji na státní zastupitelství pro Prahu 4. Tato firma spolu s Jiřím Slabochem a jeho balkánským kamarádem Mardešičem jsou jenom novodobými skořápkáři, kteří v poplatcích převádějí peníze klientů na svůj účet. Osobně budu proti těmto individuím postupovat tak aby jim byla odebrána licence ČNB a aby neměli možnost okrádat slušné lidi, tak jak to dělají do teď.

  Odpovědět

 • Gekko

  11 srpna, 2010

  Můžete prosím rozvést více Vaši kauzu? Zajímalo by mne, zda používaný model podvodného „obchodování“ je stále totožný. Vše totiž začínalo podle mého názoru před lety na tzv. FOREXu.

  Odpovědět

 • Ondřej Soukup

  11 srpna, 2010

  Pan Slaboch je pro mne investiční génius.
  Zhodnotil mou investici do akcií o neuvěřitelných 52% během 8 měsíců. I jeho další obchody na můj účet byly vysoce ziskové. Ted bohužel již nemá čas se mi věnovat osobně, ale dal mne ke svému nejlepšímu makléři.
  Svěřte jim své peníze, počkejte půl roku a pak teprve brokera hodnotte. Uvidíte, budete spokojení, pošlete jim za půl roku další peníze. Jsou naprosto seriozní, solidní, lepšího těžko najdete.
  Tihle pánové rozumí byznysu s akciemi jako žádní jiní, mají talent na jednání s lidmi, jsou to velmi šikovní podnikatelé. Tenhle broker, to je taková dravá štika v malém českém rybníku, vydělávají tolik, že jen budí závist u těch neúspěšných, kteří je pak vláčí bahnem.
  pan Gekko je jistě nějaký radobyodborník z nějaké banky. študovaný inženír s titulem v rudém tubusu, ale s žádnými praktickýmy zkušenostmy. Narozdíl od pana Slabocha, který každodenně bojuje na burze s vašimi penězi a skoro pokaždé vyhrává.
  Jen si zkuste investovat třeba s českou spořitelnou nebo s nějakou jinou bankou!! spláčete nad výdělkem, oni vaše peníze jen utopí v neúspěšných projektech, po pěti letech budete mít zisk mínus 1 nebo -2%. Dejte peníze panu Slabochovi nebo Mardešičovi a budete za pět nebo 10 let milionáři s jachtou v Karibiku! Věřte jim a uvidíte, jak se peníze posypou.

  Odpovědět

 • Gekko

  11 srpna, 2010

  dobrý pokus jak si zachránit čest…

  Odpovědět

 • Akcionář

  12 srpna, 2010

  Pokud je to tak jak píšete je to jasné porušení zákona a práce pro ČNB. Pan Slaboch nesmí obchodovat s penězi na Vašem účtu a to že Vás předal svému nejlepšímu makléři je hloupost mohl Vás předat jen vázanému zástupci. Tak ta Vaše snaha pomoc panu Slabochovi mu paradoxně škodí protože buď lžete a nebo…..

  Odpovědět

 • co???

  13 srpna, 2010

  Oni ale neobchoduji, jsou jen IZ, to jako chcete rict,ze delaji neco proti stanovám CNB????

  Odpovědět

 • Petr Dozorce

  13 srpna, 2010

  ČNB nemá stanovy, to zaprvé. Za druhé, poskytování obhospodařovatelského rámce investičních služeb, tak jak pánové své služby v článku i na webu popisují je vyhrazeno obchodníku s cennými papíry – tudíž vykonávají činnost nad rámec svého povolení. Ale nebojte, už je monitorujeme a síť se pomalu, ale jistě stahuje.

  Odpovědět

 • kalisto

  27 srpna, 2010

  můžu se zeptat, co přesně z toho, co mají na webu a co říkají v článku, svědčí o tom, že vykonávají činnost nad rámec svého povolení? Přiznám se, že tomu asi moc nerozumím, ale nic takového nemůžu najít… předem díky za odpověď

  Odpovědět

 • Ano jsou to podvodníci

  15 srpna, 2010

  Klientům řeknou, že jim musí dát hesla, protože by jim mohl uniknout nějaký obchod, tito jim svěří hesla od účtů a oni jim pak pěkně rejdí v účtech a dělají za ně pokyny. Řeklo by se, že tito klienti jsou hloupí, ale jelikož tomu nerozumí a myslí si že Slaboch, Mardešič a spol. jsou odborníci důvěřují jim a hesla jim dají.

  Odpovědět

 • Stenly

  15 srpna, 2010

  Ano Slaboch jako bývalý číšník je geniální investor, (zhodnotí všechny svěřené peníz,ale jenom sobě na poplatcích). Slabocha a Mardešiče znám oba, v Afin Brokers dokázali zlikvidovat každýho klienta. PS Slaboch ale dokázal zavřít smlouvy pouze s jedním a to se svým kamarádem, kterému pustil žilou tak, že ten se z toho do dneška nevzpamatoval.
  Názor výše uvedený může napsat pouze někdo z jeho firmy, který také parazituje na poplatcích. Slaboch nikdy nikomu nic nevydělal!!! A Mardešič to samý. Jen převádí peníze na poplatcích na svoje účty, a když klientovi zbyde 0 nebo mínus odkopnou ho, s tím, že si za to může sám. Než ho dostanou na nulu slibujou mu, že mu peníze zhodnotí a že mu alespoň vrátí vklad zpět, aby ho mohli soustavně točit. Toho se však klienti nikdy nedočkají. Mám pro Slabocha připraveno pár bonbonků, protože jeho činnost se dostala již do kriminální roviny, s tím, že mu ČNB zakáže další činnost v oboru.

  Odpovědět

 • Danda

  15 srpna, 2010

  Níže uvedený příspěvek uvádí, že Slaboch a Brokertrade je solidní broker. Já Slabocha znám asi 5 let a vím, že je geniální číšník, ale ne broker. Dokáže z 10 piv načepovat 30 kousků. To jo, a pěna je jako od maminky(pouze trochu ředěná vodou). Ovšem nikdy nikomu nedokázal vydělat ani korunu. Pouze sám sobě. Oškubal už dost klientů co se mu dostali do ruky. A jeho balkánký kumpán to samé.Nesnáší čechy a je hrdý na to, že je lstivý balkánec.

  Odpovědět

 • Gekko

  15 srpna, 2010

  na webu Investujeme.cz děláte propagaci individuí typu Slaboch a Maděryč?

  Odpovědět

 • Jiří Slaboch

  17 srpna, 2010

  Dobrý den,
  původně jsem nechtěl vůbec reagovat na tuto diskuzi. Ale vzhledem k tomu, že útoky se stupňují, tak mi to už nedalo. V posledních týdnech začal cílený útok na mou osobu a společnost, kterou spoluvlastním. Předpokládám, že tento útok může pocházet od bývalého spolupracovníka p. Stanislava Kačenky (nick- Stenly??). Tento člověk dostal, v době kdy se zakládala společnost, možnost stát se společníkem avšak této možnosti nevyužil. Následně však začal uplatňovat fiktivní nároky, které mu nevznikly. Hořkost, která v něm zůstala, ho žene k očerňování mé osoby a společnosti na různých diskuzních fórech a u spolupracujících společností.
  A co se týká příspěvku, který oslavuje můj investorský um. Předpokládám, že jde jen o nepovedený „vtip“ některého z bývalých kolegů . Zároveň doufám, že jej nikdo nebral vážně (jak někdo v této diskuzi uvedl: bylo by to kontraproduktivní…). Nakonec chci vyzvat STENLYHO a DANDU, aby se nebáli podepsat plným jménem a neschovávali se za nickem, jestliže si za svými tvrzeními stojí a postavili se možným právním důsledkům svého jednání.
  Jiří Slaboch

  Odpovědět

 • Stanislav Kačenka

  17 srpna, 2010

  Jiří Slabochu, já se rád přihlásím k tobě a společnosti Brokertrade ( Tento název jsem vymyslel já a nikdy jsem ti neudělil práva k jeho používání). Nikdy bych se nechtěl stát společníkem v „tvém“ podnikání, protože jsi se dal na cestu podvodů a leváren. Nevyčítám ti, že s mne nepřivzal do podnikání, nikdy bych se toho co děláš nechtěl zúčastnit. Ale tvoje podvody a moje následná likvidace se ti nemůže vyplatit. Udělám všechno pro to, aby si skočil v podnikání ve finančnictví. Tvoje podnikání stojí mnoho lidí moc peněz, a tuční tvojí dříve prázdnou kapsu. Připrav se na to, že v první fázi budeš vysvětlovat Úřadu na ochranu osobních údajů, jak si kšeftoval s daty mých klientů, a tito byli na základě tvých kšeftů napadeni novodobými skořápkáři. Pokud bych nezasáhl, tak by došlo k likvidaci účtů těchto klientů, a to tvými skořápkáři. Tímto svým jednáním si však zlikvidoval podnikání otce 2 dětí s manželkou na mateřské, studující VŠ. To ti Slabochu nikdy nezapomenu. A tvoje právní důsledky mám na háku. Mám docela dost svědků, svoje klienty a další lidi, kteří jsou již vyslýcháni ve věci tvých podvodů,krádeží a zneužívání osobních dat. Škoda kterou si nacháchal se počítá v řádech milionů EUR, a v případě, že by si žil na západ od našich hranic, tak byl nejméně 10 let z basy nevylezl. V případě, že bys žil v USA, už by ses za svoje podvody domů nikdy nevrátil a manželce bys pouze psal z vězení. Uvidíme, kolik dostaneš v ČR, bude to zajímavý precedens.

  Odpovědět

 • Van Helsing

  30 srpna, 2010

  Dobrý den, jak slíbil kolega uveřejňujeme kontaktní email, kde se klienti Brokertrade můžou dozvědět, jak investovat přes společnost Brokertrade aniž by došlo k defraudaci jejich klientského účtu. Email je brokertrade.sos@centrum.cz. Uvítáme všechny připomínky a náměty. Byl zde vytvořen manuál, tak aby klient nepřišel o svoje peníze. Nikoho neodrazujeme od investování s uvedenou společností, ale nabízíme pomoc při tomto investování se snížením rizika.

  Odpovědět

 • Alex

  28 února, 2011

  To ako pán Slaboch pristupuje ku klientom si možte pozrieť jeho príspevok (viď príspevok, ktorý som skopíroval a odkaz na stránku) K tomuto niet komentár !!! U toho debila s tým šiptarom Mardešičom by som NIKDY v živote neinvestoval.
  Proste krv a škola Capartov sa nezaprie… .
  http://www.investujeme.cz/clanky/cnb-klepla-capital-partners-pres-prsty/nazory/
  Titulek: Ha Ha
  Od: Jiří Slaboch
  Datum: 31.1.2011 03:12
  Reagovat | Zobrazit vlákno
  Pracoval jsem v Afin Brokers a potom v Capital partners. Dřel jsem klienty jako pes, no a co? Když to chtěli tak to měli!!! Teď jsem si založil firmu Brokertrade s.r.o., a dřu si klienty sám. Vyždímám je jako citron!!!!!!!!!. Ať si Capital partners klidně zkrachuje, žalujte ho, ale mě nikdy nedostanete. Ha,ha. A to jsem těch klientů podojil.Ha,Ha

  Odpovědět

 • pro Alex

  5 dubna, 2011

  Kdyby jste byl alespoň trochu inteligentní a měl něco v hlavě, tak by jste jistě z příspěvku rádoby Jiřího Slabocha poznal, že to nepsal on, protože by se rozhodně nesnížil k takovémuto vyjadřování nižší třídy a rozhodně ne na veřejném portálu. Ale dobrý pokus.

  Odpovědět

 • Alex

  16 května, 2011

  Dobry den
  tu som nasiel prispevok pana Slabocha pod titulkom Ha Ha, ktory som skopiroval. Nazor si spravte.
  http://www.investujeme.cz/clanky/cnb-klepla-capital-partners-pres-prsty/nazory/44891/

  Odpovědět

 • Gugy

  8 května, 2011

  To já prosím znám Jiřího Slabocha osobně a vím, že to co je tam napsáno je jeho část životopisu, tak proč by to nemohl napsat on sám. Já tomu věřím!!!! Vždyť je pyšný na to co dokázal.

  Odpovědět

 • Toms

  10 března, 2012

  Oba výše uvedení prošli společnostmi, které obchodovali jen pro poplatky. Oba jsou odkojení na špatném mléku, ale kdo ví, třeba teď pijí mléko jiné. Ale! Nikdo z nich a jejich zaměstnanců nemá zkušenosti a ani vzdělání pro obchodování. Pokud část zaměstnanců tvoří mladí (nedozrálí) a druhou část staří (vyhořelí) lidé, kteří v životě nedělali žádnou smysluplnou práci a jsou ve směs na mizině, je to varující. Obchody pro poplatky. A když už nedokáží vydělávat na akciích, tak k tomu prodávají pojistky. Obchodujte s někým, pro koho je jeho jméno ctí a nebude ho špinit kvůli penězům!

  Odpovědět