Sobota 31. července. Svátek má Ignác.

Pět případů, kdy nedostanete důchod

Penze Petr Gola 10.09.2013 | 09:53 4 Komentářů

Řada občanů se spoléhá, že při dosažení důchodového věku, zdravotních problémech nebo úmrtí blízkého člověka dostanou ihned státní důchod. Není tomu tak. Bude přibývat případů, kdy nárok na důchod nevznikne. 

Žádný ze státních důchodů není přiznán automaticky. Pro řádný starobní důchod, předčasný důchod, invalidní důchod prvního až třetího stupně, vdovský důchod a sirotčí důchod je nutné splnit zákonné podmínky. Když nejsou podmínky splněny, nárok na důchod nevznikne. Podívejme se na případy, kdy nejsou jednotlivé státní důchody přiznány a občan je odkázán na sociální dávky.

1)   Důchodový věk nestačí

Někteří občané se mylně domnívají, že dosažení důchodového věku jim postačuje k přiznání starobního důchodu. Důchodový věk je však pouze jednou ze dvou zákonných podmínek, tou druhou je získání potřebné doby pojištění.

V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění, v roce 2014 bude nutné získat 30 let pojištění. Do doby pojištění se započítávají roky, kdy občan ze svého příjmu řádně odvádí důchodové pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu nebo studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Kdo nezíská potřebnou dobu pojištění, ten nedostane starobní důchod. Řešením může být v některých případech dobrovolné důchodové pojištění, dobu pojištění je však potřeba si důkladně hlídat.

2)   Předčasný důchod nesnižuje dobu pojištění

Vzhledem k postupně se prodlužujícímu důchodovému věku je předčasný důchod rok od roku oblíbenější. Do předčasného důchodu je možné odejít v současné době tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale je nutné získat stejnou dobu pojištění jako u řádného důchodu. Předčasný důchod nesnižuje potřebnou dobu pojištění pro získání důchodu.

3)   Pouze zdravotní problémy nemusí stačit

I pro přiznání invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně je nutné získat potřebnou dobu pojištění v posledních 10 letech. Doba pojištění se liší dle věku občana (např. do 20 let méně než 1 rok pojištění a nad 28 let 5 let pojištění). Avšak ani zdravotní problémy a potřebná doba pojištění nemusí k přiznání invalidního důchodu stačit.

Nejdříve musí být přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně posudkovým lékařem OSSZ. Posuzování zdravotního stavu se v posledních letech zpřísnilo, v praxi tak dochází k situaci, že sice mají občané zdravotní problémy, ale ty nestačí pro přiznání ani invalidního důchodu prvního stupně.

Pro přiznání invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost pojištění poklesnout alespoň o 35 %, pro přiznání invalidity druhého stupně alespoň o 50 % a pro přiznání invalidity třetího stupně nejméně o 70 %. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles pracovní schopnosti (omezení tělesných, smyslových a duševních schopností) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

4)   Výdělečně činné dítě nemá nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči má pouze nezaopatřené dítě, pokud zemřelý rodič byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni úmrtí splnil zemřelý rodič podmínku pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Nezaopatřeným dítětem je nejčastěji studující dítě do věku 26 let. Pracujícímu 23letému synovi tak nárok na sirotčí důchod nevzniká.

5)   Druh (družka) nemá nárok na vdovský důchod

Jestliže byl zemřelý manžel (manželka) poživatelem starobního, invalidního důchodu, nebo ke dni úmrtí byly splněny podmínky na starobní nebo invalidní důchod anebo k úmrtí došlo v důsledku pracovního úrazu, potom vzniká nárok na vdovský důchod.

Nárok na vdovský důchod vzniká pouze po zemřelém manželovi nebo manželce. Řada párů spolu žije na „psí knížku“, v tomto případě však při úmrtí druha (družky) nárok na vdovský důchod nevznikne, přestože by spolu měli oba partneři společnou domácnosti několik let.

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

4 komentáře: “Pět případů, kdy nedostanete důchod”

 1. Jana Al Bunniová napsal:

  V roce 2010 jsem ve svých 65 letech dostala starobní důchod ve výši 2940 Kč, měla jsem na něj 15 let pojištění z důvodu, že jsem většinu života žila v zahraničí. Od pobírání důchodu žiji nastálo v Česku. Z důvodu nízkého základu dostávám velmi nízké přídavky. Skoro po 7 letech se důchod navýšil jen na 3409 Kč. Tím se moje situace nikdy nemůže zlepšit a z tak nízkého důchodu se nedá žít. Až dosud důchodová komise ani neurčila výši minimálního důchodu. Z různých důvodů nemám právo na sociální dávky. Jsem nucena ve věku 73 let pracovat, pouze na DPP a na částečný úvazek. A až nebudu moci vůbec pracovat? Nemohu ani pomyslet na to, co se mnou pak bude.

  • Radek napsal:

   Když jste většinu života žila v zahraničí, nedivte se, že od ČR máte nízký důchod. A co jste v zahraničí dělala? Pracovala? Tak byste měla část penze dostat od té země. A pokud jste pracovala na černo? Tak jste si měla naspořit.

 2. pavel-hanzl napsal:

  Pro stát je extrémně výhodné, že občan nemůže říci: podívej státe, vím že mě vůbec rád nemáš. Strč si svůj starobní důchod někam. Já od tebe nic nechci, ale od teďka nebudu platit sociální pojištění, jasný????

 3. Jiří napsal:

  To platí i pro II. pilíř. Jestli nemáte odpracované a řádně zaplacené pojištění, nedostanete peníze ani ze starobního důchodu, ani z důchodového spoření II. pilíř. Dokonce ani 2% které odvádíte navíc. Jestli budete mít exekuci, dostanete o to méně. To jsou důležité informace, které bych do článku přidal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.