Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

Pavel Špaček: Poplatek ze zisku odbourává morální hazard

Investice Daniel Kuchta 29.03.2012 | 21:35 1 Komentář

„Čím dříve budou lidé vědět, že kromě akcií a dluhopisů existují i nástroje, na nichž se dá vydělat i v době krize, tím lépe pro nás,“ říká Pavel Špaček, CEO společnosti Focus Equity investments, která provozuje fond kvalifikovaných investorů Focus Global Equity Fund, jenž se orientuje na investice do managed futures.

Obhospodařujete fond, který investuje do managed futures. Můžete nám tento fond trochu přiblížit?

Náš fond funguje jako klasický sběrný fond. Infrastruktura je standardní, tzn. s administrátorem a depozitářem. Fond sdružuje peníze od mnoha kvalifikovaných investorů a institucionálních klientů a průběžně je investuje do „nejvýkonnějších“ CTA programů, jejichž výběr podléhá přesně definovaným pravidlům. Majetek fondu potom řídíme tak, aby postupně a dlouhodobě rostla jeho hodnota.

Manažeři jsou lidé z vaší společnosti, nebo jsou to externí obchodníci?

Bude lepší, když to vysvětlím trochu obšírněji. Americká asociace National Futures Association (NFA) zavedla licenci s názvem Commodity Trading Advisor (CTA), aby odlišila nejlepší profesionální obchodníky od zbytku spekulantů. Společnosti, které licenci získají, mohou spravovat investorův majetek. Podléhají přísným pravidlům a auditům NFA, díky kterým je prakticky nemožné zkreslovat jejich reportovanou výkonnost. V současné době licenci CTA vlastní asi 1903 společností z celého světa.  Společnosti s licencí CTA se často označují termínem „money manažer“, ve skutečnosti se však jedná o celý tým profesionálních obchodníků či analytiků, který aktivně obchoduje na světových trzích futures, opcí a forexu.

Každá CTA společnost disponuje vlastně vyvinutým investičním programem, který zpravidla obsahuje několik vzájemně odlišných obchodních strategií.  Naše činnost spočívá v tom, že analyzujeme tyto programy a pokud uznáme program za vhodný a pro nás zajímavý, část majetku z fondu k nim alokujeme. Je to podobné jako hedge fondy, ale majetek zde nespravuje jeden money manažer, ale lidí je několik.

Zaměřujete se na určitou oblast v managed futures, nebo diverzifikujete prostředky mezi více druhů nástrojů? Možná by bylo lepší vysvětlit samotný pojem managed futures (MF), který je u nás poněkud neznámý. 

Ano, to máte pravudu. MF je typ alternativní investice, která spočívá v alokování kapitálu investora společnostem s licencí CTA, které je pak prostřednictvím svých obchodníků a analytiků spravují na trzích futures, opcí a měn. Výhoda managed futures tkví hlavně v tom, že je u nich možné spekulovat na pokles ceny, což z nich dělá dobrý diverzifikační nástroj v obdobích krizí.

Vy tedy vybíráte pouze managery, kteří investují do zmiňovaných komodit, forexu, nebo opcí?

Ano, v současné době tvoří naše portfolio 11 manažerů s licencí CTA s tím, že každý z nich je zaměřen na jinou oblast. Jeden se specializuje např. na opční strategie, další na statistickou arbitráž, což je u nás poměrně neznámý pojem, spíše známý jako akciové spready, pak máme v portfoliu klasický daytrading, a to jak na forexu, tak na amerických a evropských akciových indexech. Je to taková směsice rychlejších obchodů, protože námi vybraní CTA obchodují spíše v horizontu dne, maximálně týdne. Celá myšlenka vychází z toho, že dlouhodobě se pohyby na trzích předvídat nedají. Když se podívám zpátky, tak jsme dlouho neměli otevřenou pozici déle než týden.

Na vašich webových stránkách je zmiňován také scalping. Máte ve svém portfoliu i manažera, který se zabývá scalpingem?

Ano, máme jednu firmu, která má domicil v Číně a využívá scalpovací strategie na několik trhů. Naší výhodou je možnost vidět, co jednotliví CTA dělají, proto mohu říci, že v tomto případě jde skutečně o obchody v řádech jedné až dvou minut.

Scalping není ani tak o strategii, jako spíše o vnímání trhu, o umění naskočit ve správnou chvíli, co nejdříve vystoupit z pozice a vzít si to, co trh okamžitě nabízí. Samozřejmě i zde je potřeba striktní kontrola rizika a bez poměrně blízkého stop lossu to prakticky nejde.

Vyžaduje si správa vašeho fondu mnoho lidí?

Jsme dva podílníci. Administraci nám zajišťuje Apex Fund Services, což je firma, která má ve světe správy fondů velké renomé. Tuto společnost jsme si volili záměrně, i když její služby jsou poměrně dražší. Vzhledem k tomu, že s námi investují i institucionální hráči, dává nám její účast určitou globální transparentnost, protože Apex funguje celosvětově. Jako depozitáře využíváme HSBC Bank, která má také globální zaměření. To jsou dva důležité pilíře našeho podnikání.

Kromě mě ve firmě působí ještě kolega Jirka Vintera. Kompetence máme rozděleny tak, že já zodpovídám za začleňování programů CTA do investičních portfolií klientů, což obnáší jednání s investory, a současně prezentuji fond navenek. Jirka má zodpovědnost za řízení cash-flow portfolia fondu, exekuci investičních rozhodnutí a alokaci finančních aktiv mezi jednotlivé CTA programy. O tom, jestli je vybraný CTA vhodný pro naše podnikání, rozhodujeme spolu. Výhodou je, že jsme oba aktivní tradeři, takže dokážeme velmi dobře posoudit, který program je dobrý a který ne.

Jak dlouho fungujete?

Alokace mezi CTA děláme třetím rokem, samotný fond funguje asi rok.

Co se týče klientů, říkal jste, že máte i institucionální investory. Jaký je poměr mezi malými a velkými?

V této chvíli je velká část klientů z privátní sféry. Jde většinou o lidi, kteří rozumí alternativním investicím, dá se říci, že jsou v tomto směru „v obraze“. Těch je asi 90 %, ostatních 10 % tvoří institucionální klientela s tím, že bychom se na ně chtěli v budoucnu výrazněji zaměřit. O MF se v Evropě hodně začíná mluvit, ve světě je to již běžná alternativa k tradičním třídám aktiv. Minulý rok jsme byli v New Yorku, kde se konala konference CTA managerů a i zde bylo patrné, že o MF je obrovský zájem. Dokonce i státní správa investuje do těchto programů, protože lidé si uvědomují, že v dnešní volatilní době je to velmi zajímavá cesta.

Z jakých oborů jsou vaši institucionální klienti? Jde o finanční instituce, nebo jsou to firmy úplně z „jiného světa“?

Spolupracujeme hlavně s profesionálními správci majetku. Důvod je ten, že portfolio manažeři lépe rozumí tomu, co děláme a navíc majetek pod jejich správou je zpravidla nesrovnatelně vyšší, než u individuálních investorů. Alokovat např. jedno nebo dvě procenta aktiv portfolia do MF pak pro ně nepředstavuje větší problém.

Fondy kvalifikovaných investorů u nás nemohou klienty aktivně oslovovat. Jak máte tento problém vyřešen vy, resp. váš fond?

Většinou je to samozřejmě na doporučení, protože jak říkáte, naše služby nemůžeme inzerovat. Jednou z alternativ jsou média, např. prostřednictvím článku apod., ale drtivá většina investorů k nám přichází na základě doporučení. Je pravdou, že svou roli hraje především výkonnost, zejména když roční výnos se pohybuje výrazně výše, než u běžných nástrojů. Člověk, který je averzní k riziku a ví co děláme, se investici nebrání. Klientům doporučujeme si nás nejprve vyzkoušet, minimální investice je od 100 000 dolarů, a když je klient spokojený, dá se suma kdykoli navýšit. Samozřejmě tento produkt není pro drobné retailové klienty, ale lidé, kteří mají peníze, většinou umí poměr rizika a výnosu dobře zhodnotit.

Jak se díváte jako správce fondu na dnešní situaci na trzích? Vyhovuje vám situace, když se běžným nástrojům dlouhodobě nedaří?  Pociťujete zvýšený zájem klientů?

Když se scházím s novým potenciálním klientem, zajímá mě také skladba jeho portfolia. Pokud v něm má nějaké akcie a dluhopisy, samozřejmě mu neřeknu, aby všechno prodal a dal to do MF, ale snažím se vysvětlit, že alternativní složka do portfolia určitě patří. Náš názor je, že čím vyšší část portfolia tvoří managed futures, tím vyšší je potenciál jeho zisku a s tím související diverzifikace.

Krásným případem je rok 2008, kdy například index S&P ztratil 30 % a my jsme vydělali přes 20 %. V dobách, kdy se nedaří trhům obecně, daří se nám jejich výkonnost bez problémů překonávat. V roce 2011 jsme dosáhli na výnos kolem 10 %, což sice není jako v minulých letech, ale když se podívám na jiné investice, tak většina byla v mínusu.

I když prakticky není možné vystihnout všechny pohyby na trzích, zjednodušeně se dá říct, že pokud padají, my prodáváme, pokud rostou nakupujeme a pokud stagnují, zvyšujeme páku u opčních strategií. Na opcích je vynikající, že můžete vydělávat, i když jde trh do strany, protože se zde vydělává na rozpadu časového prémia, nikoli na pohybu podkladového aktiva.

Naší prací je vyhodnocování našich CTA, u nichž máme peníze. Pokud se některému z nich nedaří, kapitál dáme tomu CTA, který využívá vhodnější strategie pro dané období. Je potřeba portfolio aktivně spravovat a my se na to specializujeme.

U hedge fondů je běžné, že majitelé v nich mají zainvestované i vlastní peníze. Jak je tomu u vás? Můžete vlastně mít své peníze zainvestované ve vlastním produktu?

Ano, jelikož jsme akcionáři Focus Equity Investments, která fond spravuje, tak veškerý svůj volný majetek spravuji ve fondu. Pro mě je nemyslitelné provozovat tento fond a vlastní úspory mít někde jinde. Samozřejmě jsme tradeři, takže část úspor také sami obchodujeme pomocí vlastně vyvinutých strategií.

Někteří majitelé hedge fondů říkají, že si fond založili proto, že je pro ně v určitém okamžiku již výhodnější založit fond, například z daňového hlediska. Jak je tomu u vás? Byla i u vás motivací úspora na daních?

U nás byl důvod prakticky stejný. Já jsem si své peníze vždy spravoval sám, a jelikož se mi dařilo, své peníze mi začali dávat přátelé a známí, protože je nechtěli mít v bance. K obratu došlo v době, kdy mě oslovil člověk, který by mi rád dal peníze, ale chtěl investovat jako právnická osoba. Rozhodnutí padlo na založení vlastního fondu. Také došlo na hledání variant u daňových úspor. Volba padla na Bermudské ostrovy, protože nám je doporučil nás administrátor. Pro strukturu našeho fondu jsou nejvýhodnější Bermudy, kde se platí pouze nízká paušální roční daň, která je pro naše klienty velmi výhodná.

Poplatky za správu si účtujete fixně, nebo si, podobně jako je tomu u jiných fondů kvalifikovaných investorů, resp. hedge fondů, berete procenta ze zisku?

Ano, v našem oboru většinou fungují dva typy poplatků. První je mamagement fee, poplatek za správu aktiv, kde si účtujeme 2 % z obejmu majetku ročně. Z těch se platí náklady na provoz fondu, audit apod. Pak je zde poplatek za výkonnost, performace fee, ten je nastaven na 20 % z čistého zisku, který pro klienta vyděláme. Dalo by se říci, že tento poplatek velmi dobře odbourává morální hazard. Pokud nespravujeme portfolio tak jak bychom měli, tak nic nemáme. Samozřejmě je to také velmi dobrý argument pro klienty. Je škoda, že v ČR není tento způsob odměňování manažerů více rozšířen. Většině obchodníků nebo investičních společností je jedno, jestli je klient výdělečný, nebo ne, svůj poplatek dostanou vždy. Když jsme zakládali tento projekt, již od začátku nám bylo jasné, že chceme, aby si byl investor vědom, že zde nejsou žádné skryté poplatky, ale když mu vyděláme, tak si z toho vezmeme 20 %. Je to fair hra, která ve vyspělém finančním světě funguje úplně běžně a nedovedu si představit, že v našem fondu by to bylo jinak.

Ano, u běžných fondů se mohou manažeři „vymlouvat“ na strategii, která je omezuje a pokud jdou trhy dolů, nemohou nic dělat. Na druhou stranu u pasivně spravovaných indexových fondů to jinak ani nejde. Kolik máte klientů?

V současné době jich je asi 27 s tím, že klienti se poměrně rychle mění, protože fond je hodně likvidní. Máme uzamykací dobu na půl roku. Když klient investuje jako právnická osoba a potřebuje se svým majetkem disponovat, jsme schopni mu majetek uvolnit. On tak může využít peníze na něco jiného, a pokud je má opět k dispozici, může je opět investovat u nás. Výše majetku pod správou tak poměrně hodně fluktuuje. Počet klientů se tak pohybuje kolem počtu 25 až 30.

Účtujete klientům poplatek, když chtějí peníze vybrat dříve, než za uzamykací dobu?

Samozřejmě investor musí výběr zvážit, protože dojde-li z jeho strany k výběru dříve, než po uplynutí  6-ti měsíců od úpisu akcií fondu, je výběr zpoplatněn 2% z objemu investorova majetku. Většinou se ale s investorem domlouváme individuálně a zrušení poplatku z předčasného odkoupení je plně v naší kompetenci. Je potřeba říct, že chceme klientovi hlavně vydělat peníze, nikoliv ho „ždímat na poplatcích“.

Takže zatím neuvažujete o tom, jak to dělají některé velké fondy, které v určitém stadiu uzavřou fond pro nové klienty, protože by to pro ně bylo neefektivní?

Ne, určitě ne. Jak jsem zmiňoval, tento byznys děláme poměrně krátce, přičemž si myslíme, že v Evropě je pro tento nástroj v budoucnu obrovský potenciál. V příštích letech bude podle mě poptávka po MF rychle růst. U nás je zatím poměrně málo lidí, kteří vědí o tom, že lze vydělávat i když trhy klesají, nebo že fond si může účtovat poplatky pouze tehdy, když vydělává a proto se snaží vybírat do portfolia nejlepší produkty. Myslím si, že pro lidi, kteří mají peníze (a tím nemyslím retailové klienty, kteří nakupují produkty na přepážce v bance), a chtějí rozumně investovat, jsou MF jedním z nejlepších řešení.

Přemýšlíte do budoucna také o založení dalších, řekněme specificky zaměřených fondů například pouze na futurers, nebo pouze na opce, forex  apod? 

Zatím o tom neuvažujeme, protože si myslíme, že myšlenka kombinování všech přístupů do jednoho portfolia má zajímavý potenciál. Je to dobře vidět na výsledcích fondu. Když jedna strategie, například opční, v minulém roce dobře nefungovala, protože na volatilním trhu zaznamenávala ztráty, tak se dobře vedlo statistickým arbitrážím, komoditním spredům  apod. To, že se jednotlivé strategie v portfoliu navzájem suplují, je pro nás velmi zajímavé, protože se zvyšuje naše celková výkonnost.

Volnost je tedy pro vás rozhodující.

Ano, jsme momentálně úplně volní a je pouze na nás, jako na poradci toho fondu, koho vybereme, jestli dáme přednost někomu, kdo dělá forex, nebo naopak někomu, kdo scalpuje, nebo dělá opce. A to je pro nás výhoda.

Jak jste na tom s poměrem ztrát a zisků? Zpracováváte si podobnou statistiku, například pro klienty?

Ano, podobnou statistiku máme. Klient dostane osobní heslo do platformy, kde vidí výkonnost našeho fondu na měsíční bázi a má přehled o volatilitě našich výsledků. Za dobu, kdy tento byznys děláme, jsme zaznamenali největší drawdown (pokles kapitálu) o 2,59 %, což je podle mě velmi slušný výsledek. Samozřejmě je zde vidět, jak je dobré využívat stop loss. Ale jestli se ptáte na to, jestli má klient výpis všech manažerů, u nichž alokujeme peníze, tak to jednoduše není možné. Je to velmi velké množství obchodů, například daytradeři, nebo skalpeři dělají desítky obchodů denně a archivace všech obchodů na měsíční bázi, potažmo na roční, je kvůli množství informací prakticky nemožná.

U nás zatím velké množství fondů kvalifikovaných investorů není, ale pociťujete zde určitý konkurenční vztah, případně jste v kontaktu s manažery jiných fondů?

Je to dobrá otázka, ale není to o konkurenci. Je to o tom, že když má člověk peníze a hledá alternativu, přednostně si vybírá na základě osobních preferencí, a pak podle toho, do čeho fond investuje, jaká je volatilita reportovaných výsledků apod. Já osobně znám několik hedge fondů, ale ty jsou zaměřené pouze na určitou oblast. Naše strategie je jiná a troufnu si říct, že to je naše výhoda. My klientům doporučujeme nezkoumat pouze výsledek na konci roku, ale sledovat jak k tomu číslu fond dospěl. Když vám řeknu, že za minulý rok jsme vydělali 30 %, bude to vypadat naprosto fantasticky. Ale když pak zjistíte, že v polovině roku jsme byli na –15 %, to už by se všem investorům nezamlouvalo. Je potřeba zkoumat také propady, poklesy kapitálu a historii výnosů.

Říkat investorovi, že musí vydržet, protože „ono se to určitě jednou obrátí“, není z našeho pohledu rozumná argumentace, protože za dobu propadu trhů můžeme klientovi vydělat stejné peníze třeba dvakrát. Strategie „buy and hold“ (nakup a drž) je v ČR hodně preferována, přičemž lidé nevědí, že mohou vydělávat také na klesajících trzích. Když pak vidí, že akcie klesají, mají pocit, že nevydělat je normální. Navíc většina fondů aplikuje strategii „buy and hold“ bez jakéhokoliv krizového plánu, bez money-managementu. Řízení rizika je přitom na prvním místě, protože pak i v roce jako 2008 můžete v nejhorším jen trochu ztratit, rozhodně ne přijít o většinu peněz nebo dokonce o všechno. Risk management je kriticky důležitý, přesto většinou investoru stále velmi podceňovaný.

A jako vždy se na konci zeptám, jaká byla vaše nejlepší investice v životě? Nemusí jít pouze o obchodování na finančních trzích. 

Shodou okolností bylo mojí nejlepší investicí asi to, že jsem svou přítelkyni požádal o ruku, což je taková investice spíše do života. Z pohledu obchodníka to určitě bylo založení našeho fondu, který v Evropě prakticky neexistuje.  O tom, že to bylo dobré rozhodnutí, nás přesvědčují naše dosavadní výsledky, které nám dávají hodně energie do budoucna. Vymyslet věc, kde jedno portfolio sdružuje nejlepší tradery světa, je výborná myšlenka. Je sice ještě potřeba trochu času, aby se i v ČR změnilo investiční klima, aby se lidé začali více zajímat o investování a burzu apod. V tomto směru je pak dobrým signálem skutečnost, že v poslední době se o investicích a trzích docela hodně píše, což těmto změnám určitě nahrává.  

Děkuji za rozhovor.

Jeden komentář: “Pavel Špaček: Poplatek ze zisku odbourává morální hazard”

  1. Petr napsal:

    Zajímavý článek. Osobně mám spravován kapitál zahraničním money managerem a jsem velice spokojený. NULOVÉ POPLATKY za správu. Pokud máte zájem o investice s ročním výnosem 30+ %, rád poskytnu více informací na pesek1299@sez­nam.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.