Pondělí 08. března. Svátek má Gabriela.

Malé důchodové rozdíly

Penze Petr Gola 20.09.2016 | 15:50 1 Komentář

V české důchodové legislativě je výrazným způsobem zastoupen prvek „solidarity“. Zejména lidé s průměrnou mzdou a vyšší by tedy neměli spoléhat v penzi na stát. Vždyť vyšší penzi než 14 379 Kč pobírá v Česku pouze deset procent starobních důchodců. 

Princip „solidarity“ je při výpočtu starobního důchodu zastoupen vícero způsobem, podívejme se na některé z nich:

  • Základní výměru důchodu, která činí v letošním roce 2 440 Kč měsíčně, mají všichni důchodci stejnou. Bez ohledu na výši sociálního pojištění, která byla z příjmu zaplacena v produktivním věku nebo bez ohledu na počet vychovaných dětí – tedy nových plátců do důchodového systému.
  • Při výpočtu starobního důchodu je zastoupen prvek redukce. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky, ze které se starobní důchod počítá, se do první redukční hranice počítá ze 100 % (v letošním roce do částky 11 883 Kč) a ve druhé redukční hranici již jen z 26 % (v letošním roce od 11 884 do 108 024 Kč).
  • Do doby pojištění, která ovlivňuje výši státního důchodu a počítá se v celých ukončených letech, se počítá jako náhradní doba pojištění v omezeném rozsahu i evidence na úřadu práce. Žadatel, který během celého produktivního života strávil v evidenci na úřadu práce např. tři roky, může získat stejnou dobu pojištění jako občan, který po celý produktivní život pracoval a odváděl sociální pojištění.

Medián důchodu

Za rok 2015 činil medián starobního důchodu 11 230 Kč. Polovina starobních důchodců má tedy měsíční důchod nižší než 11 230 Kč a polovina má vyšší měsíční důchod. Deset procent důchodců mělo starobní důchod nižší než 8 522 Kč a pouze desetina starobních důchodců měla měsíční důchod nad 14 379 Kč.

  • Čtyři pětiny všech důchodců mají tedy měsíční starobní důchod v rozmezí 8 522 Kč až 14 379 Kč.

Z důvodu zastoupení principu „solidarity“ při výpočtu starobního důchodu jsou rozdíly ve výši státních starobních důchodů oproti rozdílům ve mzdě relativně malé. V roce 2014  pobíralo necelých deset procent zaměstnanců hrubou měsíční mzdu 12 000 Kč a méně a více než deset procent zaměstnanců pobíralo hrubou měsíční mzdu nad 40 000 Kč. Zejména pro lidi s vyššími příjmy je tedy důležité mít vlastní finanční zajištění na důchod, neboť odchodem do starobního důchodu jim více klesá životní úroveň než občanům s nízkými příjmy.

Důchod dle příjmu

V Tabulce 1 je vypočítán starobní důchod v závislosti na dosažené průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě v produktivním věku při získání doby pojištění v rozsahu 42 let. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2016. Průměrná měsíční mzda pro důchodové účely v roce 2016 se vypočítala z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015.

  • Při hrubé měsíční mzdě 10 000 Kč činí náhradový poměr (měsíční důchod vůči průměrné hrubé mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) 87,4 %. Při hrubé mzdě 100 000 Kč však činí náhradový poměr již jen 24,4 %. S rostoucím příjmem tedy náhradový poměr klesá.

Tabulka 1: Výše důchodu při stanovených příjmech

Průměrná mzda

Doba pojištění

Státní důchod

Náhradový poměr

10 000 Kč

42 let

8 740 Kč

87 %

14 000 Kč

42 let

10 274 Kč

73 %

18 000 Kč

42 let

10 929 Kč

61 %

22 000 Kč

42 let

11 584 Kč

53 %

26 000 Kč

42 let

12 240 Kč

47 %

30 000 Kč

42 let

12 895 Kč

43 %

34 000 Kč

42 let

13 550 Kč

40 %

38 000 Kč

42 let

14 205 Kč

37 %

50 000 Kč

42 let

16 171 Kč

32 %

70 000 Kč

42 let

19 447 Kč

28 %

100 000 Kč

42 let

24 361 Kč

24 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Malé důchodové rozdíly”

  1. Empetka napsal:

    To je na stížnost k ÚS. Od roku 2010 se nic nezměnilo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.