Sobota 31. července. Svátek má Ignác.

Kalkulátor PF KB: antireklama na III. pilíř

Penze Petr Bukač 11.06.2012 | 15:15 0 Komentářů

Penzijní fond Komerční banky na svých webových stránkách zprovoznil důchodovou kalkulačku nabízející možnost orientačních propočtů výnosů a výše důchodů v závislosti na rozhodnutí účastníka o vstupu do II. a III. pilíře.  Za tuto aktivitu zaslouží pochvalu. Méně ale za to, že některé výsledky spočítané kalkulátorem jsou poněkud zvláštní. 

Chvályhodný pokus…

Penzijnímu fondu Komerční banky (dále jen PF KB) nelze upřít snahu poskytovat návštěvníkům webových stránek seriózní informace. Tak, jako jiné penzijní fondy, se snaží penzijní připojištění představit jako báječnou (a z kontextu, vyplývá, že vlastně unikátní) příležitost pro vytvoření dodatečného zdroje příjmů ke státnímu důchodu. Informace jsou sice správné, ale ne úplné. Pozitiva jsou zdůrazňována, negativa naopak upozaděna, resp. se o nich spíše vůbec nehovoří.

Čtenář se tak dozví, že díky PF KB může od státu získat až 1 800 Kč, snižovat si daňový základ až o 12 000 Kč ročně, případně využít i příspěvek od zaměstnavatele a navíc může očekávat v průměru 3% zhodnocení svých vkladů. Samozřejmě s odkazy prezentujícími výsledky fondu v tom nejlepším světle. S varováním, že výši ani rozsah státní podpory fond nemůže ovlivnit a tedy ani garantovat, že minulé výsledky hospodaření nejsou zárukou výsledků budoucích nebo že za úspory v penzijních fondech stát neručí, ale nikoliv.

Pochvalu PF KB zaslouží za to, že v polovině května na svém webu zprovoznil důchodovou kalkulačku nabízející možnost propočtů a porovnání výnosů a výše důchodů v závislosti na tom, zda se účastník rozhodne setrvat jen v I. pilíři (povinný státní průběžně financovaný důchodový systém), nebo vstoupí do II. pilíře (nový systém kapitálového důchodového spoření), popřípadě využije i spoření ve III. pilíři (dobrovolné penzijní spoření vzniklé transformací stávajícího systému penzijního připojištění se státním příspěvkem). 

PF KB slibuje vyšší důchody než MPSV

Zásadní věc, kterou u důchodové kalkulačky PF KB postrádám, je úvodní informace o tom, co lze od ní očekávat. Tedy především co a jak kalkulačka počítá a jak mají být její výstupy interpretovány. Společným problémem všech takovýchto kalkulátorů totiž je, že pracují s řadou zjednodušujících předpokladů a výsledky jejich výpočtů jsou více či méně orientační. Jinak to ani nejde, protože práce s nimi by pak byla pro běžného uživatele zbytečně složitá, výpočty zdlouhavé a komplikované.

Otázkou je, nakolik jsou orientační výpočty zjednodušených kalkulátorů relevantní a vzájemně porovnatelné. Pokud se výsledky obdobných kalkulátorů pro stejná zadání výrazně liší, nabourává to jejich důvěryhodnost. Právě takováto situace nastává, porovnají-li se výsledky důchodové kalkulačky PF KB s výsledky důchodové kalkulačky, kterou na svých speciálních webových stránkách věnovaných důchodové reformě provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí

Například muž narozený v roce 1982 s měsíční hrubou mzdou 30 000 Kč, který se rozhodne nevstoupit do II. pilíře, může podle kalkulátoru MPSV očekávat důchod ve výši 13 525 Kč. Podle kalkulátoru PF KB při setrvání pouze v I. pilíři získá důchod až 14 754 Kč 1), tedy o 1 229 Kč vyšší, než mu slibuje kalkulátor MPSV. Podle kalkulátoru MPSV bude moci do důchodu odejít ve věku 67 let a 10 měsíců, podle kalkulátoru PF KB ale až v 68 letech, tzn. o 2 měsíce později. Vysvětlení žádné.

Tabulka: Výše starobního důchodu při účasti pouze v I. pilíři

(muž, hrubá mzda 30 000 Kč)

 

Kalkulátor MPSV

Kalkulátor PF KB

Narozen

1982

1. 1. 1982 1)

31. 12. 1982 1)

Věk odchodu do důchodu

67 let a 10 měsíců

68 let

68 let

Starobní důchod při účasti pouze v I. pilíři

13 525 Kč

14 754 Kč

14 465

1) Rozdíl mezi výsledky kalkulátory MPSV a PF KB není způsoben zadáváním přesného data narození v kalkulátoru PF KB. Kalkulátor MPSV umožňuje zadat pouze rok narození.

Zdroj: http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz, http://www.pfkb.cz/duchodova-kalkulacka/

Vyplatí se vstoupit do II. pilíře?

Podobné disproporce oba výše uvedené kalkulátory nabízejí i v případě výpočtů výše důchodu po vstupu do II. pilíře. Přímé porovnání není možné, protože kalkulátor MPSV umožňuje zadat pouze pevně danou výši předpokládaného zhodnocení (v dosti optimistickém) rozmezí od 1,5 % do 8,5 %. Naproti tomu kalkulátor PF KB umožňuje zadat pouze investiční profil, jemuž pak sám přiřadí předpokládané zhodnocení. Jaké, to se lze dozvědět až z detailu výpočtu po kliknutí na odkaz ve spodní části stránky.

Výši předpokládaného zhodnocení lze kromě volby jednoho ze čtyř nabízených investičních profilů ovlivnit úpravou skladby portfolia, tedy úpravou procentuálního rozložení aktiv mezi čtyřmi fondy ve II. pilíři. Například při zadání vyváženého investičního profilu kalkulátor počítá se zhodnocením 3,4 %. Pouhé zaškrtnutí možnosti úprav skladby portfolia (aniž by bylo implicitně nastavené procentuální rozložení aktiv mezi fondy měněno) ale způsobí, že kalkulátor začne bez vysvětlení počítat se zhodnocením 3,9 %. Podivné.

Zmíněný muž narozený v roce 1982 s měsíční hrubou mzdou 30 000 Kč, který do II. pilíře vstoupí 1. 1. 2013 a bude investovat se zhodnocením 3,5 %, si podle kalkulátoru MPSV vstupem do II. pilíře polepší o 1 548 Kč měsíčně, když získá celkový důchod 15 073 Kč měsíčně. Podle kalkulátoru PF KB si polepší o 2 043 Kč a jeho důchod dosáhne celkové výše 16 797 Kč. Rozdíly nejsou jen v absolutní výši důchodu, ale i v jeho struktuře. Podle kalkulátoru PF KB bude příspěvek z II. pilíře vyšší než podle kalkulátoru MPSV.

Tabulka: Výše a skladba starobního důchodu při účasti v I. pilíři a II. pilíři

(muž, narozen 1. 1. 1982  hrubá mzda 30 000 Kč, předpokládané zhodnocení 3,5 % p.a.)

 

Kalkulátor MPSV

Kalkulátor PF KB 1)

Starobní důchod při účasti pouze v I. pilíři

13 525 Kč

14 754 Kč

Starobní důchod při účasti v I. pilíři a II. pilíři  – celkem

15 073 Kč

16 797 Kč

– z toho z veřejného pojištění (I. pilíř)

11 876 Kč (78,79 %)

12 889 Kč (76,73 %)

– z toho z fondu (II. pilíř)

3 197 Kč (21,21 %)

3 908 Kč (23,27 %)

1) Zhodnocení 3,5 % nastaveno úpravou portfolia: 50 % Vyvážený fond, 50 % Konzervativní fond.

Zdroj: http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz, http://www.pfkb.cz/duchodova-kalkulacka/

Kalkulátor, nebo věštecká koule?

Ve výše zmíněném detailu výpočtu lze zjistit výši odvodů z I. pilíře (3 % z hrubé mzdy), výši příspěvků účastníka (2 % z hrubé mzdy) a procentuální i absolutní hodnotu zhodnocení aktiv fondem. Dále pak kalkulátor poskytne kromě informace o výši doživotního důchodu i informaci o důchodu vypláceného po dobu 20 let, obojí včetně jejich struktury. Jen propočet třetí v úvahu přicházející alternativy, doživotního starobního důchodu s pozůstalostním důchodem, kalkulátor nenabízí.

Kalkulátor PF KB je přehlednější a poskytuje zájemcům o vstup do II. pilíře více informací, než MPSV. Bohužel ale nikde nenabízí vysvětlení, kde se vypočtené výše důchodů vzaly. V akumulační fázi kalkulátor zřejmě pracuje s konstantním odhadem budoucího průměrného ročního zhodnocení aktiv, které vychází z jejich procentuálního rozložení do jednotlivých fondů v II. pilíři. S tím ale poněkud nekoresponduje informace uváděná v nápovědě, že toto rozložení se bude s blížícím se odchodem účastníka do důchodu automaticky měnit.

Použití tohoto zjednodušení by bylo možno kalkulátoru odpustit, pokud by ale na něj bylo upozorněno. Záhadou zůstává, kde kalkulátor vzal odhad výše budoucích penzí. Ty totiž nebude vyplácet penzijní fond, ale licencovaná životní pojišťovna, kterou si účastník po ukončení akumulační fáze vybere. Podmínky a parametry budoucích důchodových pojistek, které si účastníci II. pilíře budou kupovat, ale zatím neexistují. Výše důchodů je tedy spíše jen kvalifikovaným odhadem nebo jinými slovy spekulací.

Kde soudruzi (asi ne z NDR) udělali chybu?

Pro III. pilíř lze do kalkulátoru zadat výši příspěvků účastníka, popř. i zaměstnavatele a věk účastníka při ukončení spoření. Kalkulátor uvažuje s možnostmi, že účastník již má, nebo zatím nemá penzijní připojištění. Zaškrtne-li, že penzijní připojištění nemá, kalkulátor ho decentně upozorní, že se stávajícími výhodnými podmínkami si ho může sjednat jen do 30. 11. 2012. Účastník penzijního připojištění může do kalkulátoru zadat buď jen výši naspořených prostředků, nebo podrobný stav účtu (nápověda poradí, že dle ročního výpisu).

První nejasnost spočívá ve zvolení investiční strategie. Kalkulátor totiž umožňuje nastavit investiční profil včetně případné úpravy skladby portfolia jen pro II. pilíř. O III. pilíři se v této části kalkulátoru nehovoří. Účastník ale nejspíš bude mít obdobný postoj k riziku ve II. i III. pilíři, takže lze logicky očekávat, že kalkulátor převezme charakteristiku účastníka z údajů, které zadal pro II. pilíř. To ovšem nekoresponduje se skutečností, že kalkulátor pro III. pilíř zřejmě počítá s jiným procentuálním zhodnocením než pro II. pilíř.

Pro charakteristiku účastníka – muž, narozen 1. 1. 1982, hrubá mzda 30 000 Kč, 50 % aktiv směrováno do Vyváženého fondu, 50 % do Konzervativního fondu – kalkulátor v detailu výpočtu pro předpokládané hrubé zhodnocení ve II. pilíři uvede hodnotu 3,5 %, ale ve III. pilíři jen 2,5 %. Výše zhodnocení ve III. pilíři totiž na nastavení investičního profilu pro II. pilíř v kalkulátoru nezávisí. I pro dynamický profil účastníka, u něhož v II. pilíři kalkulátor počítá s 5% zhodnocením, ve III. pilíři setrvá u hodnoty 2,5 %.

Důchod z III. pilíře je podle kalkulátoru PF KB krajně nevýhodný

Dobrovolné důchodové spoření ve III. pilíři je modifikací penzijního připojištění se státním příspěvkem, které penzijní fondy dnes provozují a je pro ně denním chlebem. Bylo by tedy možno očekávat, že výsledky výpočtů právě této části kalkulátoru budou obzvláště věrohodné a stávající i potenciální klienty budou motivovat k tomu, aby III. pilíř hojně využili. To se ale o výsledcích nabízených kalkulátorem PF KB rozhodně říci nedá. Ty totiž naopak mohou od využití III. pilíře odradit. Proč?

Vysvětlím na příkladu zmíněného 30letého účastníka, který o sjednání penzijního připojištění, resp. důchodového spoření zatím jen uvažuje, hodlá do III. investovat 1 000 Kč měsíčně, nemá to štěstí, že by mu přispíval zaměstnavatel a spoření ve III. pilíři plánuje ukončit ve svých 60 letech. Kalkulátor mu spočítá, že tou dobou bude mít na svém účtu u PF KB (resp. zřejmě PS KB = Penzijní společnost Komerční banky) částku 520 390 Kč. Z toho 354 000 Kč si naspoří sám, stát mu přidá 80 940 Kč (ve skutečnosti ale bez záruky) a fond díky 2,5% zhodnocení aktiv 85 450 Kč.

Zapomeneme-li na inflaci, tak výše zůstatku na účtu nevypadá špatně. Horší je to ale s tím, jak se k úsporám dostat. Jen blázen by zvolil jinou možnost než výplatu jednorázového vyrovnání, když mu kalkulátor slibuje jeho vyplacení ve výši 507 572 Kč po zdanění. Jedinou nabízenou alternativou je totiž výplata doživotního důchodu ve výši 896 Kč měsíčně. Pokud by účastník chtěl získat alespoň částku, kterou si sám naspořil (bez státních příspěvků a zhodnocení fondem), musel by tento důchod pobírat 395 měsíců, tj. cca 33 let. Až ve věku necelých 93 let by tedy získal nominální (nikoliv reálnou) hodnotu svých vkladů!

Chvályhodný pokus, rozpačitý výsledek

Co napsat závěrem? Snad nejprve to, že rozcupovat na kousky lze každý kalkulátor určený veřejnosti. Zvláště má-li obsáhnout složitější propočty, u nichž nelze vycházet z přesných údajů. Lavírování mezi přesností výpočtů na jedné straně a srozumitelností a použitelností kalkulátoru pro laiky na straně druhé nutně vede ke kompromisům. Ty by ale neměly být na úkor věrohodnosti výsledků. Výpočet, který je ze své podstaty zatížen velkou nepřesností by se neměl tvářit jako exaktní. Tuto zásadu kalkulátor PF KB příliš nectí.

Pod výsledky výpočtů a grafy prezentujícími výsledky výpočtů je drobná poznámka, v jejíž druhé a třetí větě se skrývá důležitá informace: „Všechny uvedené údaje a výpočty jsou pouze informativní. Očekávaný výnos není v žádném případě zárukou skutečného budoucího výnosu.“ Následuje odkaz na stránku obsahující rozsáhlejší upozornění, kterým se PF KB, zjednodušeně řečeno, zříká odpovědnosti za výsledky výpočtů. Tento text se pak automaticky zobrazí i na vytištěných výsledcích kalkulátoru.

Kalkulátor by si především zasloužil nějaké úvodní vysvětlení, v němž by bylo řečeno, s jakými zjednodušenými předpoklady počítá a jak mají být jeho výsledky interpretovány (= využity jako jeden z podkladů pro rozhodování zájemce o vstup do II. nebo III. pilíře). Vysvětleny (nebo i opraveny?) by měly být zejména výpočty týkající se III. pilíře. Například pojem „Důchod z III. pilíře“ stručná vysvětlivka „Doživotní důchod z III. pilíře“ příliš neobjasní. O potřebě oprav dalších „drobností“ ani nemluvě.

Původně jsem nechtěl, ale přece jen si nakonec neodpustím štiplavou poznámku. V závěru tiskové zprávy, jíž PF KB spuštění své „komplexní důchodové kalkulačky“ v polovině května oznámil, je uvedeno: „PF KB tak opět dokazuje, že je jedničkou v poradenství a svým klientům dokáže vysvětlit důchodovou reformu a doporučit optimální řešení na penzi.“ Diplomaticky řečeno: v kontextu výše uvedených skutečností by se o úplné pravdivosti uvedeného konstatování dalo s úspěchem pochybovat.

Zůstanete v transformovaném penzijním fondu?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.