Pondělí 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Je čas na lov jednorožců!

Foto: Simon Slanina, šéf investic a strategie finanční skupiny IPC

Odborníci z byznysu, finanční analytici i mnozí světoví lídři se shodují: je nová doba, původní strategie musíme výrazně přenastavit. A to téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Od přístupu ke klimatické změně, dlouhodobé udržitelnosti prosperity a s tím související energetické nezávislosti až po změnu financování veřejného zdravotnictví.

Na první pohled velmi nejistá doba však přináší i svá pozitiva, a to jsou nové investiční příležitosti. Ve většině výše zmíněných oblastí existuje řada start-upů, vědeckých spin-off projektů či mladých dynamicky se rozvíjejících firem s globálním potenciálem. Právě tyto projekty, zejména ze sektorů zdravotnictví, digitálních technologií, energetiky, ale i v médiích či sociálních službách skýtají největší příležitosti pro investice.

Právě v těchto oborech můžeme dnes lovit pomyslné budoucí jednorožce s vysokou přidanou hodnotou pro společnost i investory (pozn. redakce: pojmem jednorožec se označují firmy s evaluací nad 1 mld. USD v krátkém intervalu po jejich založení).

Výzva pro finanční poradce

Na trhu s finančními produkty působí u nás převážně poradci, respektive prodejci, kteří nabízejí finanční produkty pouze z jednoho obecného poolu, a sice jen finanční produkty bank a pojišťoven.

Ve vyspělých ekonomikách světa ovšem existuje – a stále se rozšiřuje – trend finančních poradců, kteří vědí, že finanční trh nabízí i jiné nerizikové finanční instrumenty vhodné pro menší a středně velké investory. Jsou jimi přímé investice do jednotlivých start-upů a projektů.

Tento trend se snažíme zachytit i my a nyní vedeme jednání s několika zajímavými a progresivními finančně-poradenskými skupinami, pooly, ale třeba i se členy České advokátní komory.

Jak investovat? Diverzifikujte portfolio

Portfolio investic může být krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Je vhodné své prostředky uvážlivě rozdělit podle délky jejich investování, očekávaného výnosu a samozřejmě i míry rizika.

Například investice do realit jsou typickým konzervativním přístupem s prakticky nulovým rizikem. Méně rizikové jsou také krátkodobé, tzv. shortrun investice (cena peněz), kdy za krátký čas těžíte z poklesu ceny dané spekulace, tzv. elasticity poptávky či nabídky. Do střednědobých můžete zařadit například stavební development či zdravotnictví.

Velmi dlouhé, longrun spekulace a investice, představují například technologické spin-off projekty, kde se délka návratnosti investice (ROI) odhaduje na 7 až 10 let. „Nicméně právě tyto jsou z mého pohledu nejzajímavější. Sice zde máme nejvyšší rizika, ale ta se snažíme eliminovat opravdu pečlivým výběrem z mnoha stávajících možností a partnerů. Na druhou stranu zde očekáváme nejvyšší zhodnocení a dost možná ulovení pověstného jednorožce.

Začátečník vs. profesionál   

Je také rozdíl, zda jste investor spíše ze zájmu, jako například podnikatel, který podniká v jednom oboru a občasně se dívá po sekundárních investicích, anebo profesionál, který má zdroje na další investice pouze z výnosů z již zainvestovaných projektů. Podnikatel může investovat do toho, co zná a v čem se pohybuje.

Vznikají různé podnikatelské skupiny, horizontálně i vertikálně členěné, ale jejich core business zaměření se většinou nemění.

My jsme výkonnostní investoři, musíme mít hloubkovou a analytickou znalost všech oborů, znát dobře chování a životní cykly svých investic, abychom dokázali dostát svým závazkům. Jsme na trhu již sedmým rokem a teprve dnes doděláváme naši primární infrastrukturu, portfolio, chcete-li. Dnes už „nežerou“ velcí malé, ale rychlí ty ostatní.

Autor: Simon Slanina, šéf investic a strategie finanční skupiny IPC, redakčně upraveno

Jeden komentář: “Je čas na lov jednorožců!”

  1. Unicorn napsal:

    Jednorožec pro všechny:
    https://www.alza.cz/kryptomeny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.