CZK/€ 24.755 +0,06%

CZK/$ 23.747 -0,31%

CZK/£ 28.570 -0,91%

CZK/CHF 24.693 -0,60%

Text: Jan Traxler

26. 03. 2019

0 komentářů

Fond-show: Sporoinvest

 

Svého času největší český fond Sporoinvest se po pěti letech bídy opět hlásí o slovo. Vyhaslá hvězda začíná znovu světélkovat, žádná oslnivá záře to ale nebude.   

Fond Sporoinvest spravovaný českou pobočkou Erste Asset Management (dříve Investiční společností České spořitelny) je další z pionýrů kolektivního investování v České republice. Funguje již od roku 1996 a dnes spravuje majetek v hodnotě zhruba 5,3 miliard korun, což ho stále řadí mezi 10 – 20 největších fondů v ČR. Svého času však byl ze všech největší. Dlouhé roky byl vlajkovou lodí mezi fondy nabízenými klientům České spořitelny. Toto období slávy už ale dávno pominulo.

Tabulka 1: Základní údaje fondu Sporoinvest

Správce fondu Erste Asset Management
Manažer fondu Martin Šmíd
ISIN CZ0008472271
Vznik fondu 1. 7. 1996
Velikost fondu 5,3 mld. Kč
Rating Morningstar žádný
SRRI (1-7) 1

Investiční strategie fondu Sporoinvest

Sporoinvest je kategorizován jako dluhopisový fond velmi krátkodobých investic, což znamená, že průměrná doba do splatnosti dluhových závazků v majetku fondu nesmí být delší než 18 měsíců. Ke konci ledna byla průměrná doba do splatnosti dluhopisů v portfoliu fondu necelých 11 měsíců.

Sporoinvest investuje přednostně do dluhopisů, jejichž emitent disponuje investičním ratingem. Většinu portfolia fondu tvoří krátkodobé české státní dluhopisy, ty pak v menší míře doplňují i zahraniční dluhopisy a korporátní dluhopisy. Kromě dluhopisů využívá také bankovních depozit a reverzních repo operací.

Část portfolia má pevný úrok, část variabilní. Průměrný vážený hrubý výnos do splatnosti byl ke konci ledna 1,5 %.

REKLAMA

Graf 1: Složení portfolia fondu Sporoinvest

Sporoinvest - Složení portfolia

Tabulka 2: Historické výnosy fondu Sporoinvest

1 rok -0,10 % ~ -0,10 % p.a.
3 roky -1,18 % ~ -0,39 % p.a.
5 let -1,39 % ~ -0,28 % p.a.
10 let 5,34 % ~ 0,52 % p.a.
od založení 85,05 % ~ 2,75 % p.a.

Vývoj hodnoty fondu Sporoinvest

Sporoinvest býval u veřejnosti velmi oblíbený fond. V letech 1996 – 2008 dokázal vydělat 84 % za 12 let, tj. cca 5,2 % p.a. Svými výnosy dokázal spolehlivě porážet inflaci. Na takto konzervativní fond měl opravdu vynikající výsledky.

Jenomže s klesajícími úroky se podobně jako všechny dluhopisové fondy dostal do výnosové pasti. Posledních pět let už byly úrokové výnosy tak nízké, že nezvládaly pokrýt ani náklady na správu fondu. Ani poté, co se je správce snažil osekat na minimum a snižoval poplatky. Čistá hodnota podílových listů fondu Sporoinvest je dnes o 1,4 % nižší než před pěti lety.

REKLAMA

Graf 2: Historický vývoj hodnoty podílových listů

Sporoinvest - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí do fondu Sporoinvest

Sporoinvest je velmi konzervativní fond. Jelikož investuje do dluhopisů s krátkou dobou do splatnosti, má nízkou duraci, tedy není příliš citlivý na změnu úrokových sazeb. Díky tomu vykazuje minimální volatilitu a je zařazen do první nejméně rizikové kategorie na stupnici od 1 do 7 syntetického ukazatele rizikovosti SRRI.

Z pohledu kreditního rizika se také jedná o velmi konzervativní investici, neboť převážnou část majetku drží v českých státních dluhopisech, nebo na depozitních účtech. Většinu majetku investuje v korunách. V případě investic v cizí měně zajišťuje měnové riziko do koruny.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí

REKLAMA

Vstupní poplatek   0,30 %
Výstupní poplatek   není
Poplatek za správu   0,45 %
Výkonnostní odměna   není
TER (celková roční nákladovost)   0,60 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 0,75 %, ale dle ceníku České spořitelny je klientům účtován vstupní poplatek 0,30 %. Výstupní poplatek účtován není. Roční poplatek za správu je aktuálně nastavený na 0,45 % a celková roční nákladovost fondu (TER) za rok 2017 byla 0,60 %.

Závěrečné hodnocení fondu

Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Dříve se mu to dařilo, posledních pět let nikoliv. Klíčová otázka zní, jaký je jeho výnosový potenciál do budoucna?

Jestliže průměrný hrubý výnos do splatnosti dluhopisů v majetku fondu je aktuálně 1,5 % p.a., tak po zohlednění nákladů na správu je čistý výnosový potenciál fondu Sporoinvest pro následující rok lehce pod 1 %.

V roce 2019 by poprvé od roku 2014 měl dosáhnout kladného zhodnocení. Ale bude to zhruba na úrovni úroků u spořicích účtů a trochu pod úrovní termínovaných vkladů (pro srovnání, J&T banka nabízí na ročním termíňáku hrubý úrok 1,6 %). Zcela jistě pak bude výnos fondu Sporoinvest ještě minimálně 1 – 2 roky zaostávat za inflací.

Riziko ztráty je tu sice minimální, ale z pohledu výnosnosti mi fond Sporoinvest stále nedává smysl. Stejně jako jiné fondy peněžních trhů a fondy velmi krátkodobých investic. Podrobněji se výnosovému potenciálu fondů peněžních trhů věnuji v článku Přichází zase čas na fondy peněžních trhů? Nejhorší časy mají sice za sebou, ale že by nás v nadcházejícím období oslnily uspokojivými výnosy, tomu nevěřím.

Autor je privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Erste Asset Management. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 28. 2. 2019, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 1. 2019.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Kam investovat 2022

O kolik ovlivnila inflace vaše investice?

foto: Shutterstock Krátká odpověď je samozřejmě jedno velké ANO. Tak vysoká inflace, kterou momentálně pozorujeme a ještě budeme pozorovat v české ekonomice, ovlivnila vše. A hlavně i vaše uložené, uspořené, investované peníze. Aneb, co jste neutratili minulý rok, toho ten současný rok utratíte více. A to pravděpodobně […]

Text: Hana Bartušková

24. 01. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.