CZK/€ 24.755 +0,06%

CZK/$ 23.747 -0,31%

CZK/£ 28.570 -0,91%

CZK/CHF 24.693 -0,60%

Text: Jan Traxler

04. 06. 2019

0 komentářů

Fond-show: New Age Fund

 

Dynamický fond New Age Fund pro kvalifikované investory je zaměřený na perspektivní obory jako robotika, genetika, 3D tisk, autonomní doprava, obnovitelné zdroje atd. Je aktivně řízený s koncentrovaným portfoliem. 

New Age Fund je terminologicky správně podfond investičního fondu STARTEEPO Invest s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). Ale pro zjednodušení ho budeme označovat za fond se zkráceným názvem New Age Fund.

Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který může být veřejně nabízen, ale jeho investiční akcie může nabýt pouze kvalifikovaný investor.

Od toho se odvíjí i požadavek na minimální investici ve výši 1 mil. korun za předpokladu, že investor prokáže, že má dostatečné znalosti a zkušenosti s investicemi do aktiv fondu a dostatečné finanční zázemí.

Fond spravuje QI investiční společnost ze skupiny Conseq, depozitářem je ČSOB a audit fondu dělá firma KPMG. Ústřední postavou fondu STARTEEPO Invest je František Bostl, který patří také ke strůjcům trhu START pražské burzy.

Tabulka 1: Základní údaje New Age Fund

REKLAMA

Obhospodařovatel fondu QI investiční společnost
ISIN CZ0008042959
Vznik fondu 24. 11. 2017
Velikost fondu 21 mil. CZK
Rating Morningstar žádný
SRRI (1-7) 7
Minimální investice 1 mil. Kč
Doporučený horizont min. 10-15 let

Investiční strategie

New Age Fund investuje primárně do akcií a zaměřuje se na investice do „ekonomiky nového věku“. Firmy, do kterých investuje, dělí do pěti segmentů: Průmyslová revoluce 4.0, Doprava budoucnosti, Udržitelný rozvoj, Digitální ekonomika a Renesance společnosti.

V hledáčku fondu jsou například akcie společností, které jsou aktivní na poli 3D tisku, robotiky, virtuální reality, cloudových řešení, kybernetické bezpečnosti, autonomní dopravy, genetického inženýrství, bioplastů, obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství, chytrých sítí a v mnoha dalších oblastech, které by měly hrát v budoucnu důležitou roli v rozvoji lidské společnosti. Při výběru jednotlivých titulů klade důraz také na etický aspekt investic, aby se daná firma chovala společensky odpovědně.

Graf 1: Složení portfolia New Age Fund

Složení portfolia New Age Fund

Zdroj: Čtvrtletní zpráva o výkonnosti fondu za 1.Q 2019

Graf 2: Historické výnosy New Age Fund

Historické výnosy New Age Fund

REKLAMA

Zdroj: Čtvrtletní zpráva o výkonnosti fondu za 1.Q 2019

New Age Fund funguje teprve jeden rok. Poté, co začal do portfolia nakupovat vytipované akcie, svezl se hned na podzim na propadu akciových trhů. Během prvních čtyř měsíců tohoto roku ztrátu téměř umazal a k 30. 4. 2019 už byla hodnota investičních akcií fondu pouze 1 % pod nominálem.

Vývoje na trzích se fond snažil využít. Zatím je vidět, že aktivně pracuje s řízením podílu majetku v akciích a v hotovosti, neboli se zainvestovaností fondu. Při propadech od října do prosince se pustil do nákupů a výrazně navýšil zainvestovanost portfolia do akcií z 52 % na 99 %. Během prvních třech měsíců letošního roku pak s růstem trhů zase výrazně snížil zainvestovanost na pouhých 29 % ke konci března. 71 % majetku už držel raději v hotovosti.

V tomto směru má oproti klasických akciovým fondům výhodu, ty mohou mít hotovost maximálně do 20 % a minimálně 80 % majetku musí držet v akciích. New Age Fund ale jakožto fond pro kvalifikované investory má limity volné a klidně může držet vše v akciích, ale také vše v hotovosti, když bude mít pocit, že ceny akcií jsou příliš vysoko a vyčerpali svůj růstový potenciál.

Graf 3: Vývoj zainvestovanosti New Age Fund

Vývoj zainvestovanosti New Age Fund

Zdroj: Čtvrtletní zpráva o výkonnosti fondu za 1.Q 2019

REKLAMA

Jsem sám zvědavý, jak se bude portfolio fondu měnit ve druhém čtvrtletí. Nyní v květnu na akciových trzích probíhá další silná korekce. Takže předpokládám, že toho bude fond opět využívat k nákupům.

Rizika spojená s investicí do New Age Fund

New Age Fund investuje do akcií, navíc s vysokou koncentrací technologického sektoru. Díky tomu pochopitelně bude vykazovat volatilitu podobně jako klasické akciové fondy, ne-li trochu vyšší. Jelikož zatím nemá dostatečnou historii, nelze u něj ex post stanovit rizikový profil SRRI. Indikativně je prozatím zařazen do nejrizikovější sedmé kategorie. Až bude mít delší historii, dojde pravděpodobně k přeřazení do páté či šesté rizikové třídy.

Fond investuje převážně v dolarech, v menší míře také v eurech. Měnové riziko nezajišťuje. Na hodnotu investice v korunách tedy má přímý vliv také vývoj kurzu české koruny vůči dolaru a euru.

Tabulka 2: Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek   max. 5,00 %
Výstupní poplatek není
Odměna za obhospodařování 1,80 %
Výkonnostní odměna 19 % z výnosu nad 10 %
TER (celková roční nákladovost) 3,6 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu až 5 %. Podle sazebníku Consequ pak 3,1 % a dle objemu investice lze teoreticky se zprostředkovatelem dojednat i nižší sazbu vstupního poplatku. Výstupní poplatek si fond neúčtuje. Ačkoliv se jedná o fond kvalifikovaných investorů s dlouhým doporučeným investičním horizontem, investice je likvidní, limitovaná pouze měsíčním oceňováním majetku fondu.

Za obhospodařování fondu si správce účtuje roční poplatek 1,8 % a další 0,2 % (minimálně 660 tis. Kč ročně) za administraci fondu. S náklady na depozitáře, audit a dalšími uznatelnými náklady fondu vychází celková roční nákladovost za uplynulý rok vysokých 3,6 %. Je to dáno zejména malým objemem aktiv pod správou fondu. S přibývajícím kapitálem bude postupem času klesat vliv fixních nákladů a celková nákladovost by tedy měla klesat.

I tak je to ale hodně. Fond si navíc ještě pololetně účtuje výkonnostní odměnu 19 % z výnosu nad 10 % p.a. Takovou odměnu považuji za férovou. Jen ty poplatky za správu a administraci by mohly být nižší.

Závěrečné hodnocení New Age Fund

Zaměření fondu je zajímavé a věřím, že dlouhodobě bude patřit k velmi úspěšným fondům. Je vhodný pouze pro dynamické investory s velmi dlouhým časovým horizontem. Sám fond ve svých materiálech uvádí doporučený investiční horizont minimálně 10 – 15 let.

Nicméně fondu se zatím nedaří získávat investory. Objem aktiv fondu byl k 30. 4. pouhých 21 milionů korun. Teoreticky mu tak i hrozí i zrušení ze strany České národní banky, protože do 12 měsíců od vzniku nesplnil limit, že fondový kapitál dosáhne minimální hranice 1,25 mil. euro. Snad bude ale ČNB shovívavá a ponechá fondu výjimku. Každopádně fond potřebuje rychle získat větší kapitál, jinak nebude s ohledem na mnohé fixní náklady rentabilní a jako podlimitní může být i zrušen ze strany regulátora.

Problém je, že málokterý investor by dnes chtěl investovat větší kapitál jednorázově do akcií. Ani to nikomu nedoporučuji. Svým klientům u akciové složky vždy kladu na srdce, aby investice dlouhodobě rozkládali v čase, a průměrovali tak nákupní ceny. Jenomže pro pravidelné investování dost dobře nejde využít fondu kvalifikovaných investorů s minimální investicí od jednoho milionu korun, pokud tedy nedisponujete kapitálem řádově v desítkách milionů korun.

A nebo musíte důvěřovat správci fondu, že se mu bude dařit úspěšně řídit podíl akcií a hotovosti, aby eliminoval velké propady. New Age Fund se o to sekundárně snaží a zatím se mu to daří dobře.

Jako hraniční si osobně dovedu představit, že z desetimilionového portfolia sem zainvestuji jeden milion korun (10 % portfolia). Větší podíl bych fondu nedával. Samozřejmě za podmínky, že mám hodně dlouhý investiční horizont a jsem připraven ustát krátkodobé výkyvy cen a občasné větší propady řádově i v desítkách procent. Pořád jsou to prostě akcie se všemi jejich riziky, ale také s dlouhodobým potenciálem.

Pro menší investice lze jako alternativu využít fond Parvest Disruptive Technology. Jedná se o podobně zaměřený klasický akciový fond se všemi výhodami i nevýhodami, které to přináší. Funguje šestým rokem a má zatím vynikající výsledky.

Autor je privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů STARTEEPO Invest a jsou platná k 31. 3. 2019.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Matouš Tlapák z Lifeliqe: S jedním povoláním si na celý život nevystačíme

Český technologický start-up Lifeliqe prorazil v USA. V rámci projektu SANDI získala parta nadšenců z Brna třímilionový grant a pomáhá státu Nevada mírnit ekonomické dopady pandemie covid-19. Pomocí interaktivního obsahu ve 3D, virtuální (VR) a rozšířené (AR) realitě mění podobu rekvalifikací dospělých a připravuje je na ekonomiku […]

Text: Filip Kučera

23. 06. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.