Sobota 23. října. Svátek má Teodor.

Fond-show: Generali Prémiový vyvážený fond

Váha - měření
Investice Jan Traxler 14.03.2018 | 00:00 0 Komentářů

Středně rizikový profilový fond Generali Prémiový vyvážený fond zaujme složením portfolia a flexibilitou. Má ovšem vysokou nákladovost TER a také historickými výnosy nijak neoslňuje.

Generali Prémiový vyvážený fond je kategorizován jako smíšený fond. Mohli bychom ho zároveň označit jako profilový fond vhodný pro vyváženou investiční strategii. Jak napovídá ISIN fondu IE00BGLNMF81, je registrován v Irsku, ale veřejně nabízen v ČR.

Tabulka 1: Základní údaje fondu Generali Prémiový vyvážený fond

Správce fondu Generali Investments CEE
Manažer fondu Daniel Kukačka
ISIN IE00BGLNMF81
Vznik fondu 2. 1. 2014
Velikost fondu 500 mil. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 4

Investiční strategie fondu Generali Prémiový vyvážený fond

Generali Prémiový vyvážený fond investuje do akcií a dluhopisů, přičemž někdy k tomu využívá ETF, ale zpravidla nakupuje na burze přímo jednotlivé akcie a dluhopisy. Dle vývoje na trzích může měnit poměr dluhopisové a akciové složky. V neutrální pozici by dluhopisová složka měla mít 60 % a akciová 40 %. Aktuálně má ale akciová složka pouze 25 % podíl ve fondu.

Fond se snaží portfolio široce diverzifikovat regionálně i sektorově. V rámci dluhopisové složky může investovat do státních i podnikových dluhopisů, momentálně investuje výhradně do dluhopisů firemních spíše s nižším ratingem a průměrným výnosem do splatnosti 3,9 % p.a. V akciové složce bychom našli mezi největšími pozicemi například akcie německé automobilky BMW, nebo americké investiční banky Goldman Sachs.

Graf 1: Složení portfolia fondu Generali Prémiový vyvážený fond

Generali Prémiový vyvážený fond - rozložení portfolia fondu

Tabulka 2: Historické výnosy

1 rok 2,86 % ~ 2,86 % p.a.
3 roky 6,41 % ~ 2,09 % p.a.
od založení 6,22 % ~ 1,49 % p.a.

Graf 2: Historický vývoj hodnoty podílových listů

Generali Prémiový vyvážený fond - vývoj hodnoty podílového listu

Rizika spojená s investicí do fondu Generali Prémiový vyvážený fond

Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 4, což odpovídá většině smíšených fondů, usiluje o zlatou střední cestu mezi výnosem a volatilitou.

Kreditní riziko v rámci dluhopisové složky fondu je rozloženo zhruba na 40 emitentů, jejichž průměrný kreditní rating je BB. Citlivost na změnu úrokových sazeb je relativně nízká s modifikovanou durací 1,85 let.

Akciové i dluhopisové složky se samozřejmě týká standardní tržní riziko vyplývající z pohybů cen akcií a dluhopisů na burze, to je pochopitelně vyšší u akciové složky. Fond je denominovaný v korunách a měnové riziko zajišťuje.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 3,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,75 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 2,34 %

Závěrečné hodnocení

Tento fond představuje jednoduché řešení pro klienty, jediným fondem mají rozložené portfolio mezi akcie a dluhopisy navíc s flexibilně se měnícím poměrem akcií a dluhopisů. Historickou výkonností ale zatím fond neoslňuje, za 4 roky fungování vydělal investorům pouze 6 %. Svou roli v tom určitě hraje i poměrně vysoká roční nákladovost TER ve výši 2,34 % za rok 2016, což je na smíšený fond velmi vysoké číslo.

Autor je privátní investiční poradce ve společnosti FINEZ Investment Management a externí analytik společnosti OK KLIENT.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Generali Investments. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 1. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 12. 2017.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.