Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

Důchodců přibylo: Meziročně o 25 tisíc

Odchod do důchodu i zákonem stanovená doba důchodového pojištění se stále zvyšuje. Přesto je v České republice stále více lidí, kteří pobírají starobní důchod. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je starobních důchodců o 25 644 více.

Od 1. ledna 2010 se doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod postupně prodlužuje z 25 na 35 let. Pokud se člověk chystá do důchodu letos, stačí mu doba pojištění 27 let a samozřejmě stanovený důchodový věk. Hranice 35 let pojištění je směrodatná pro lidi, kteří půjdou do důchodu v roce 2018 a později.

Tabulka 1: Potřebná doba pojištění

Dosažení důchodového věku v roce: Potřebná doba pojištění
2011 27
2012 28
2013 29
2014 30
2015 31
2016 32
2017 33
2018 34
po roce 2018 35

Zdroj: Zákon č. 306/2008 Sb.

Do důchodového pojištění se také započítává náhradní doba pojištění. Patří sem pobírání peněžité pomoci v mateřství, rodičovská dovolená, období v evidenci úřadu práce a studium. Právě podmínky pro započítávání studia do náhradní doby pojištění se minulý rok změnily. Ti, kteří dostudovali před rokem 2010, mají studium započítané. Od loňského roku se však studium nezapočítává.

Česká správa sociálního zabezpečení k 31. březnu 2011 vyplácela celkem 2 266 348 starobních důchodců. Lidí, kteří pobírají starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí je v evidenci ČSSZ celkem 2 823 583.Ve stejném období loňského roku jich bylo o 25 644 méně.

Čeští důchodci netráví svůj starobní důchod jen v České republice. Přes 60 tisíc lidí pobírajících důchod žije v zahraničí. Celkem bylo do ciziny zasláno 63 257 důchodů.

Průměrný věk starobních důchodců byl k 31. březnu 2011 69 let, přesněji 70 let u mužů a 67 let u žen.

Ženy berou nižší důchod

Průměrná výše samostatného starobního důchodu, tedy bez vdovského nebo vdoveckého důchodu, je podle ČSSZ celkem 10 511 korun, z toho u mužů 11 672 a u žen 9 573 korun.“Pro srovnání, v roce 2006 ke stejnému datu činil průměrný sólo starobní důchod 8 138 korun. U mužů to bylo 9 104 korun a u žen 7 991 korun,“ uvádí Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ.

Nejvyšší starobní důchod pobírají lidé v Praze. Průměrná penze byla celkem 11 236 korun. I v Praze mají muži vyšší důchod, průměrně berou 12 279 korun a ženy o 1 849 korun méně. Z pohledu důchodců je na tom nejhůře Olomoucký kraj, kde je průměrný důchod o tisíc korun měsíčně nižší než v Praze.

Na každého důchodce jsou v podstatě dva poplatníci

Koncem března ČSSZ evidovala 2 823 583 všech důchodců a 4 923 898 poplatníků důchodového pojištění. Takže na jednoho důchodce přispívá 1,74 poplatníka. U starobních důchodců je toto číslo však vyšší. Na jednoho starobního důchodce přispívá 2,17 poplatníků pojistného.

Tabulka 2: Počet důchodců a poplatníků pojistného k 31. 3. 2011

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Celkový počet důchodců 2 653 503 2 688 078 2 727 240 2 759 803 2 797 939 2 823 583
Počet starob. důchodců 1 967 685 1 997 503 2 034 881 2 071 269 2 225 908*) 2 266 348*)
Počet poplatníků pojistného 4 898 175 4 958 581 5 006 895 4 909 120 4 829 554 4 923 898
Počet poplatníků na 1 důchodce 1,85 1,84 1,84 1,78 1,73 1,74
Počet poplatníka na 1 starobního důchodce 2,49 2,48 2,46 2,37 2,17 2,17

*) Údaj není možné porovnat s předchozími lety v důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1.1,2010 v souvislosti s přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let.

Zdroj: ČSSZ

Pokud chcete zjistit, jaký budete mít důchod, požádejte správu sociálního zabezpečení o osobní list důchodového pojištění. Odhalíte také, kolik let pojištění se vám momentálně započítává do starobního důchodu a jak dlouho si budete muset ještě důchodové pojištění platit.

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.