Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Depozitní povinnost a nouzový stav v devizovém hospodářství. Co znamenají a kdy se jich obávat?

Banky Zbyněk Drobiš 02.07.2014 | 16:22 0 Komentářů

Pro případ narušení fungování hospodářství má stát na základě devizového zákona k dispozici několik nástrojů, na základě kterých může výrazně zasáhnout do finančních vztahů, a to stanovení depozitní povinnosti nebo nouzového stavu v devizovém hospodářství. V jakých případech může být státem využita?

Nadměrný příliv kapitálu

Následkem přetrvávajícího nadměrného přílivu kapitálu, kdy hrozí prohloubení celkové nerovnováhy platební bilance, které může vést k vážným hospodářským a finančním poruchám, včetně ohrožení stability měny lze uložit depozitní povinnost, není-li možné odvrátit složitou hospodářskou situaci jinými nástroji měnové politiky.

Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR stanoví vyhláškou rozsah a dobu trvání depozitní povinnosti, osoby, které jsou z depozitní povinnosti vyňaty, a banku, u které je veden zvláštní účet.

Rozsah povinností při depozitní povinnosti

Depozitní povinnost stanoví povinnost osob držet po určitou dobu na zvláštním účtu u banky v tuzemsku stanovené procento objemu peněžních prostředků:

 • a) z mezibankovních depozit zahraničních bank u bank v tuzemsku;
 • b) z depozit cizozemců, kteří nejsou bankou, u bank v tuzemsku;
 • c) z finančních úvěrů přijatých tuzemcem od cizozemce;
 • d) získaných z vydání tuzemských dluhopisů a ostatních tuzemských cenných papírů vydaných v zahraničí, se kterými je spojeno právo na peněžní plnění.

Během trvání depozitní povinnosti nemohou osoby, na které se vztahuje depozitní povinnost, volně nakládat s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu, ani nemohou převést své právo na jejich výplatu na jinou osobu.

Nouzový stav v devizovém hospodářství

Nouzový stav v devizovém hospodářství může vyhlásit vláda při nepříznivém vývoji platební bilance, který bezprostředně a vážně ohrožuje platební schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní měnovou rovnováhu České republiky. Nouzový stav v devizovém hospodářství nastává dnem, v němž jej vláda vyhlásí oznámením v hromadných sdělovacích prostředcích, a končí dnem stanoveným vládou při jeho vyhlášení, nejdéle však uplynutím tří měsíců ode dne jeho oznámení.

Je-li ohrožena bezprostředně a vážně ohrožena platební schopnost vůči zahraničí, bude zakázáno:

 • a) nabývat devizové hodnoty za českou měnu;
 • b) provádět veškeré úhrady z tuzemska do zahraničí, včetně převodů peněžních prostředků mezi bankami a jejich pobočkami;
 • c) ukládat peněžní prostředky na účtech v zahraničí, není-li vydáno devizovým orgánem zvláštní povolení.

Při bezprostředním a vážném ohrožení vnitřní měnové rovnováhy bude zakázáno:

 • a) prodávat tuzemské cenné papíry cizozemcům,
 • b) přijímat finanční úvěry od cizozemců,
 • c) zřizovat v tuzemsku účty cizozemcům a ukládat peněžní prostředky na účty cizozemců,
 • d) převádět peněžní prostředky ze zahraničí do tuzemska mezi bankami a jejich pobočkami, není-li vydáno devizovým orgánem zvláštní povolení.

Ustanovení o depozitní povinnosti a nouzovém stavu v devizovém hospodářství nalezneme v devizovém zákoně jakožto opatření při vážných hospodářských a finančních poruchách. Jen pouhá představa, že by stát realizoval dané opatření, může vyvolat značné emoce, avšak je dobré vědět, že tyto finanční nástroje existují pro ochranu platební bilance a mohou být poměrně rychle aplikovány.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.