Úterý 21. září. Svátek má Matouš.

Daně za rok 2013 při vyšších ziscích: Výrazný nárůst

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) s vyššími zisky zaplatí na povinných daních (dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění) za rok 2013 více než za rok 2012. Důvodem je vyšší limit pro sociální pojištění, odstranění limitu u zdravotního pojištění a zavedení 7% solidární daně. 

Přestože jsou daňové podmínky pro občany s vyššími příjmy v Česku příznivé, tak celkové daňové zatížení u nadstandardních příjmů meziročně stouplo. Mnohdy o desetitisíce korun.

  • Ve většině vyspělých zemí světa je zavedeno progresivní zdanění, kdy občané s vysokými příjmy odvádí efektivně na dani z příjmu více než občané s průměrnými příjmy.
  • Nejvyšší horní centrální sazba daně z příjmu ze zemí OECD je v Nizozemí (52 %), Belgii, Izraeli a Rakousku (50 %), Portugalsku (48 %), Francii, Německu, Velké Británii a Austrálii (45 %). V některých zemích odvádí občané ještě místní daň z příjmu fyzických osob, která může být vyšší i než centrální daň z příjmu, jedná se především o země Skandinávie.

Jak je to u sociálního pojištění?

Výše sociálního pojištění za celý rok 2013 se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základ. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu.

Sociální pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu u OSVČ, které nevstoupily do II. pilíře. Výše sociálního pojištění za rok 2013 je však omezena shora, neboť pro výpočet sociálního pojištění je za rok 2013 stanoven maximální vyměřovací základ ve výši 1 242 432 Kč, nejvíce mohou tedy OSVČ zaplatit za rok 2013 na sociálním pojištění 362 791 Kč (1 242 432 Kč x 29,2 %).

Za rok 2012 byl maximální vyměřovací základ 1 206 576 Kč, proto mohly OSVČ zaplatit na sociálním pojištění nejvíce 352 321 Kč (1 206 576 Kč x 29,2 %). OSVČ s vysokými zisky tedy zaplatí meziročně na sociálním pojištění více o 10 470 Kč.

Zdravotní pojištění se prodraží

K významné změně došlo u zdravotního pojištění, neboť byl odstraněn maximální vyměřovací základ. Za rok 2013 tak zaplatí OSVČ zdravotní pojištění ze všech svých příjmů.

Za rok 2012 byl stanoven maximální vyměřovací základ ve výši 1 809 864 Kč, maximálně tedy mohly OSVČ zaplatit na zdravotním pojištění 244 332 Kč (1 809 864 Kč x 13,5 %). Za rok 2013 není výše zdravotního pojištění omezena. Čím vyšší zisk, tím větší rozdíl na odvodech na zdravotním pojištění za rok 2012 a za rok 2013.

Kdo platí solidární daň

Solidární daň musí platit zaměstnanci i OSVČ s vysokými příjmy či zisky. OSVČ platí 7% solidární daň ze zisku nad 1 206 576 Kč.

Daňová povinnost na solidární dani se vyřídí v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob v řádku č. 59. Celková daň v řádku 60 je následně součtem daně z příjmu (řádek 58 daňového přiznání) a solidární daně (řádek 59 daňového přiznání).

Vlivem zavedení 7% solidární daně zaplatí OSVČ s vysokými zisky na dani z příjmu fyzických osob výrazně za rok 2013 výrazně více než za rok 2012.

Praktický příklad

OSVČ pan Černý měl v roce 2012 i v roce 2013 hrubý zisk (příjem – výdaj) ve výši 2 160 000 Kč. Jak se liší celková daňová povinnost pana Černého za rok 2012 a 2013? 

 

Text

2012

2013

Sociální pojištění

352 321 Kč

(29,2 % z 1 206 576)

362 791 Kč

(29,2 % z 1 242 432)

Zdravotní pojištění

244 332 Kč

(13,5 % z 1 809 864)

291 600 Kč

(13,5 % z 2 160 000)

Daň z příjmu

299 160 Kč

(2 160 000  x 15 %) – 24 840

324 000 Kč

(2 160 000×15 %)

Solidární daň

64 230 Kč

(2 160 000 – 1 242 432) x 7 %

Daň z příjmu celkem

299 160 Kč

363 390 Kč

(324 000 + 64 230) – 24 840

Daňové odvody celkem

895 813 Kč

(352 321 + 244 332 + 299 160)

1 017 781 Kč

(362 791 + 291 600 + 363 390)

Efektivní zdanění

41,5 %

(895 813: 2 160 000)

47,1 %

(1 017 781: 2 160 000)

Zdroj: vlastní výpočet autora

OSVČ s vysokými zisky zaplatí za rok 2013 více na všech povinných odvodech – na sociálním pojištění, zdravotní pojištění i dani z příjmu. Pan Černý zaplatí na povinných odvodech při stejném hrubém zisku meziročně více o 121 968 Kč (1 017 781 Kč – 895 813 Kč). Čím je vyšší hrubý zisk, tím vyšší je efektivní zdanění, neboť byl odstraněn strop pro placení zdravotní pojištění a  zavedena 7% solidární daň.

Musíte podávat daňové přiznání za rok 2013?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.