Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Jak jste na tom se svými peněžními rezervami?

FinSvoboda 25.10.2013 | 15:55 0 Komentářů

Jak jsem uvedl v předchozím článku, prvním krokem odpovědného finančního manažera rodiny je zajistit stávající příjmy rodiny a majetek. Základními prvky takového zajištění je pojištění a vlastní finanční rezervy. A protože úroveň rezerv, které rodina má, ovlivňuje potřebu a nezbytnou výši pojištění, budu tentokrát věnovat rezervám.

Rezerva je ochranným prvkem ve Vašich finančních řešeních. Udržování přiměřené likvidní finanční rezervy Vám pomůže

• okamžitě řešit nepředvídatelné výdaje

• bez větších potíží překonat nepříznivá období ve Vašem životě (dlouhodobější nemoc nebo léčení úrazu, dlouhodobější pobyty v nemocnici, ale i ztráta zaměstnání a hledání nového apod).

a umožní Vám také v majetkových pojištěních zvolit vyšší míru spoluúčasti a tím pojištění výrazně zlevnit.

Rezerva by měla být uložena tak, aby peníze z ní byly bez větších potíží a velkých sankcí čerpatelné cca do 10 dnů až 1 měsíce. Uložení rezerv do dlouhodobých produktů, které nemůžete bez sankcí rychle zrušit (např. roční a delší termínované vklady, stavební spoření apod.) není v tomto případě vhodné.

Velkou a častou chybou většiny rodin je úplná neexistence rezervy. Spousta rodin je sice přesvědčena, že nějakou rezervu mají, ale téměř žádná by s ní nepřežila více než 3 měsíce. Méně často se pak stává, že tato rezerva je zbytečně vysoká. Hodně peněz uložených dlouhodobě na sice likvidních, ale málo výnosných produktech Vám způsobí ztrátu hodnoty Vašich peněz díky inflaci a někdy i skutečnou ztrátu díky poplatkům spojeným s jejich uložením.

Vytvořte si a udržujte si rezervu v přiměřené výši a ostatní peníze nechte pracovat pro Vás! Za přiměřenou rezervu pro rodinu lze považovat částku rovnající se 6 násobku měsíčních výdajů. Taková rezerva totiž zajišťuje, že pokud by rodina zůstala úplně bez příjmu, má 6 měsíců času na to, aby situaci nějak vyřešila. Pokud by jeden z dospělých onemocněl, přišel o práci nebo si způsobil nějaký těžší úraz, zajistí taková rezerva dostatek peněz i na více než 6 měsíců, protože druhý příjem do rodiny by zůstal zachován. Tato doba se ještě prodlužuje i díky vypláceným nemocenským dávkám, pokud se jedná o onemocnění zaměstnance.

A jak takovou rezervu optimálně ukládat? Není dobře si rezervu tvořit a ukládat jen na běžném účtu. Tyto účty peníze nijak nezhodnocují a tak Vám na nich inflace peníze jen užírá. Běžný účet je skutečně určen jen pro běžná denní nebo týdenní vydání. Pokud máte na běžném účtu víc, než potřebujete na jeden měsíc, doporučuji přebytky přesunout jinam, nejlépe na nějaký spořící účet nebo podílové fondy peněžního trhu nebo dluhopisové fondy investující převážně do dluhopisů státu nebo krátkodobé – měsíční nebo tříměsíční termínované vklady

A doporučení pro každého?

Pokud jste to doposud neudělali, spočítejte si, kolik peněz opravdu vydáte za každý měsíc, spočítejte si, jakou rezervu byste měli mít (nezbytné výdaje x 6) a porovnejte toto číslo se stavem vašich úspor na Běžném a případně spořících účtech a jiných spořících programech. Jak dlouho Vaše rodina vydrží, pokud by veškeré příjmy prostě přestaly chodit na Vaše účty?

Zkontrolujte si i rozložení vašich rezerv. Nemáte je všechny na běžném účtu? Pokud ano, založte si alespoň nějaký spořící účet a co nemusí být na běžném, přesuňte alespoň na ten spořící.

Pokud se Vaše úspory neblíží k částce, kterou jste si spočítali, pracujte na tom, abyste rezervu doplnili. Samozřejmě – nebude to hned, ale správně vytvořená rezerva dává stabilitu Vašim financím a proto ji nesmíte pominout.

Podrobnější informace o tvorbě a uložení finančních rezerv a užitečnou pomůcku pro jejich stanovení najdete v plném znění článku na http://www.finsvoboda.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.