Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Jak se letos daří akciovýcm a dluhopisovým podílovým fondům?

petr.rozkosny 20.06.2017 | 21:52 0 Komentářů

Máte zainvestováno do akciových či dluhopisových podílových fondů? Právě pro Vás jsem tedy připravil dnešní příspěvek, ve kterém se zaměřím na průměrné výkonnost YTD jednotlivých skupin akciových a dluhopisových podílových fondů.

Akciové podílové fondy

Akciové podílové fondy jako celek vykazují letos průměrný výnos 8,3 %. Nejlépe se daří fondům investujícím na akciových trzích Číny (průměrná výkonnost 16,8 %), rozvíjejících se trzích Asie (průměrná výkonnost 14,0 %) a fondům investujícím na rozvíjejících se trzích globálně (průměrná výkonnost 13,5 %). Žádná ze skupin akciových podílových fondů nevykazuje v tomto roce zápornou výkonnost, i když zejména fondy investující v Africe k tomu měly velmi blízko, jejich průměrná výkonnost od začátku roku sice činí 3,2 %, to ovšem jen díky tomu, že v uplynulém měsíci si tyto fondy připsaly zhodnocení +3,5 %.

Pokud jde o trhy střední a východní Evropy, na kterých často investují drobní investoři z ČR, tento region si letos připsal zhodnocení 6,2 %.

 

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin akciových podílových fondů

Region Výkonost (%)
Čína 16,8
Asie 16,3
Asie (kromě Japonska) 14,0
Rozvíjející se trhy (globálně) 13,5
Asie (Pacifik) 11,2
Eurozóna 10,2
Evropa 9,8
Latinská Amerika 7,8
Rozvíjející se Evropa 6,2
Severní Amerika 6,1
Ostatní 6,0
Globální 5,8
Střední východ 3,9
Afrika 3,2

Pozn. výkonnosti od začátku roku, data k 19.6.2017

 

Komentář Wolfganga Koecka, analytika Phoenix Investor, k potenciálnímu vývoji na akciových trzích

Valuace akcií je sice z historického hlediska vysoká, ovšem v porovnání s ostatními typy cenných papírů, zejména pak státními dluhopisy, je jejich cena „normální“. Světová ekonomika zažívá v tuto chvíli rozsáhlý hospodářský růst podporovaný všemi hlavními regiony. Rostou ekonomiky USA, jednotlivé ekonomiky eurozóny i velké rozvíjející se trhy. V USA i Evropě i nadále očekáváme pokles nezaměstnanosti a růst mezd při zachování či dokonce dalším růstu ziskovosti firem.

 Velmi pozitivní je i pohled na aktuální zadluženost domácností v USA a Evropě, jež v minulých letech klesala. Průměrná splátka hypotéky v USA, i díky politice nízkých úrokových sazeb, klesla v tomto roce na nejnižší hodnoty od 80. let 20. století a podprůměrná je i výše splátek spotřebitelských úvěrů! To samo o sobě představuje obrovský potenciál v podobě zvýšené spotřeby amerických domácností, které se velmi výraznou měrou podílely na světovém ekonomickém růstu ze začátku tohoto tisíciletí. Největšími riziky pro akciové trhy představují případné zavedení ochranářské politiky v USA, což už je v ceně amerických akcií částečně zahrnuto, tak agresivnější utlumování průmyslu v Číně, právě z důvodu hrozby poklesu vývozu do USA.

Dluhopisové podílové fondy

Dluhopisové podílové fondy jako celek zhodnotily letos investice svých podílníků o 1,7 %. Výrazně navrch přitom měly dluhopisy z rozvíjejících se zemí. Výnosy pevně úročených státních dluhopisů vyspělých v letošním roce celkově klesají a roste počet zemí, které si půjčují i u dluhopisů s 5letou maturitou se zápornou úrokovou sazbou. Blízko zápornému zhodnocení jsou dokonce i státní dluhopisy Španělska (nyní výnos 0,28 %), Irsko už si s negativním výnosem u dluhopisů s 5 letou splatností půjčují delší dobu (aktuální výnos -0,13 %). Obě země přitom byly před pár lety doslova „na odpis“. Toto se samozřejmě negativně projevuje na výkonnostech fondů investujících do těchto cenných papírů.

Komentář Aleše Prandsettera, hlavního investičního stratéga ČSOB AM, k situaci na dluhopisových trzích eurozóny

„Obecně na dluhopisy je náš výhled negativní, zejména pak na ty v eurozóně. Dluhopisové výnosy stlačila k nule uvolněná měnová politika centrálních bank. Konkrétně v eurozóně jde o záporné sazby ECB a program kvantitativního uvolňování, tedy stimulace ekonomiky, při níž centrální banka kromě politiky nízkých úroků nakupuje do své rozvahy státní (a v některých přípustných případech i bonitní korporátní) dluhopisy.

Dluhopisy jádrových zemí, jako je například Německo, v současnosti nenesou ani na dlouhých splatnostech prakticky žádný výnos, na kratších splatnostech se jejich tržní výnosy pohybují dokonce pod nulou. Jejich držba tak dává smysl jedině těm, kteří se chtějí nějakým způsobem pojistit proti nejhorším ekonomickým scénářům (my však krizi v blízké době neočekáváme) a jsou si za tuto pojistku ochotni zaplatit.“

Investoři hledající výnosy ve státních dluhopisech jsou tak nadále vytlačování z vyspělých trhů na ty rozvíjející se, ani zde to však není žádná velká sláva.

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin akciových podílových fondů

Region Výkonost (%)
Rozvíjející se trhy (globálně) 6,9
Státní dluhopisy 6,9
Asie (Pacifik) 3,3
Dluhopisy 1,5
Rozvíjející se Evropa 1,2
Evropa 1,1
Asie (kromě Japonska) 1,1
Globální 1,0
Severní Amerika 0,4
Eurozóna -0,2
Asie -0,4

Pozn. výkonnosti od začátku roku, data k 19.6.2017

Komentář Moniky Junicke, analytičky Raiffeisenbank, k aktuálnímu vývoji na evropských dluhopisových trzích

Trh eurozóny se v současnosti připravuje na normalizaci měnové politiky pomocí zvyšování úrokových sazeb pravděpodobně na konci roku 2018. Tomu ale bude nejdříve předcházet pozvolné snižování objemů nákupů dluhopisů Evropskou centrální bankou, ke kterému dojde s největší pravděpodobností na začátku příštího roku.

Kvantitativní uvolňování (QE) však působí na tvrdé jádro jinak než na trhy periferních zemí. Zatímco u tzv. tvrdého jádra Evropské unie, jako je Německo nebo Nizozemí, je tento vliv spíše malý, výnosy dluhopisů periferních zemí ale uměle stlačuje dolů. Riziková prémie tak nereflektuje ekonomické fundamenty těchto zemí a je na úrovni, na které byla v období před finanční krizí. Podle propočtů našeho týmu je diferenciál mezi italskými a německými dluhopisy téměř o 15 bb níže v důsledku QE, u portugalských dluhopisů je to dokonce přes 40 bb. Až ECB začne postupně omezovat QE, diferenciály mezi jednotlivými periferními zeměmi se budou rozšiřovat zpátky na rovnovážnou úroveň.

 

Tento text má pouze informační charakter, neslouží jako investiční doporučení.