Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Přihlaste se o podporu v programu Inostart

ghostrider 28.05.2014 | 13:16 0 Komentářů

Ministerstvo Průmyslu a obchodu přijímá od 2. května 2014 žádosti o podporu v rámci programu INOSTART, který je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a který disponuje penězi v objemu 10 milionů švýcarských franků.

V minulosti byl program omezen na Olomoucký a Moravskoslezský kraj, nyní se však mohou přihlásit podnikatelé ze všech koutů republiky. Podporu mohou získat ti žadatelé, kteří splňují několik podmínek na formu a rozsah podnikání, konkrétně:
– doba podnikání činí méně jak 3 roky
– počet zaměstnanců je menší jak 250
– obrat firmy je nižší jak 50 milionů EUR či bilanční suma je nižší jak 43 milionů EUR

Při splnění těchto podmínek mohou žadatelé o podporu (mimo ty z oblasti zemědělství, rybolovu, akvakultury a lesnictví) získat úvěr od České spořitelny v objemu 0,5 – 15 milionů EUR, za který se jim zaručí až do 60 % nesplacené jistiny Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Akceptovaným účelem vynaložení peněz z tohoto programu jsou:
– pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě nehmotného majetku pouze do 40 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu.
– pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek.
– pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad či výdaj
– DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje
Zdroj: infolist České spořitelny

Více informací o tomto programu najdete na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, s vyřízením tohoto programu Vám rovněž rádi poradí ve společnosti MIDA Consulting.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.