Čtvrtek 25. února. Svátek má Liliana.

Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ v praxi

Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění
Vrana 20.04.2020 | 07:32 0 Komentářů

V druhé polovině března česká vláda odsouhlasila, že OSVČ nebudou muset půl roku platit zdravotní a sociální pojištění. To je pozitivní zpráva pro živnostníky v nelehké situaci způsobené pandemií koronaviru. Zároveň tato informace vyvolala řadu otázek. Je placení záloh zcela odpuštěné nebo jen odložené? Co když jsem OSVČ vedlejší? Musím si o odpuštění zažádat? Podívejte se na srozumitelný přehled i s názornými příklady, jak je to s odpuštěním sociálky a zdrávka.

Od března do srpna nikdo nic platit nemusí

Zákon, který senátoři odsouhlasili, říká, že od března do srpna roku 2020 žádný živnostník minimální zálohy platit nemusí. To platí ve všech případech jak pro OSVČ hlavní, tak OSVČ vedlejší. Nerozhoduje ani výše vašich záloh. Všichni jsou této povinnosti na půl roku zproštěni.

O prominutí záloh nemusíte žádat, ani nic hlásit. Ze zákona u všech dojde k automatickému prominutí. V případě, že jste již poslali platby za březen, záloha se použije v září a vy tak máte v podstatě jeden měsíc předplacený.

Výše záloh se vypočítává podle průměrné mzdy za uplynulý rok. Pokud chcete zjistit, jaké zálohy budete muset platit, pomůže vám platová kalkulačka.

Odpuštění nebo odložení plateb závisí na výši záloh

Naopak výše vašich záloh rozhodne o tom, jestli budete po uplynutí půlroční lhůty něco doplácet nebo ne. Stát odpustí minimální zálohy.

  • Minimální zálohy pro OSVČ hlavní – sociální pojištění 2544 Kč, zdravotní pojištění 2352 Kč
  • Minimální zálohy pro OSVČ vedlejší – sociální pojištění 1018 Kč
  • Nemocenské pojištění – pokud si jej dobrovolně platíte, odpuštění se na něj nevztahuje

V případě, že jste OSVČ, která má vyměřeny minimální zálohy, nic doplácet nebudete. Jiná situace nastává v případě, že platíte zálohy vyšší než minimální. Od března do srpna nic platit nemusíte, ale poté budete muset rozdíl doplatit. Samozřejmě vám nikdo nebrání každý měsíc posílat částku, kterou rozdíl představuje.

OSVČ hlavní

V praxi to znamená, že vláda všem OSVČ bez rozdílu každý měsíc odpustí 2544 Kč na sociálním pojištění a 2352 Kč na zdravotním pojištění. Od března do srpna tedy všechny OSVČ ušetří 4896 Kč měsíčně a celkově za půl roku 29 376 Kč.

  1. Platím minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění – V současné chvíli vám z účtu každý měsíc odchází 4896 Kč na zálohách. Tuto částku stát měsíčně promíjí, takže nebudete nic doplácet. Zároveň od března do srpna 2020 nic neplatíte.
  2. Platím vyšší než minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění – Stát vám každý měsíc odpustí 4896 Kč na zálohách a rozdíl mezi touto částkou a skutečnou výší vašich záloh budete muset doplatit.

Příklad: Výše vašich měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění činí 8288 Kč (5544 Kč za sociální pojištění a 2744 Kč za zdravotní pojištění). Reálně vám tedy zbývá zaplatit 3392 Kč za každý měsíc nebo 20 352 Kč celkově.

Úhradu můžete provést najednou při podání daňového přiznání nebo lze posílat vypočtenou část zálohy průběžně, i když od března do srpna 2020 tuto povinnost nemáte.  

OSVČ vedlejší

U záloh na sociální pojištění platí pro OSVČ vedlejší stejné podmínky jako u OSVČ hlavní. Stát vám odpustí minimální zálohy ve výši 1018 Kč. V případě, že máte zálohy vyšší, od března do srpna nic platit nemusíte, ale pak budete povinni rozdíl doplatit. Podobně jako OSVČ hlavní i vy můžete rozdíl záloh platit průběžně.

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí, protože je za něj odvádí zaměstnavatel. Zdravotní pojištění doplácí jednou za rok při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Výpočet se provádí podle dosaženého zisku.

A jak to bude s průměrným příjmem a výpočtem důchodu?

Stanovený půl rok, kdy nebudete platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, se bude ze zákona považovat za takzvanou vyloučenou dobu. Toto opatření vzniklo proto, aby se živnostníkům nesnižoval průměr příjmů, ze kterého se vypočítává vyměřovací základ důchodu.

Doba vyloučená je typicky pracovní neschopnost, péče o dítě do 4 let, evidence na úřadu práce a další. Při výpočtu vaší průměrné mzdy se tato doba jednoduše nepočítá.

Příklad: Za rok máte příjmy ve výši 300 000 Kč, tedy 25 000 Kč měsíčně. Z toho jste byli půl roku v pracovní neschopnosti. Pokud by neexistovala doba vyloučená, váš roční příjem by klesnul na 150 000 (6 x 25 000) a průměrný příjem na 12 500 Kč (150 000 / 12). Protože se ale doba, kdy jste nepracovali, vyloučí (6 měsíců se nepočítá), je váš průměrný příjem stále 25 000 Kč (150 000 / 6).

Daňové přiznání a přehled o příjmech a výdajích

Vzhledem k epidemii koronaviru vláda zavedla kromě půlročního odpuštění záloh do minimální výše další opatření. Daňové přiznání za rok 2019 není nutné podat do 1. dubna 2020, ale termín se odsouvá na 1. července 2020. Do tohoto data se nemusíte bát sankcí za pozdní podání daňového přiznání ani sankcí za pozdní úhradu daně. Souběžně s tím se pro OSVČ posouvá i termín podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Pokud k tomuto termínu uhradíte i nedoplatky na pojistném, nedostanete penále za zpožděnou platbu.

Dostali jste se do finanční tísně a potřebujete úvěr? Podívejte se na srovnání půjček